דעה: קורונה, שעת מבחן לדירקטוריון

בימים אלה נדרש מכל חברי הדירקטוריון להתגייס בזמינות גבוהה לחברות, ליזום דיונים ולייצר שיח, להביט בפרספקטיבה רחבה על המצב והשלכותיו, להציע ולאתגר חלופות המוצעות ע"י ההנהלה ודירקטורים

ישיבת דירקטוריון / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק
ישיבת דירקטוריון / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

התפרצות וירוס הקורונה ממחישה את רגישות החברות למצבי שיבוש הפעילות. תפקיד הדירקטוריון במצב אי הודאות הקיים הוא להיות "המבוגר האחראי" - לעצור, לדון ולבחון את ההשפעות על עסקי החברה בהיבט התפקודי, הפיננסי, הלוגיסטי, המסחרי והגלובלי. לבחון סיכונים ותגובות במגוון תרחישים ולקבל החלטות איך להיערך ולפעול. לערנות הדירקטורים והמדיניות שתתקבל בימים אלו, השפעה קריטית על המשך פעילות החברה.

בשלב הראשון, כשהוירוס הגיע למערב, נדרשו הדירקטוריונים לערוך דיון וגילוי לדווח על השפעת הנגיף על התאגיד, שצורך לדו"ח השנתי, כשעדיין לא היו ברורים ממדי התופעה.

בשלב השני, בו אנו נמצאים כעת עם ההשלכות של הצמצום בפעילות והבידוד העולמי, נדרשת היערכות לצמצום מושכל בפעילות ובכ"א. כל דירקטור בעת הזו, נדרש לממש את ייעודו. להתבונן ולנתח המצב יחד עם ההנהלה, בראיה אובייקטיבית ומפוקחת על כל ההשלכות. להתמודד עם השינויים והאילוצים, לשמור על מבט קדימה ולקדם מהלכים אמיצים, תוך ניהול סיכונים מושכל ובחינה מתמדת. מצבי אי ודאות הם מורכבים אך לא פתירים. הימנעות מקבלת החלטות או דחייתם, עשויה להוביל לתוצאה הרסנית, למהירות התגובה ונקיטת צעדים חשיבות קריטית.

השפעת המשבר תפגוש במוקדם או במאוחר את כל החברות ואינה מוגבלת בענפים בהם נצפית כעת פגיעה ישירה, באחריות הדירקטוריון להבין ולגבש את המדיניות בהתאם. אף לחברות שהכינו מראש תכנית היערכות למשבר אין הגנה מלאה, שכן לכל משבר מאפיינים מיוחדים. נגיף הקורונה יצר חוסר וודאות עסקי ואישי בהיקף חדש, שגובר בעקבות התמשכות והתפשטות הנגיף בעולם בו פעילות עסקית גלובלית, ואין אפשרות להעריך מתי ואיך הוא יסתיים.

כל בעלי העניין בחברה מושפעים מהמשבר - עובדים, ספקים, לקוחות, בעלי חוב. השיבושים מתבטאים בתחומים רבים: בצמצום דרסטי בכוח האדם, ביכולת לעמוד בהתחייבויות, בשיבושים בשרשרת האספקה, כושר הייצור והמערך הלוגיסטי, בביקוש מצד הלקוחות, בהשפעה על שוקי ההון והיכולת לגייס מימון, ובהחלטות מדינה, לא רק לגבי צמצום הפעילות ורמת הסגר. כל ההשפעות יתגברו עם התפשטות המחלה והתרבות החולים והמבודדים, עלולה אף להיווצר בעיית מוטיבציה.

התקציב שהוכן לפני מספר חודשים ברוב המקרים, אינו צפוי להתממש, אך עיתוי עדכון התקציב עדיין לוט בערפל בשל אי הודאות. לכן יש לפעול תוך כדי התקדמות. הצפי לירידה חדה בהכנסות ובתזרים המזומנים לתקופה בלתי ידועה, מחייב היערכות ונקיטת צעדים מיידים בהתאם למדיניות שתיקבע ע"י הדירקטוריון ותיושם ע"י ההנהלה. באמצעות מהלכי התייעלות, שימוש בפתרונות אלטרנטיביים ויצירתיים לגבי שרשרת אספקה, כוח אדם, סייבר ואבטחת מידע, עדכון חוזים והתקשרויות, עבודה מרחוק, שימוש בכלים דיגיטליים ובטכנולוגיה. תוך כדי שמירה על המשך תקשורת רציפה - פנימית וחיצונית: מסרים ללקוחות, לעובדים, לספקים ולשוק ההון.

הצד השני של המטבע הוא ניצול התקופה וההזדמנויות שנוצרות. כתמיד, CASH IS KING . חברות עם יתרות מזומנים המחפשות השקעות והזדמנויות עסקיות, ירוויחו אם ינצלו את המשבר שהגדיל הזדמנויות ושיפר תנאים כלכליים לטובת הרוכשים. חברות ללא מזומנים עודפים, יכולות לקדם תהליכי התייעלות בצורה נוחה כעת, תוך שהן פועלות בו זמנית להקטנת ההוצאות ביחידות השונות וסנכרונן מול הירידה בהכנסות, שיפור תנאים מול ספקים, תוך חשיבה יצירתית לפתרונות לאספקה ללקוחות ושימורם, דחיית השקעות וגיבוש משאבים ומקורות מימון חלופיים.

השלב השלישי, שטרם הגענו אליו, הוא היערכות וחשיבה על ה"יום שאחרי" וכאן יש לדירקטוריון ולזווית הראיה הרחבה שלו תפקיד חשוב, תוך ניצול הזדמנויות חדשות שיווצרו בעקבות המצב.

לפיכך, בימים אלו נדרש מכל חברי הדירקטוריון להתגייס בזמינות גבוהה לחברות, ליזום דיונים ולייצר שיח, להביט בפרספקטיבה רחבה על המצב והשלכותיו, להציע ולאתגר חלופות המוצעות ע"י ההנהלה ודירקטורים. מחובת הדירקטוריון לבחון תרחישים שונים לעומק, לרבות הסלמת המצב, תוך בחינת ההשפעה הישירה והעקיפה, המקומית, הרחבה והגלובלית.

לא להיכנס לאופטימיות יתר אך גם לא לשקוע במרה שחורה. נדרשת ערנות מול המצב המשתנה בשטח, בשקיפות ותוך התאמת פעולות ופתרונות. ככל שבדירקטוריון תיבחנה דעות וזוויות ראיה שונות, תוך דיון ער ומאתגר, יגבר הסיכוי לקבלת החלטות מושכלות יותר. מומלץ למנות ועדה מיוחדת לליווי החברה לטיפול במשבר עם נציגים מהדירקטוריון.

זה לא המשבר הראשון ולא האחרון, לכן לפרספקטיבה וניסיון טוב או רע ממשברים קודמים, ערך רב. משבר זו נקודת המבחן וגם ההזדמנות של הדירקטוריון להשפיע ולבטא את תרומתו וערכו הממשי, לטובת החברה.

בהצלחה לכולנו! 

הכותבת היא רו"ח וכלכלנית, המכהנת כדירקטורית בחברות אלקטרה נדל"ן, רותם תעשיות, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס, מרצה ופעילה חברתית בעמותות

צרו איתנו קשר *5988