אבטלה | סיקור שוטף

ביממה האחרונה: 3,704 דורשי עבודה חדשים, רק 1,033 חזרו לעבוד

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 407,360 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 172,408 דורשי עבודה חדשים

מסעדה סגורה בתל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס
מסעדה סגורה בתל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

21.7

ממשיך לגדול הפער בין המובטלים החדשים לאלה שחוזרים מחל"ת: מהדיווח האחרון אתמול ועד הבוקר ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,033 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד נרשם מספר דורשי עבודה חדשים הגבוה פי 3.6 - 3,704 בני אדם.

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 407,360 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל, נרשמו 172,408 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 862,438 דורשי עבודה, מהם 576,277 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.2%.

20.7

המגמה המדאיגה בשוק התעסוקה נמשכת. מהדיווח האחרון אתמול ועד הבוקר ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,332 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד נרשם מספר דורשי עבודה חדשים הגבוה פי 3.5 - 4,685.

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 406,327 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל, נרשמו 168,704 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 859,994 דורשי עבודה, מהם 575,790 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.2%.

19.7

מהדיווח האחרון ביום חמישי ועד הבוקר ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,093 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל נרשם מספר דורשי עבודה חדשים הגבוה פי 2.6 - 2,825.

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 404,995 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 164,019 דורשי עבודה חדשים.

כיום רשומים בשירות התעסוקה 855,380 דורשי עבודה, מהם 573,949 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.1%.

16.7

ממשיך להתרחב הפער בין מספר דורשי העבודה החדשים לבין החוזרים מחל"ת למקומות העבודה ושיעור האבטלה במגמת עלייה: מהדיווח האחרון אתמול ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,156 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל נרשמו 2,928 דורשי עבודה חדשים.

מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 403,902 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 161,194 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 855,127 דורשי עבודה, מהם 574,241 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.1%.

15.7

מהדיווח האחרון, אתמול ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,517 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל נרשם מספר יותר מכפול של 3,289 דורשי עבודה חדשים.

על פי נתוני השירות, מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 402,746 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 158,266 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 853,843 דורשי עבודה, מהם 575,163 בחל"ת. על פי שירות התעסוקה, שיעור האבטלה הנוכחי עומד על 21%.

14.7

הפער בין החוזרים לעבודה ליוצאים משוק העבודה נשמר ואף גדל. מהדיווח האחרון אתמול ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,789 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 3,986 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 401,229 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 154,977 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 851,945 דורשי עבודה, מהם 574,549 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21%.

13.7

מספר המובטלים שוב עולה: לפי נתוני שירות התעסוקה רשומים 852,264 דורשי עבודה, מהם 577,309 בחל"ת - זאת לעומת מספר של 847,968 אתמול. שיעור האבטלה עומד על 21%. המספר היומי של היוצאים משוק העבודה ממשיך לעלות את מספר החוזרים אליו: מהדיווח האחרון אתמול ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 3,569 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 4,386 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 399,440 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 150,991 דורשי עבודה חדשים.

שירות התעסוקה מספק הסבר אפשרי לפערים בין נתוני שירות התעסוקה לבין נתוני הלמ"ס: לפי ההסבר, 450 אלף החוזרים בתחילת יוני על פי הלמ"ס כוללים עצמאים או אנשים שלא נרשמו בשירות התעסוקה. שירות התעסוקה סופר רק שכירים. על פי הגדרת הלמ"ס, מספיק שאדם עבד שעה בחודש - הוא נחשב "עובד" והלמ"ס אינו סופר את תובעי הבטחת הכנסה, כמאה אלף במספר.

12.7

מספר דורשי העבודה החדשים ממשיך לעלות על מספר העובדים שחוזרים מחל"ת. מהדיווח האחרון מיום חמישי ועד היום ב-7:00, התקבלו בשירות התעסוקה 1,250 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 2,843 דורשי עבודה חדשים. בנוסף מדווחים בשירות התעסוקה על עובדים שחזרו והוצאו לחל"ת שני.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 395,871 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 146,605 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 847,968 דורשי עבודה, מהם 576,164 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21%.

9.7

מאתמול ב-7:00 ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,815 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 2,527 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 849,052 דורשי עבודה, מהם 578,309 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21%, לעומת 20.9% אתמול.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 394,621 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 143,153 דורשי עבודה חדשים.

8.7

האם ההגבלות החדשות מתחילות לשנות את הכיוון באבטלה? לפי נתוני שירות התעסוקה, מאתמול ב-7:00 ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 1,448 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,592 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 392,806 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 140,626 דורשי עבודה חדשים.

כיום רשומים בשירות התעסוקה 848,258 דורשי עבודה, מהם 578,880 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 20.9%.

7.7

במהלך אתמול (מ-7:00 ועד היום ב-7:00) התקבלו בשירות התעסוקה 2,231 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,491 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 391,318 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 139,034 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 847,956 דורשי עבודה, מהם 579,991 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 20.9%.

6.7

מאתמול ב-7:00 ועד היום ב-7:00 התקבלו בשירות התעסוקה 4,067 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,649 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 389,087 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 137,543 דורשי עבודה חדשים.

כיום רשומים בשירות התעסוקה 846,409 דורשי עבודה, מהם 579,824 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 20.9%.

5.7

מהעדכון האחרון ביום חמישי 2.7.2020 בשעה 16:00 ועד היום ב-7:00 בבוקר התקבלו בשירות התעסוקה 466 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 850 דורשי עבודה חדשים. מעתה יימדדו מספרי הנרשמים בשירות התעסוקה מהשעה 7:00 עד 7:00.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 385,020 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 135,894 דורשי עבודה חדשים. נכון להערב, רשומים בשירות התעסוקה 847,207 דורשי עבודה, מהם 584,819 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 20.9%.

2.7

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 3,190 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,377 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 384,554 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 135,044 דורשי עבודה חדשים.

נכון להערב, רשומים בשירות התעסוקה 850,409 דורשי עבודה, מהם 585,094 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21%.

1.7

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 4,720 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 2,122 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, התקבלו בשירות התעסוקה 381,364 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 133,668 דורשי עבודה חדשים.

נכון להערב, רשומים בשירות התעסוקה בסה"כ 852,432 דורשי עבודה, מהם 591,797 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21%.

30.6

שירות התעסוקה מעדכן כי ביממה האחרונה התקבלו 7,102 דיווחים על חזרה לעבודה ובמקביל נרשמו 1,436 דורשי עבודה חדשים. בשירות התעסוקה מדווחים כי השבוע נרשמה עלייה במספר המדווחים על חזרה למעגל העבודה, אבל המספרים עדיין מבהילים. זאת, למרות מהלכי האוצר לעידוד החזרת עובדים, בהם התוכנית בסך 6 מיליארד שקל.

נכון להיום רשומים 854,865 דורשי עבודה. מהם 596,362 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.1%. ערב המשבר שיעור האבטלה עמד על כ-4% בלבד.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו 376,644 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 131,612 דורשי עבודה חדשים.

29.06

אינדיקציה ברורה לכך ששוק העבודה רחוק ממצבו ערב המשבר ניתן לראות בנתונים שפרסם כעת שירות התעסוקה. נכון להיום רשומים בשירות 861,861 דורשי עבודה. מהם 605,157 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.2.

ערב המשבר שיעור האבטלה עמד על כ-4% ובשיא המשבר, בחודש אפריל, נסק לכ-27%.

על פי הדיווח של שירות התעסוקה, מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו 369,542 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 130,111 דורשי עבודה חדשים.

24.06

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 2,118 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 999 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 358,440 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 126,669 דורשי עבודה חדשים.

23.06

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 2,706 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,083 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 356,322 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 125,670 דורשי עבודה חדשים.

22.06

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 2,766 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,140 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 353,616 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 124,587 דורשי עבודה חדשים.

21.06

מהעדכון האחרון ביום חמישי בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 3,621 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,751 דורשי עבודה חדשים. 

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 350,850 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 123,447 דורשי עבודה חדשים.

18.06

ב-24 שעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 2,638 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 941 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 347,229 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 121,696 דורשי עבודה חדשים.

17.06

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 3,513 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,094 דורשי עבודה. 

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 344,591 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 120,756 דורשי עבודה חדשים

16.06

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 4,945 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,138 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 341,078 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 119,663 דורשי עבודה.

