מנצלת את המצוקה של תשובה: משפחת דיין מבקשת לרכוש 12% מההון של דלק קידוחים ששועבדו לטובת סיטיבנק

התמורה בעסקה נקבעה על סך 57 מיליון דולר, כך שהיא משקפת את יתרת החוב של קבוצת דלק כלפי סיטיבנק • הסכום נמוך בכ-45% משווי השוק של יחידות ההשתתפות, שעמד היום על כ-390 מיליון שקל במהלך המסחר בבורסת תל אביב

גובר הלחץ על יצחק תשובה ועל קבוצת דלק  שבבעלותו: אתמול בשעות אחר הצהריים דיווחה דלק כי הבנק האמריקאי סיטיבנק התקשר בהסכם למכירת 12% מהון השותפות דלק קידוחים , המשועבדים לטובתו כנגד ההלוואה שנטלה ממנו קבוצת דלק  (באמצעות החברה הבת דלק אנרגיה) כנגד שיעבוד המניות. דלק קידוחים עוסקת בחיפושי נפט וגז, באמצעות החזקות במאגרי הגז "לוויתן" ו"תמר".

הרוכשת בעסקה היא חברה משפחתית, שהנהנים בה הם בני משפחת דיין - בעלי עסקי נדל"ן, מלונאות ורכב גדולים בארץ ובחו"ל. התמורה בעסקה נקבעה על סך 57 מיליון דולר (213 מיליון שקל), כך שהיא משקפת את יתרת החוב של קבוצת דלק כלפי סיטיבנק. מדובר בסכום נמוך בכ-45% משווי השוק של יחידות השתתפות אלה, שעמד היום על כ-390 מיליון שקל במהלך המסחר בבורסת תל אביב. 

השלמת העסקה מותנית בהסרתו של צו המניעה הזמני, שהוציא אתמול נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופט איתן אורנשטיין, לבקשתה של קבוצת דלק. בהודעה לבורסה ציינה קבוצת דלק כי דלק אנרגיה "מתנגדת באופן נחרץ לתוקפה של העסקה המותנית וחוקיותה, והיא תמשיך ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לוודא שהיא תהיה מבוטלת מעיקרה, כפי שנכתב גם בדוח המקורי". 

צו מניעה זמני לסיטיבנק

אתמול בבוקר הוציא אורנשטיין צו מניעה זמני במעמד צד אחד, המונע מסיטיבנק למכור מניות של חברת דלק קידוחים ששעבדה לטובתו דלק אנרגיה. המניות המשועבדות משמשות בטוחה שהעמידה דלק אנרגיה כנגד הלוואה שנטלה מסיטיבנק, ושיתרתה הנוכחית עומדת על 57 מיליון דולר.

בהחלטתו כתב אורנשטיין כי "נוכח הבהילות והדחיפות, הובאה הבקשה לעיוני הבוקר, מחוץ לשעות העבודה, לא כל שכן שעה שהלילה חתם שר המשפטים על החלת תקנות החירום. ניתן בזאת צו אירעי כמבוקש, שתוקפו עד להחלטה אחרת". השופט הורה לסיטיבנק להגיש את תגובתו עד ליום שלישי (מחר) ב-11:00 בבוקר.

את הבקשה לבית המשפט הגישו עוה"ד פנחס (פיני) רובין, ירון אלכאוי ואמנון ביס ממשרד גורניצקי בשמה של דלק אנרגיה. בבקשה נכתב כי החל בספטמבר 2013 ועד לדצמבר 2018 העמיד סיטיבנק לדלק אנרגיה הלוואה בסכום מצטבר של כ-150 מיליון דולר, בהתאם להסכם הלוואה שנחתם בין הצדדים ושתוקן לאורך השנים. עוד נכתב כי בהתאם למועד הפירעון החוזי של ההלוואה, צפויה יתרת ההלוואה להיפרע בתשלום אחד באפריל 2021 (כלומר, בעוד יותר משנה). להבטחת פירעון ההלוואה משועבדות לטובת סיטיבנק 176.1 מיליון יחידות השתתפות סחירות של דלק קידוחים.

"למרות הקריסה בשערי הבורסה (להבדיל מהשווים הכלכליים), שווי הבטוחות לפי שערן של יחידות ההשתתפות בבורסה נכון לסגירת המסחר ביום חמישי (12 במרץ) עומד על למעלה מחצי מיליארד שקל. היינו, השווי הסחיר של הבטוחות (לאחר קריסה רבתי בשוק) עומד בקירוב על כ-260% מסכום החוב", נכתב בבקשה.

קריסה במניות ובאג"ח של דלק

יחידת ההשתתפות (יה"ש) דלק קידוחים קרסה ב-68% מתחילת השנה, בתגובה להתפרצותה של מגיפת הקורונה בעולם והירידה החדה במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי שהגיעה בעקבותיה. בעקבות הקריסה צנח שווייה של דלק קידוחים ל-3.25 מיליארד שקל.

קבוצת דלק מחזיקה בכ-59% מיה"ש דלק קידוחים, בשווי שוק נוכחי של 1.92 מיליארד שקל. לדברי קבוצת דלק, אם ימומשו יחידות ההשתתפות על ידי סיטיבנק בשפל השערים הנוכחיים, ייגרם לה נזק בל ישוער. "אין הכוונה רק לנזק הישיר כתוצאה ממימוש הבטוחות בשפל עמוק וזמני, אלא גם בתגובות שרשרת שעלולה לגרום לנזק אדיר לבעלי המניות והנושים של קבוצת דלק", נכתב בבקשה.

הקריסה במניות ובאג"ח של קבוצת דלק, הנסחרת כיום בשווי שוק של 730 מיליון שקל בלבד, משקפות את הערכת השוק כי הקבוצה נמצאת בדרך להסדר חוב עצום. היקף החובות של דלק למחזיקי האג"ח ולבנקים עומד על כ-9.2 מיליארד שקל. 

צרו איתנו קשר *5988