15.06

ב-24 שעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 5,548 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,224 דורשי עבודה חדשים/

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 336,133 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 118,525 דורשי עבודה חדשים.

10.06

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 5,059 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 964 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 318,262 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 114,843 דורשי עבודה חדשים. לא פורסמו נתונים רשמיים על מספר המובטלים הכולל במשק.

09.06

313,203 דייוחים על חזרה מחל"ת התקבלו בשירות התעסוקה מ-19 באפריל, מועד פתיחת הסגר. ב-24 השעות האחרונות התקבלו 5,398 דיווחים על חזרה לעבודה.

מנגד, נרשמו ביממה האחרונה 1,080 דורשי עבודה חדשים, ומאז 19 באפריל נרשמו 113,879 דורשי עבודה חדשים. מאז 26 באפריל שירות התעסוקה אינו מדווח על מספר המובטלים הכולל במשק.

08.06

ביממה האחרונה התקבלו בשירות התעסוקה 7,279 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,118 דורשי עבודה חדשים. שירות התעסוקה לא פרסם את הנתונים לגבי המספר המדויק של המובטלים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 307,805 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 112,799 דורשי עבודה חדשים.

07.06

שירות התעסוקה מדווח היום (א') כי מסוף השבוע דיווחו 12,180 עובדים על חזרה מחל"ת ונרשמו 1,616 דורשי עבודה חדשים. גם היום לא מפרסם שירות התעסוקה נתונים על המספר הכולל של דורשי האבטלה; הנתון האחרון פורסם ב-26.4.20. ועמד על כ-1.15 מיליון איש.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 300,526 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 111,682 דורשי עבודה חדשים.

6,463 דורשי עבודה נרשמו מאז 1.6.2020, ומהם 42.95% פוטרו, 26.8% הוצאו לחל"ת, 10.8% התפטרו, ו-19.4% עזבו את עבודתם מסיבה אחרת. מדובר בשינוי משמעותי בתמהיל הנרשמים - במרץ היו 89.6% חל"ת ו-6.4% פיטורים, באפריל 79.2% חל " ת ו-11.8% פיטורים, ובמאי 49.9% חל"ת ו-27.1% פיטורים. בחודשיים שקדמו למשבר, היה שיעור המפוטרים החודשי מעל 60%, והחל"ת - פחות מ-2% .

עובדי ועובדות ההוראה, החינוך וההדרכה הם הקבוצה הגדולה ביותר מבין החוזרים לעבודה (18.9% מקבוצת החוזרים כולה, כשאחריהם - עובדי ועובדות המכירות המהווים 11.6%) - אולם, מדובר עדיין גם בשתי הקבוצות הגדולות ביותר מבין דורשי העבודה הפעילים (הוראה, חינוך והדרכה - 12.8%, מכירות - 8.3%) .

04.06

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 12,451 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,263 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 288,346 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 110,066 דורשי עבודה חדשים.

בשבוע האחרון (מאז 31.5.2020), היה מספר החוזרים למעגל העבודה גבוה פי 10 ממספר היוצאים ממעגל העבודה -56,937 לעומת 6,102.

02.06

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 263,840 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 107,871 דורשי עבודה חדשים.

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 18,010 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,341 דורשי עבודה חדשים.

מבין 37,084 דורשי העבודה שנרשמו בחודש מאי לבדו, יותר מרבע פוטרו מעבודתם (27.1%), 49.9% הוצאו לחל"ת, 8.8% התפטרו, ו-14.2% עזבו את עבודתם מסיבה אחרת. כזכור, בחודש אפריל היו 180,320 נרשמים מהם 79.2% עקב הוצאה לחל " ת ו-11.8% מפוטרים, ובמרץ, 850,568 נרשמים מהם 89.6% עקב חל " ת ו-6.4% מפוטרים .

בעוד הימים הראשונים של חודש מאי התאפיינו במספרים גבוהים יותר של דורשי עבודה שנרשמו בכל יום (היום הגרוע ביותר היה 7.5.2020 עם 3,428 נרשמים), אחרי ה-10.5.2020 הורגשה התמתנות, ומספר הנרשמים היומי לא עבר עוד את ה-2,000. השבוע הטוב ביותר בחודש זה היה 24 עד 30 במאי, שבו מספר הנרשמים היומי לא עבר את האלף .
ב-31.5.2020 היו 1,254 נרשמים, ואתמול, 1.6.2020, נרשמו בשירות התעסוקה 1,735 בני אדם .

• רמי גראור, מנכ " ל שירות התעסוקה : " אנו מעריכים שנמשיך לראות בימים הקרובים חזרה של עשרות אלפי עובדים מחופשה ללא תשלום למעגל העבודה, וסביר שעד סוף הקיץ, רוב אנשי החל " ת וגם מובטלים נוספים יחזרו לעבוד. אולם, גם לאחר מגמה זו, אנו מעריכים כי שיעור האבטלה יישאר דו ספרתי, כ-10%, עם כ-400,000 דורשי עבודה, בתרחיש אופטימי. שירות התעסוקה ערוך עם תוכנית לאומית מקיפה לצמצום ממדי האבטלה בישראל, שתסייע לעובדים בין היתר בהשמות ישירות, חיזוק כישורים ומיומנויות והכשרות מקצועיות ".

01.06

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 21,409 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,697 דורשי עבודה חדשים.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, התקבלו בשירות התעסוקה 245,830 דיווחים על חזרה לעבודה מחל"ת, ומנגד, נרשמו 106,530 דורשי עבודה חדשים.

31.5

מיום רביעי האחרון ועד השעה 16:00 היום התקבלו בשירות התעסוקה 22,089 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 1,680 דורשי עבודה חדשים. מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 224,421 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 104,834 דורשי עבודה חדשים.

27.5

ביממה האחרונה יותר מ-7,000 איש דיווחו על חזרה לעבודה, בעוד שנרשמו 943 דורשי עבודה חדשים.

בשירות התעסוקה מדווחים כי מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, נרשמו בשירות התעסוקה 103,155 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 202,332. בפועל חזרו ככל הנראה יותר עובדים, אך חלקם לא דיווח על כך לשירות התעסוקה.

26.5

קרוב ל-200 אלף דיווחו לשירות התעסוקה על חזרה מחל"ת מאז סוף פסח. יותר מ-100 אלף נוספו למעגל האבטלה.

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום בשעה 16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 14,586 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 938 דורשי עבודה חדשים. 

• מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, נרשמו בשירות התעסוקה 102,213 דורשי עבודה חדשים. מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 195,111 עובדים.

25.5

מהעדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום בשעה 16:00 התקבלו בשירות התעסוקה 10,595 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 651 דורשי עבודה חדשים

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, נרשמו בשירות התעסוקה 101,276 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 180,525.

21.5

מאז סוף חג הפסח ותחילת ההקלות בסגר כ-159,243 עובדים דיווחו לשירות התעסוקה על חזרתם לעבודה. מאז אותו תאריך נרשמו בשירות התעסוקה 99,388 מובטלים חדשים.

ב-24 השעות האחרונות דיווחו על חזרה לעבודה 11,326 עובדים ו-974 איש נוספו למעגל המובטלים.

20.5

147,917 אלף עובדים דיווחו על חזרה מחל"ת. הקפיצה במספר הדיווח הושג באמצעות שליחת מסרונים ישירים לעובדים שהוצאו מחל"ת בבקשה לדווח לשירות התעסוקה.

רק ב-24 השעות האחרונות התקבלו 55,765 דיווחים על חזרה לעבודה ו-1,195 בני אדם נרשמו כדורשי עבודה חדשים. מספר דורשי העבודה החדשים מאז סוף הסגר עומד על 98,414 בני אדם.

שירות התעסוקה שב ומדגיש כי על החוזרים למעגל העבודה להיכנס לאתר שירות התעסוקה וליידע על כך, על מנת לשמור על זכויותיהם, ולמנוע העברת דיווחים שגויים אודותיהם שעלולים לגרור חובות מול הביטוח הלאומי. כמו כן, על מנת ששירות התעסוקה יוכל לאפיין את אלו שחזרו ואת אלו שטרם חזרו למעגל העבודה, וכך לדייק את מתן המענה לאוכלוסיות אלה.

19.5

ב-24 השעות האחרונות נרשמו בשירות התעסוקה 1,356 דורשי עבודה, ו-6,209 עובדים דיווחו כי חזרו למקומות העבודה.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, נרשמו בשירות התעסוקה 97,219 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה או ביטול חל"ת עומד על 92,152, לפי נתוני השירות. לפי נתוני הביטוח הלאומי חזרו מחל"ת כ-236 אלף עובדים וההערכה היא שמדובר במספר גבוה יותר.

18.5

ב-24 השעות האחרונות נרשמו בשירות התעסוקה 1,870 דורשי עבודה ו-7,650 איש דיווחו לשירות התעסוקה שחזרו לעבודה.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, סוף פסח, נרשמו בשירות התעסוקה 95,863 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 86,048 בלבד.

לפי נתוני הביטוח הלאומי, כ-136 אלף איש חזרו כבר לעבודה מחל"ת, אבל הנתונים אינם סופיים.

שירות התעסוקה פונה אל העובדים הנמצאים בחל"ת וחזרו לעבודה לדווח על החזרה כדי שיוכל לאמוד את נתוני האבטלה המדויקים.

17.5

מסוף פסח: כ-94 אלף מובטלים חדשים וכ-86 אלף דיווחו על חזרה מחל"ת.

מהעדכון האחרון, יום חמישי 14.5.2020 בשעה 16:00 עד היום בשעה 16:00 נרשמו בשירות תעסוקה 2,127 דורשי עבודה - ובאותו פרק זמן, 3,716 דיווחו לשירות התעסוקה שחזרו לעבוד.

מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19.4.2020, נרשמו בשירות התעסוקה 93,995 דורשי עבודה חדשים, ומנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה או ביטול חל"ת עומד על 85,839. השירות שב ומדגיש כי על החוזרים למעגל העבודה ליידע את שירות התעסוקה על חזרתם, על מנת לשמור על זכויותיהם, ולמנוע העברת דיווחים שגויים אודותיהם שעלולים לגרור חובות מול הביטוח הלאומי. כמו כן על מנת ששירות התעסוקה יוכל לאפיין את אלו שחזרו ובעיקר את אלו שטרם חזרו למעגל העבודה וכך לדייק את מתן המענה לאוכלוסיות אלה.

14.5

ב-24 השעות האחרונות נרשמו בשירות התעסוקה 1,464 דורשי עבודה ו-4,790 דורשי עבודה דיווחו שחזרו לעבוד. מ-19 באפריל, 82,123 דורשי עבודה דיווחו על חזרתם לעבודה.

בשירות התעסוקה מדגישים שמדובר בנתון חלקי כיוון שלהערכתם חזרו יותר עובדים למקומות העבודה אך טרם דיווחו על כך לשירות התעסוקה.

13.5

מאז העדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, התקבלו בשירות התעסוקה 5,242 דיווחים על חזרה למעגל העבודה - בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה באותו פרק זמן עמד על 1,684 עובדים.

מאז 19.4.2020 הגיעו לשירות התעסוקה בסה"כ 77,333 דיווחים על חזרה לעבודה.

12.5.20

מאז העדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, התקבלו בשירות התעסוקה 7,820 דיווחים על חזרה למעגל העבודה - בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה באותו פרק זמן עמד על 1,574.

מאז 19.4.2020 הגיעו לשירות התעסוקה בסה"כ 72,091 דיווחים על חזרה לעבודה.

11.5.20

ב-24 השעות האחרונות נרשמו בשירות התעסוקה 2,298 דורשי עבודה. 9,934 דורשי עבודה דיווחו לשירות התעסוקה על חזרתם מחל"ת למעגל העבודה. מסוף פסח דיווחו על חזרתם מהעבודה 64,271 איש.

10.5.20

חמישי ב-16:00 ועד היום בשעה 15:00 נרשמו בשירות התעסוקה 2,738 מובטלים חדשים. מספר גבוה פי שניים דיווחו על חזרה לעבודה.

מסוף חג הפסח דיווחו 54,337 על חזרתם לעבודה.

7.5.20

ב-24 השעות האחרוננות התקבלו 4,988 דיווחים על חזרה למעגל העבודה - בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה באותו פרק זמן עמד על 3,651. מאז 19.4.2020 התקבלו בסה"כ 48,871 דיווחים על חזרה לעבודה.

6.5.20

ממשיך להישמר הפער החיובי בין עובדים שחוזרים מחל"ת לעובדים שיוצאים ממעגל העבודה. ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה 5,577 דיווחים על חזרה למעגל העבודה - בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה באותו פרק זמן עמד על 1,739 בלבד.

מאז 19.4.2020 - תחילת השבוע שאחרי חופשת הפסח וההקלה הראשונה בפתיחת המשק - התקבלו בסה"כ 43,883 דיווחים על חזרה לעבודה.

5.5.20

ממשיכים הדיווחים של עובדים על חזרה מחל"ת: ב-24 השעות האחרונות הודיעו עוד 7,498 עובדים על חזרה למעגל העבודה. 2,213 דורשי עבודה חדשים נרשמו בשירות התעסוקה.

מאז 19.4.2020 - תחילת השבוע שאחרי חופשת הפסח וההקלה הראשונה בפתיחת המשק - התקבלו בסה"כ 38,806 דיווחים על חזרה לעבודה.

4.5.20

ב-24 השעות האחרונות התקבלו בשירות התעסוקה דיווחים על 10,193 עובדים שחזרו למקומות עבודתם אחרי שחזרו מחל"ת. מספר הנרשמים בשירות התעסוקה באותו פרק זמן היה נמוך משמעותית ועמד על 2,523 איש.

מאז 19.4.2020 - תחילת השבוע שאחרי חופשת הפסח - התקבלו בסה"כ 30,808 דיווחים על חזרה לעבודה, בעוד מספר הנרשמים כדורשי עבודה עמד על כ-70 אלף. לשם השוואה, בחודשים ינואר ופברואר במלואם, טרם המשבר, נרשמו כ-23 אלף וכ-26 אלף דורשי עבודה בהתאמה בסה"כ.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "זהו היום הראשון שבו אנו רואים מצב שעשוי לסמן מגמה חיובית, שכן מספר החוזרים למעגל העבודה גבוה בבירור ממספר היוצאים ממנו על פי המדווח לנו.

"אנו מעריכים כי עדיין ישנם רבים שחזרו לעבוד וטרם דיווחו על כך, ומסיבה זו, אנו נמנעים לעת עתה מפרסום נתונים על היקפי האבטלה. אנו קוראים לכל מי ששבו לעבוד להסדיר את הרישום בהקדם באתר שירות התעסוקה על מנת לשמור על זכויותיהם, ולמנוע העברת דיווחים שגויים אודותיהם, שעלולים לגרום לחובות מול ביטוח לאומי.

"במקביל, אנשי שירות התעסוקה נערכים להפעלת תוכנית החירום שלנו לצמצום ממדי האבטלה לכל אותם האנשים שיישארו מחוץ למעגל העבודה גם לאחר הגל הגדול של החוזרים מהחל"ת. גם בימים אלו אנו ממשיכים לייצר פתרונות עבור אלפי מובטלים אל מול מעסיקים שזקוקים לעובדים".

3.5.20

9,513 דורשי עבודה נרשמו בשירות התעסוקה מאז יום חמישי אחה"צ. 3,024 בני אדם דיווחו על חזרה לעבודה מאז יום חמישי. סה"כ דיווחו על חזרה עד היום: 20,615 עובדים.

בשירות התעסוקה מדגישים כי "נתון החוזרים למעגל העבודה חלקי ומסתמך רק על אלה שדיווחו באתר שירות התעסוקה. לכן אנו בוחרים לא לפרסם את המספר הכולל של דורשי העבודה ושל שיעור האבטלה".

30.4.20

17,591 מהעובדים שהוצאו לחל"ת מאז החל המשבר, דיווחו מתחילת השבוע שעבר כי החלו לעבוד. כך עולה מנתוני שירות התעסוקה. מאז יום ראשון נרשמו בשירות התעסוקה 10,913 דורשי עבודה. נתון החוזרים למעגל העבודה חלקי ומסתמך על הדיווח של העובדים.

ביום שני (ערב יום הזיכרון) נרשמו 7,150, ובימים שלישי ורביעי (זיכרון + עצמאות) ועד היום (חמישי) נרשמו עוד אלפים בודדים.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה : "עוד מוקדם להגיד האם אנו רואים מגמת בלימה של היוצאים משוק העבודה. אנו נוטים להעריך כי נתוני החזרה לעבודה המתקבלים אצלנו חלקיים ביותר. בימים הקרובים נעקוב אחר המשך הדיווח של החוזרים למעגל העבודה וננסה לעדכן בתמונת המצב".

26.4.20

מספר הנרשמים בשירות התעסוקה עקב משבר הקורונה חצה את המיליון: מתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 1,011,205 דורשי עבודה, מהם 87.9% בחל"ת ו-7.25% פוטרו. מספר הנרשמים באפריל בלבד עמד על 160,764 דורשי עבודה. לפי נתוני שירות התעסוקה, מספרם הכולל של דורשי העבודה בישראל הוא 1,141,968 - שיעור דורשי עבודה של 27.4%.

היום, עד השעה 16:00 נרשמו בשירות התעסוקה 11,930 דורשי עבודה - המספר הגבוה ביותר ליום אחד מאז 5 באפריל.

4,769 מבין אלה שנרשמו כדורשי עבודה הנמצאים בחל"ת מאז החל המשבר, דיווחו לשירות התעסוקה מתחילת השבוע שעבר כי חזרו לעבוד, ועוד 1,726 דיווחו על ביטול חל"ת.

שירות התעסוקה ממשיך בהעברת הדיווחים לביטוח הלאומי הכוללים את פרטיהם של 200 אלף רשומים בכל יום עד סוף החודש, על מנת שיוכל לשלם לכולם את דמי האבטלה להם הם זכאים במועד. רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו מוטרדים לראות היום מספר נרשמים חמש ספרתי עוד לפני סוף היום. אנחנו בציפייה לשינוי מגמה משמעותי לאחר יום העצמאות, ובעיקר, החזרת מאות אלפי עובדים מחל"ת. תוכנית החירום של שירות התעסוקה תוכל לקדם השבת מובטלים נוספים למעגל לעבודה, ואנו נערכים להפעלתה. גם בימים אלו, שירות התעסוקה מייצר פתרונות עבור אלפי מובטלים המבקשים לחזור למעגל העבודה ומחבר בינם לבין מעסיקים הזקוקים לעובדים".

23.4.20

145,269 בני אדם נרשמו בשירות התעסוקה באפריל בלבד. מאז תחילת מרץ נרשמו כמעט מיליון מובטלים חדשים: 995,666 דורשי עבודה, מהם 88% בחל"ת ו-7.2% פוטרו. המספר הכולל של דורשי העבודה בישראל הוא 1,125,814 - שיעור אבטלה של 27.05%.

אתמול (ד') נרשמו בסה"כ 8,398 דורשי עבודה (לעומת יום שלישי האחרון 21.4.2020, שבו היו 7,565 נרשמים).  מאז העדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, נרשמו 5,315 דורשי עבודה. 

3,840, מבין אלה שנרשמו כדורשי עבודה הנמצאים בחל"ת מאז החל המשבר, דיווחו מתחילת השבוע באתר שירות התעסוקה כי חזרו לעבוד. הערכת שירות התעסוקה היא שישנם כמה אלפים נוספים שבפועל חזרו לעבודה, וטרם דיווחו לשירות על כך.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו ממשיכים לראות גם ביום זה ממש כי עסקים, קטנים וגדולים ואפילו החברות והגופים החזקים ביותר במשק, ממשיכים להוציא מאות ואלפי עובדים לחל"ת, ולדאבוננו גם לפטר. ככל הנראה, חלק מהישראלים שחזרו לעבודתם השבוע לא עידכנו עדיין את שירות התעסוקה, אך גם אם מדובר בכמה אלפים נוספים, ברור שמספרם של אלה שאיבדו את עבודתם השבוע - יותר מ-30 אלף - הוא גבוה בהרבה. לא זו המגמה שרצינו לראות אחרי פסח. אנו גיבשנו תוכנית חירום להחזרה מהירה של המובטלים לעבודה ככל שהמצב הבריאותי יאפשר זאת. גם בימים אלו, שירות התעסוקה מייצר פתרונות עבור אלפי מובטלים המבקשים לחזור למעגל העבודה ומחבר בינם לבין מעסיקים הזקוקים לעובדים דווקא בימים אלו, אולם מטבע הדברים ההיקפים קטנים שכן המצב השבוע עדיין רחוק מחזרה לפעילות מלאה". 

שירות התעסוקה ממשיך בהעברת הדיווחים לביטוח הלאומי הכוללים את פרטיהם של 200 אלף רשומים בכל יום עד סוף החודש, על מנת שיוכל לשלם לכולם את דמי האבטלה להם הם זכאים במועד.

22.4.20

שירות התעסוקה מעריך כי אלפים מהיוצאים חל"ת שבו לעבודה, אך רק 3,131 דיווחו על כך. בצד החזרה לעבודה, ממשיכה מגמת היציאה ממעגל העבודה: מאז העדכון האחרון אתמול בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, נרשמו 10,873 דורשי עבודה. אתמול, יום שלישי 21.4.2020, נרשמו 7,565 דורשי עבודה .

השירות שב ומדגיש כי על החוזרים למעגל העבודה ליידע את שירות התעסוקה על חזרתם, על מנת לשמור על זכויותיהם, ולמנוע העברת דיווחים שגויים שעלולים לגרור חובות מול הביטוח הלאומי.

שירות התעסוקה ממשיך בהעברת הדיווחים הכוללים את פרטיהם של 200 אלף רשומים בכל יום עד סוף החודש לביטוח לאומי.

בשירות התעסוקה מדגישים כי בניגוד לפרסומים מטעים מהימים האחרונים, השירות אינו עוסק בסינון הנרשמים בכל צורה שהיא, מעביר את פרטיהם של כל דורשי העבודה שנרשמו אצלו באשר הם לביטוח לאומי, ואינו שם עצמו להכריע בנוגע לזכאותם לקצבה כזו או אחרת .

21.4.20

מאז העדכון האחרון אתמול (ב') בשעה 16:00 ועד היום ב-16:00, נרשמו 4,603 דורשי עבודה. זאת, לאחר שאתמול נרשמו בסה"כ 5,408 דורשי עבודה.

בשירות התעסוקה ציינו כי 1,998 מבין אלה שנרשמו כדורשי עבודה הנמצאים בחל"ת, דיווחו ביומיים האחרונים כי חזרו לעבוד. עם זאת, בשירות מעריכים שמדובר במספר הנמוך מסך העובדים שבפועל חזרו לעבודה.

עוד מסרו משירות התעסוקה כי נתונים עדכניים על מימדי האבטלה יפורסמו בהמשך השבוע כאשר תתבהר תמונת המצב לגבי אלו שהחלו לחזור למעגל העבודה.

20.4.20

6,572 דורשי עבודה נרשמו בשירות התעסוקה מאז אתמול ב-16.00. אתמול (א') נרשמו בסך-הכול 8,483 דורשי עבודה. הנתונים המלאים של מספר המובטלים יתפרסמו בהמשך השבוע.

עשרת היישובים עם האבטלה הגבוהה ביותר, נכון להיום הם אילת עם 43.9%; בני ברק - 34.8%; נצרת - 34.1%; טבריה - 33.5%; אום אל פאחם - 32.4%; עכו - 32.3%; בית שמש - 31.4%;ירושלים - 29.4%; בת ים - 28.9%; עפולה - 28%.  הניתוח מבוסס על נתוני שירות העבודה ונתוני כוח העבודה של הלמ"ס. ביישובים קטנים טעות הדגימה עלולה להיות גבוהה.

שירות התעסוקה חוזר ומנחה את העובדים שהחלו לחזור לעבודתם, למלא כבר כעת באתר שירות התעסוקה טופס מקוון מיוחד: https://tas2.taasuka.gov.il.  על המדווחים לציין בעדכון מהיר וקל האם חזרו למקום עבודתם המקורי, או נקלטו במקום עבודה חדש, ומתי.

מילויו של טופס זה, יאפשר את מתן השירות המתאים עבור המעדכנים, וימנע מהם להגיע למצב של תשלום יתר ולחובות מול המוסד לביטוח לאומי, בגין ימים שבהם בפועל כבר שבו לעבודה. עדכון זה חשוב לא פחות עבור אלו שטרם השתלבו חזרה במעגל העבודה ועלולים להישאר כך במשך תקופה ארוכה - וכך שירות התעסוקה יידע טוב יותר את מאפייני המובטלים להם צריך לסייע .

19.4.20

מאז העדכון האחרון ביום חמישי בשעה 16:00 ועד היום בשעה 16:00 נרשמו 14,246 דורשי עבודה חדשים. בעקבות ההקלות בחזרה לעבודה במשק, בשירות התעסוקה לא מפרסמים כעת את מספר דורשי העבודה הכולל ואת שיעור האבטלה עד שהתמונה תתבהר.

כמו כן, בשירות התעסוקה קוראים לאזרחים החוזרים לעבוד לעדכן פרטים באתר האינטרנט - וכך להימנע מתשלום יתר וחובות מול ביטוח לאומי. 

16.4.20

עד השעה 16:00 נרשמו היום 2,855 דורשי עבודה. אתמול ושלשום, ערב חג הפסח השני והחג עצמו, נרשמו בסך-הכול 3,255 דורשי עבודה. ביום שני, 13.4.2020, נרשמו 4,827 דורשי עבודה. 

מספר הנרשמים לשירות התעסוקה מתחילת חודש אפריל עבר את ה-100 אלף: 103,721 - מהם 79.7% הוצאו לחופשה ללא תשלום, ו-11.7% פוטרו; מתחילת מרץ (וכולל אפריל) - 954,057 נרשמים, מהם 88.5% בחל"ת, ו-7% פוטרו. 

המספר הכולל של דורשי העבודה בשירות התעסוקה עומד הערב על 1,093,465. בכך הגיע שיעור דורשי העבודה ל-26.25%. 

13.4.20

כמעט 100 אלף נרשמים בשירות התעסוקה באפריל עד כה. מאז תחילת מרץ נרשמו 946,053 דורשי עבודה חדשים - 88.7% מהם בחל"ת, 6.9% פוטרו.

אתמול נרשמו בשירות התעסוקה 10,795 דורשי עבודה (הנתון הגבוה ביותר מאז 5.4.2020, שבו היו 13,278 נרשמים), והיום עד השעה 14:00 נרשמו 2,903 דורשי עבודה. המספר הכולל של דורשי העבודה בישראל עומד על 1,085,461 בני אדם. שיעור דורשי העבודה, שעמד בתחילת מרץ על פחות מ-4%, הגיע ל-26.1% .

מ-15 עד 26 במרץ, החל"ת תפס נתח יומי של כ-90% ויותר מתמהיל סיבות ההתייצבות, שעה שפיטורים עמד על אזור ה-5%. כבר בימים האחרונים של מרץ החל שינוי בהדרגה, וכעת, אנו רואים כי לפי נתוני חודש אפריל בלבד (שבו עד כה 96,081 נרשמים), שיעור המפוטרים הוא 11.3%, והחל"ת מהווה 80.6% בלבד.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "כפי שהדברים נראים הערב, אנו צפויים להמשיך לראות עלייה בשיעור המפוטרים בשבועות הקרובים - גם מפני שהגל הגדול של החל"תים עבר, אך גם מפני שחלק מהנרשמים שסווגו כחל"תים עלולים להפוך למפוטרים. לאחר החג, וככל שיתאפשר לחלק גדול יותר מהמשתתפים בפעילות הכלכלית ובשוק העבודה בישראל לחזור לעבודה, נוכל להתחיל לקבל מושג טוב יותר לגבי כיוון הדברים. אנו ערוכים בשירות התעסוקה להפעלת תוכנית החירום שלנו לצמצום ממדי האבטלה, וממשיכים לגבש את המשאבים הנדרשים לטובת ביצוע המשימה באופן המיטבי".

מאז חודש אפריל חל זינוק בהתייצבות עובדים מהחברה הערבית בשירות התעסוקה, שהגיע ל-25.5% לעומת 17.6% במרץ.

מבין המתייצבים החדשים באפריל: 53.6% הם גברים ו-46.4% נשים - זאת, בניגוד למרץ שבו היו 57.2% נשים (מתוך מספר נרשמים גדול יותר מאשר באפריל כאמור), והחודשיים לפני כן שבהם התמונה הייתה כמעט מאוזנת עם רוב קל לנשים - 50.6%. אחת הסיבות המרכזיות לשיעור הנשים החריג במרץ, הייתה ריבוי הנשים העוסקות בהוראה, חינוך והדרכה, שהוצאו בעיקר לחל"ת עם פרוץ המשבר.

באפריל אנו רואים יותר מתייצבים מהקבוצה המבוגרת ביותר בשירות התעסוקה: 17.6% מהמתייצבים הם בני 55 ומעלה, לעומת חודש מרץ שבו היוו רק 14.8%. כל שאר קבוצות הגיל הצטמצמו מעט לעומת מרץ: קבוצת הגיל 54-35, מ-37.2% ל-36.8% באפריל. בני ובנות 34-20 הם עדיין הקבוצה שממנה המתייצבים הרבים ביותר, אולם בשיעור מעט יותר נמוך מאשר במרץ - 43.4% באפריל לעומת 45.5%. קבוצת המתייצבים עד גיל 20 קטנה מעט, מ-2.6% ל-2.3% החודש.

12.4.20

מתחילת אפריל נרשמו בשירות התעסוקה 87,065 נרשמים - 79.9% מהם הוצאו לחל"ת ו-11.7% פוטרו. מדובר במפנה בשיעור המפוטרים לעומת החודש הקודם, שבו נע ממוצע היוצאים לחל"ת מבין המובטלים החדשים על 85%-90%. שיעור דורשי העבודה מטפס ל-25.8% ומספר המובטלים שנרשמו מתחילת מרץ עומד על 935,864 מובטלים חדשים. סך המובטלים במשק - 1,075,271.

7.4.20

מאז אתמול ב-01:00 נרשמו בשירות התעסוקה 5,891 מובטלים חדשים. 88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת. בסך-הכול רשומים בשירות התעסוקה 1,059,429 בני אדם - 25.33% מכוח העבודה במשק.

6.4.20

שיעור האבטלה חוצה הערב את ה-25% ומגיע ל25.1%. עד השעה 17.00 נוספו היום 3,538 דורשי עבודה חדשים. מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים, 88.6% בחל"ת, 6.8% פוטרו. בנתונים לחודש אפריל עולה שיעור האבטלה לעומת החל"ת ל11.2% מדורשי העבודה, לעומת 81.1% חל"ת. סך דורשי העבודה עומד היום על 1,053,538 בני אדם.

5.4.20

שיעור האבטלה שנרשם היום (א') הגיע באופן רשמי ל-25% - רבע מכוח העבודה במשק הישראלי, כך עולה מנתוני שירות התעסוקה. רק לפני חודש עמד שיעור המובטלים על 3.9%. בסוף השבוע נרשמו 4,710 דורשי עבודה, ומאז החל המשבר בתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 887,283 דורשי עבודה חדשים. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד על כ-1,050,000.

על פי סקירה של שירות התעסוקה "דופק שוק העבודה, מרץ 2020", העלייה בשיעור המובטלים היא הגדולה ביותר מאז קום המדינה. על אף המשבר העמוק בשוק העבודה, בחודש מרץ 2020 הושמו בעבודה 3,268 אנשים בסיוע של שירות התעסוקה.

העיר שנפגעה ביותר מהמשבר היא אילת, ששיעור האבטלה בה הגיע לכמעט 70%. זאת עקב העובדה שכלכלתה מבוססת על ענף התיירות. ביישוב בית"ר עילית קפץ שיעור דורשי העבודה מ-3.3% בפברואר ל-52.1% במרץ - הסיבה העיקרית לגידול החד בשיעור דורשי העבודה בעיר היא סגירת מוסדות החינוך. בעיר נצרת שיעור דורשי העבודה קפץ מ-6.3% בחודש פברואר ל-46.6% בחודש מרץ.

89.6% מהנרשמים החדשים בשירות התעסוקה בחודש מרץ 2020 נשלחו לחל"ת. ככל הנראה רוב היוצאים לחל"ת יחזרו למקום עבודתם לאחר סיום ההגבלות הנובעות מהמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. בניכוי האחוז הגבוה של דורשי העבודה בחל"ת, שיעור דורשי העבודה מכוח העבודה עומד על כ-5.3%.

מניתוח ההרשמה לפי ימים, ניתן לראות כי עם ההודעה על צמצום המסחר שניתנה ב-12 במרץ, החל הגל הגדול של הנרשמים. באותו היום נרשמו כ-3,300 דורשי עבודה, ב-16 במרץ כ-19.1 אלף נרשמים חדשים, ובין התאריכים 19.3-17.3 נרשמו 360.2 אלף דורשי עבודה, המהווים כ-42.86% מדורשי העבודה החדשים בחודש מרץ 2020. בעשרת הימים האחרונים של החודש, מספר הנרשמים החדשים מדי יום נע בין 67.3 אלף דורשי עבודה ב-20.3 לבין 31.2 אלף דורשי עבודה חדשים ב-31.3. לשם השוואה, בחודש סטנדרטי נרשמים כ-22 אלף דורשי עבודה חדשים, וכ-950 אנשים בממוצע מדי יום.

מעבר לשלושת ימי השיא, החל מ-20 במרץ שיעור דורשי העבודה החדשים במרץ, הנרשמים עקב פיטורים הולך ועולה. מכיוון שהפעילות הכלכלית הצטמצמה בחדות, יותר ויותר בעלי עסקים נקלעו לקשיים תזרימיים, ועקב כך בחרו באופציה של פיטורים על פני הוצאת העובדים לחל"ת. שירות התעסוקה מעריך כי ככל שיחלפו הימים והסגר ימשך יגדל חלקם של העובדים המפוטרים על פני העובדים היוצאים לחל"ת, והמשבר הכלכלי רק יחמיר.

אחד המאפיינים של המובטלים החדשים הוא גילם הצעיר - כמחצית הם בני 20-34 ושיעור נשים גבוה של כמעט 60%. המגמות בשוק העבודה הישראלי בשבועות האחרונים אינן שונות באופן מהותי מהמגמות העולמיות. לפי נתוני שירות התעסוקה, רק בארה"ב עלה מספר מגישי הקצבה מ-211 אלף בשבוע הראשון של מרץ, לכ-3.3 מיליון תביעות חדשות בשבוע השלישי של מרץ ועוד 6.6 מיליון תביעות חדשות בשבוע הרביעי של מרץ - פי 30.3 בהשוואה לשבוע רגיל. כעת, הערכות בארה"ב מדברות על כך ששיעור האבטלה יגיע לכ-13% בשיא המשבר, ושבשנת 2021 הוא יפחת לכ-9%.

העלייה בשיעור דורשי העבודה בארה"ב ובמדינות אחרות עדיין נמוכה יחסית לעלייה במספר מגישי התביעה בישראל, ככל הנראה עקב עניין החל"ת. עם זאת, מעריכים בשירות התעסוקה, ככל שהערפל יתפזר, כך כל המדינות עתידות למצוא עצמן עם שיעורי אבטלה גבוהים במיוחד, במקביל לירידה בשיעור האבטלה בישראל עם חזרתם של העובדים מחל"ת.

עד כה מעטות המדינות שהחלו לחזור לשגרה. על אף החשש בסין מפני התחדשות המגפה, הפעילות הכלכלית במדינה החלה לחזור לשגרה. מדינות נוספות החלו לנקוט שינויים מסוימים שיאפשרו לכלכלה המקומית לשוב ולפעול, באמצעות התאמות בשוק העבודה והגנה על העובדים והמעסיקים כאחד. לפי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO), התאמה זו יכולה לבוא לידי ביטוי באמצעות מגוון כלים, כגון התאמות בהסדרי שוק העבודה, צמצום שעות העבודה (ב-18 מדינות אירופאיות נקטו בצעד זה), התאמת סביבות עבודה ועידוד עבודה מהבית, ניהול מבוסס תוצאות, השקעה טכנולוגית במקומות עבודה מרוחקים ועוד.

לדברי מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור: "בין אם תהיה חזרה איטית ומדודה לשגרה ובין אם תהיה מהירה יותר, יש לאמץ כלי מדיניות מקיפים להשבה לעבודה כמה שיותר מהישראלים שהוצאו לחל"ת או פוטרו. עבור מובטלים שיתקשו לחזור לשוק, או קבוצות הסובלות מחסמים מרובים, יידרשו מאמצים משמעותיים לחיזוק הכישורים וההון האנושי. אנו בשירות התעסוקה, נערכים ליישום תוכניתנו המקיפה לשילוב מסיבי מחדש של הישראלים בשוק העבודה, שיפור מיומנויות והכשרות מקצועיות, כדי להקל עליהם בהתמודדות. ברור גם שישנם ענפים שידרשו התייחסות מיוחדת בשל הפגיעה הדרמטית בהם (כמו תיירות - שבגלל המצב אנו רואים שאילת היא ממש עיר דורשת אבטלה - מסעדנות, מכירות ועוד). ככל שהחזרה לשגרה תהיה מהירה יותר, כך העובדים מקבוצות חלשות יישארו פחות מאחור במעבר לשוק העבודה העתידי".

3.4.20

אתמול נרשמו בשירות התעסוקה 14,544 דורשי עבודה. מתחילת מרץ נרשמו 882,577 דורשי עבודה - 89% מהם בחל"ת. שיעור האבטלה עומד היום על 24.9%.

2.4.20

18:40

רבע מהמשק מובטל: שיעור האבטלה הערב - 24.9%. עוד לפני סוף היום השני של אפריל, כבר נרשמו בחודש זה 38,321 דורשי עבודה. מאז החל המשבר ועד היום נרשמו 879,372 דורשי עבודה חדשים - 89.2% מהם בחל"ת, 6.6% פוטרו. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד הערב על 1,036,586. עד אתמול הועברו לביטוח הלאומי כל הנרשמים של חודש מרץ. שירות התעסוקה מדווח לביטוח הלאומי על הנרשמים החדשים כמעט בזמן אמת. 

10:35

שיעור האבטלה עומד היום על 24.6%. מאז אתמול בשעה 17:00, נרשמו בשירות התעסוקה 7,290 דורשי עבודה, ובסך-הכול נרשמו אתמול בשירות התעסוקה 25,380 דורשי עבודה חדשים. מתחילת מרץ ועד היום נרשמו 866,907 נרשמים חדשים - 89.3% מהם בחל"ת, 6.6% פוטרו.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר השבוע, נמשכת המגמה של עלייה בפיטורים: שלשום ואתמול, 31.3 ו-1.4, עמד שיעור החל"ת בתמהיל היומי של סיבת ההתייצבות על 83.7% בלבד, ואילו הפיטורים היוו 9.1% ו-10.4% בהתאמה.

1.4.20

18:45

היום עד השעה 17:00 נרשמו 19,203 דורשי עבודה בשירות התעסוקה. שיעור האבטלה מטפס ל-24.4%. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל הוא 1,017,468. בחודש מרץ נרשמו 840,414 מובטלים חדשים בשירות התעסוקה - כ-83% מכלל דורשי העבודה.

11:25

מספר המובטלים חצה היום את המיליון מובטלים - 1,004,0316 מובטלים. המשמעות של המספר הוא אבטלה של 24.1% מדורשי העבודה בישראל - שיעור שעמד לפני כחודש על פחות מ-4%. לפני שבועיים חזו בשירות התעסוקה שנגיע למספר הזה רק לפני פסח אבל נראה כי בפסח המספר יהיה גבוה יותר. השבוע אמר פרופ' אביה ספיבק בראיון ל"גלובס" כי אבטלה של 25% משוק העבודה הוא נתון שמאפיין את המשברים הגדולים בהיסטוריה, למשל המיתון הגדול ב-1929.

מאתמול ב-17:00 ועד הבוקר נרשמו בשירות התעסוקה 35,668 איש, ומאז תחילת החודש 843,945. 89.7% מדורשי האבטלה בחודש מרץ הוצאו לחל"ת. 

הקפיצות במספר המובטלים החלו במהלך מרץ וביתר שאת עם תחילת ההנחיות על הסגר של המשק ב-15 במרץ - אז נרשמו 8,745 דורשי עבודה ולמחרת 19,135 מובטלים חדשים. בימים אלה קרס האתר של שירות התעסוקה ורבים לא הצליחו להירשם. ביום שלישי נרשמו כבר 107,718 מובטלים חדשים ובימים הבאים כ-125 אלף ו-127 אלף בהתאמה. מאז, מדי יום נרשמו עשרות אלפים של מובטלים חדשים.

"לפחות 125 אלף עצמאים שכבר נפגעו מהמשבר באופן משמעותי"

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "לצערנו, התחזיות שלנו התגשמו - הגענו למיליון דורשי עבודה עוד במרץ. אנו שוקדים על יצירת התנאים לכך שהחודש הבא יוכל להיפתח באבטלה נמוכה יותר, עם חזרה הדרגתית של המשק לשגרה עד כמה שניתן ולפי ההנחיות. גם בחודש האחרון, על אף הקשיים הרבים, ביצענו השמות לאלפי עובדים שנפלטו משוק העבודה ובמיוחד למעסיקים שצריכים דווקא עכשיו עובדים. אנו ערוכים ודרוכים לתת מענה לציבור עם מסלולי הסיוע המפורטים במסגרת תוכנית החירום אותה גיבשנו. עד כה, התמקדנו בדברינו באוכלוסיית השכירים. אם רבע מהמועסקים במשק אינם עובדים - ברור שגם לפחות מרבע מכלל העצמאים נמצאים במצב דומה ואולי אף חמור יותר. הערכת שירות התעסוקה היא שישנם לפחות 125 אלף עצמאים שכבר נפגעו מהמשבר באופן משמעותי.

אני מברך על תוכנית הסיוע הממשלתית למשק - ומבקש עם זאת להדגיש כי פיצויים ומענקים אינם המטרה, אלא, לוודא שאותם עצמאים ועסקים יוכלו לעמוד בעצמם שוב על רגליים איתנות - כך שמעסיקים יוכלו לשוב ולהעסיק את שכיריהם. לשם הגעה ליעדים אלה, תידרש השקעה בהכשרות מקצועיות לא רק במסלולים שהצגנו לשכירים כי אם גם לעצמאים שניזוקו קשות מהמשבר ויצטרכו קרש קפיצה בחזרה למעגל העבודה".

אלה שלושת המסלולים בתכנית החירום שגיבש שירות התעסוקה:

מסלול השמה ישירה: מיועד לדורשי עבודה בעלי סיכויי השמה מהירה גבוהים וכולל התאמה בין דורש עבודה למשרה מתאימה, תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים וסדנאות לחיפוש עבודה.

מסלול חיזוק כישורים ומיומנויות: מיועד לאנשים שלצורך שילובם במקום עבודה הולם נדרש סיוע קצר וממוקד לחיזוק יכולת ההתמדה, הקידום ופריון העבודה שלהם.

מסלול הכשרה מקצועית (VT): מיועד לאנשים בעלי פוטנציאל גבוה להידרדר לאבטלה ממושכת, או לאלה שזהו אינו המקרה הראשון שבו הם מקבלים קצבה. מסלול זה כולל הפנייה להכשרה במכללה או אצל המעסיק, תוך ביצוע ליווי ממוקד.

כמו כן הוקם מסלול עבודה מול המעסיקים להשבת עובדי החל"ת: מיועד להגדלת סיכויי החזרה לעבודה אצל המעסיק ולקליטת העובדים מחדש. יידרשו התאמות משמעותיות של סביבת העבודה ויהיה צורך להפנות משאבים לסיוע לעובדים ובעיקר בעלי שכר נמוך.

כמעט מחצית מהמתייצבים במרץ צעירים

רובם המכריע של המובטלים החדשים הם אנשים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, בעקבות הבטחת הממשלה לשלם להם דמי אבטלה, מה שהיווה מוצא נוח עבור מעסיקים להוציא את עובדיהם לחל"ת באופן גורף. לפי נתוני שירות התעסוקה שפורסמו אתמול, ב-1 במרץ, חל"ת היווה רק 3% מתמהיל ההרשמה (לעומת 63.7% פיטורים ו-8.5% התפטרות). למחרת, ב-2 במרץ, כבר נרשמו 16.7% כחל"ת. החל מ-10 במרץ, חל"ת הפכה להיות סיבת ההתייצבות המרכזית בשירות התעסוקה, כשנרשם בפעם הראשונה נתון של 60.5% חל"ת. מה-15 עד 26 במרץ, החל"ת כסיבה לבקשת דמי אבטלה תפסה נתח יומי של כ-90% ויותר, בשעה שסיבת "פיטורים" עמדה על 5%. בימים האחרונים, התמונה מתחילה להשתנות: בין 27 ל-30 במרץ, שיעור החל"ת הוא 84% בממוצע, ושיעור המפוטרים היומי עלה לכ-9%.

מבין המתייצבים החדשים במרץ, 57.7% הן נשים ו-42.3% גברים. בחודשיים שלפני כן, התמונה הייתה כמעט מאוזנת - ונשים היוו 50.6% ממחפשי עבודה. כמעט מחצית (כ-46%) מהמתייצבים בחודש מרץ הם בני 20-34, וכ-37% בני 35-54. בחלוקה לפי מחוזות, הייתה החודש עלייה בהתייצבות נרשמים באזורי ירושלים (כולל יהודה ושומרון), תל אביב והמרכז. אחוז דורשי העבודה הגדול ביותר מתוך המתייצבים שהגיעו במרץ הוא במרכז הארץ - 25.1% ו-18.4% בתל אביב.

31.3.20

18:30

רבבות ממשיכים להירשם כדורשי עבודה בשירות התעסוקה. עד השעה 17:00 היום נרשמו 22,829 דורשי עבודה - דומה למספר הנרשמים הכולל אתמול. שיעור האבטלה מטפס הערב ל-23.8%. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל הוא 988,957. מתחילת מרץ נרשמו 831,106 נרשמים חדשים - 89.7% מהם בחל"ת.

לפי נתוני מינהל המחקר והתכנון של ביטוח לאומי על השפעת משבר הקורונה על תקציב הביטוח הלאומי, בחודשים אפריל-מאי מספר המובטלים יגיע ל-1.1 מיליון. בחודש מאי תהיה ירידה באחוזי הגבייה של כ-50% אצל העצמאים וכ-37% אצל השכירים - בסכום שיסתכם ב1.5 מיליארד שקל.

לפי ההערכה בחודש יוני התוספת לתשלום דמי האבטלה תהיה כ-6.5 מיליארד שקל והידרדרות המצב הפיננסי צפויה במאי יוני - אז המוסד צפוי להגיע לגירעון של 8.1 מיליארד שקל. בתרחיש האופטימי בספטמבר 2020 הגירעון כמעט וייעלם ויגיע ל-319 מיליון. בתרחיש הפסימי רק בדצמבר 2020 הגירעון יעמוד על 1.9 מיליארד שקל.

12:00

מתחילת מרץ נוספו 811,824 דורשי עבודה חדשים - 89.8% מהם בחל"ת, 6.4% פוטרו. מאז אתמול ב-17:00 נרשמו 7,130 דורשי עבודה. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד על 969,693 בני אדם - שיעור האבטלה של 23.3%, לעומת פחות מ-4% בתחילת החודש. אתמול, נרשמנו בשירות התעסוקה 23,978 דורשי עבודה, נתון דומה לימים האחרונים שלפניו.

שירות התעסוקה מפרסם נתונים נוספים. ב-1.3.2020, חל"ת היווה רק 3% מתמהיל ההרשמה, ומ-10 במרץ חל"ת הפכה להיות סיבת ההתייצבות המרכזית בשירות התעסוקה, והיקפו כבר עמד על 60.5%. מה-15 עד 26 במרץ, החל"ת תפס נתח יומי של כ-90% ויותר, בשעה שפיטורים עמד על אזור ה-5%. בימים האחרונים, התמונה מתחילה להשתנות: בין 27 ל-30 במרץ, שיעור החל"ת הוא 84% בממוצע, ושיעור המפוטרים היומי עלה לכ-9%.

מבין המתייצבים החדשים בחודש מרץ: 57.7% הן נשים ו-42.3% גברים, לעומת כמעט שוויון קודם לכן. הענפים שלהם משתייכים דורשי העבודה החדשים הם עובדים כלליים וללא ניסיון (15%), הוראה חינוך והדרכה - 13.9%, מכירות - 9.4% ומסעדנות מזון ואירועים - 6.4% - השיעור יותר מהוכפל לעומת ינואר. 45.6% ממתייצבי חודש מרץ הם בני ובנות 34-20, 37.3% מקבוצת גילאי 54-35, 14.6% מקבוצת גילאי 55+, ו-2.5% הם עד גיל 20. המגמה של עלייה בהתייצבות הצעירים החלה כבר בחודש פברואר.

בחלוקה לפי מחוזות, הייתה החודש עלייה בהתייצבות נרשמים באזורי ירושלים (כולל יהודה ושומרון), תל אביב והמרכז. אחוז דורשי העבודה הגדול ביותר מתוך המתייצבים שהגיעו במרץ הוא במרכז הארץ - 25.1%, תל אביב - 18.4%, צפון 16%, ירושלים (עם יהודה ושומרון) 15.5%, דרום 13.8%, חיפה 11.2%.

30.3.20 

18:50

מספר הנרשמים החודש בשירות התעסוקה עבר את ה-800 אלף. שיעור האבטלה מתקרב לרבע מהמועסקים במשק ועומד הערב על 23.1%. עד היום ב-17:00 נרשמו 20,413 דורשי עבודה - דומה למספר הנרשמים הכולל אתמול (23,946) וביום שישי האחרון (21,932). מתחילת מרץ נשרמו 804,712 דורשי עבודה - 89.9% מהם בחל"ת. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל הוא 962,563 בני אדם.

09:20

האטה בקצב רישום דורשי העבודה: מאז 17:00 אתמול ועד הבוקר נרשמו 5,373 דורשי עבודה. אתמול (29.3.2020) נרשמו בסך-הכול 23,946 דורשי עבודה, זאת לעומת 21,932 ביום שישי האחרון (27.3.2020) ו-42,860 ביום חמישי האחרון (26.3.2020). מתחילת מרץ נרשמו לשירות התעסוקה 786,991 נרשמים חדשים - 90% מהם בחל"ת. שיעור האבטלה עומד היום על 22.7%.

29.3.20 

18:50

21,254 דורשי עבודה חדשים נרשמו משעות הבוקר בשירות התעסוקה. מתחילת החודש המספר נרשמו 781,608 דורשי עבודה חדשים. שיעור האבטלה כבר עומד על 22.6%.

בתוך כך, מספר דורשי העבודה הכולל מתקרב בצעדי ענק למיליון, ועומד על כ-940 אלף איש.

מתחילת מרץ נרשמו 781,608 נרשמים חדשים בשירות התעסוקה. 89.9% מהם בחל"ת.

09:15

בסוף השבוע, מיום שישי לפנות בוקר נרשמו בסך-הכול 32,577 דורשי עבודה, לעומת כמעט 100 אלף נרשמים בסוף השבוע הקודם.

מתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 764,165 דורשי עבודה - 90% מהם בחל"ת. המספר הכולל של דורשי העבודה הפעילים בישראל מתקרב למיליון, ועומד הבוקר (א') על 922,016. שיעור האבטלה ממשיך לטפס והגיע ל-22.15%.

לדברי רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה, "היום אנו צפויים להשלים את העברת המידע על דורשי העבודה לביטוח לאומי, לאחר שכיסינו בשבע קבוצות את פרטיהם של 734,049 בני אדם. עשינו זאת במהירות האפשרית, כדי שהישראלים יקבלו את דמי האבטלה שלהם הם זכאים, עוד לפני פסח. אני מבקש להזכיר גם כי הארכנו את שמירת זכויות הנרשמים אצלנו עד לסוף החודש, כך שנכיר בזכאות של כל מי שיגיש בקשה עד 31.3.2020 כאילו נרשם ב-15.3, או בהתאם למועד שבו פוטר או הוצא לחל"ת מאז תאריך זה".

27.3.20 

09:30

מאז אתמול בשעה 17:00 ועד 5:00 הבוקר נרשמו 9,497 דורשי עבודה חדשים. רק מתחילת החודש נרשמו 732,525 דורשי עבודה חדשים. שיעור האבטלה עומד כבר על 21.4%.

26.3.20  

18:50

מספר הנרשמים החדשים בעקבות משבר הקורונה עבר את ה-700 אלף ושיעור האבטלה מגיע ל-21.2%. מתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 723,028 דורשי עבודה חדשים, 90% מהם בחל"ת. נכון לשעה 17:00, כבר עומד מספר הנרשמים היום (26.3.2020) על 38,112 - קרוב לנתון הכולל של אתמול (39,006) ומעל מספר הנרשמים שהיה ביום שני השבוע (38,016). בסך-הכול עומד מספר דורשי העבודה על 880,879 בני אדם.

11:00

אתמול נרשמו בשירות התעסוקה כ-39 אלף דורשי עבודה ושיעור האבטלה עומד הבוקר על כ-20.4%, אחד מכל חמישה עובדים בישראל.

הרישום נמשך במספרים גבוהים: אתמול (יום רביעי, 25.3.2020) נרשמו 39,009 דורשי עבודה בשירות התעסוקה - לעומת 45,647 ביום שלישי, 38,016 ביום שני, ו-54,305 ביום ראשון. מאז 17:00 אתמול ועד 5:00 הבוקר (26.3.2020) נרשמו 10,227 דורשי עבודה ומתחיל מרת 690,055 נרשמים חדשים, 90% מהם בחל"ת. סך דורשי העבודה הפעילים בישראל עומד כעת על 847,906 בני אדם. לדברי רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: הערכתנו היא כי 20% מכלל העובדים שנפלטו משוק העבודה במשבר, לא יחזרו למקום עבודתם. מבין המתייצבים החדשים בחודש מרץ, 59% הן נשים ו-41% גברים (בעוד בחודשיים שלפני כן, נשים היוו כ-51%).

מידע נוסף שמפרסם הבוקר שירות התעסוקה:46.2% הם בני ובנות 34-20, 37.5% מקבוצת גילאי 54-35, 14% מקבוצת גילאי 55+, ו-2.2% הם עד גיל 20. אחוז דורשי העבודה הגדול ביותר מתוך המתייצבים החדשים הוא במרכז הארץ - 25.3%, תל אביב - 18.6%, ירושלים (עם יהודה ושומרון) 15.5%, צפון 15.4%, דרום 14%, חיפה 11.2%.

25.3.20

19:00

שיעור האבטלה בישראל עבר הערב את ה-20%.

מתחילת מרץ נרשמו בשירות התעסוקה 679,778 איש, 90.4% מהם בחל"ת. מהבוקר ועד השעה 17:00 נרשמו 21,092 דורשי עבודה. כלל הרשומים כדורשי עבודה עומד היום בישראל על 837,629 איש.

25.3.20

11:00

לפי עדכון שירות התעסוקה מספר דורשי העבודה מתחילת מרץ עמד על 657,876 נרשמים חדשים, ובסך-הכול רשומים 815,727 מובטלים - שיעור אבטלה של 19.6%. 90% מהנרשמים במתחילת מרץ - בחל"ת.

מאתמול בשעה 17:00 עד הבוקר ב-7:00 נרשמו כ-24 אלף דורשי עבודה. בסך-הכול נרשמו אתמול (יום שלישי, 24. במרץ) 45,647 דורשי עבודה - לעומת 38,016 דורשי עבודה ביום שני ו-54,305 ביום ראשון השבוע.

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו עדיין רואים מספרים נמוכים יותר של דורשי עבודה חדשים לעומת השיאים בשבוע שעבר, אבל איננו משלים את עצמנו - ברור שההחמרות וההגבלות הנוספות במסגרת המאבק בקורונה, עלולות להביא עוד גלים.

"אנו מקדישים תשומת-לב מרבית לסיוע למובטלים ולמעסיקים הפעילים גם בתקופת חירום זו, ונערכים ליום שאחרי ההגבלות המחמירות ולחזרת המשק לתפקוד - תקופה שצפויה להיות בעצמה הדרגתית ומורכבת".

24.3.20

שיעור האבטלה מטפס הבוקר ל-18.6%, לאחר שמתחילת מרץ נרשמו 615,834 דורשי אבטלה, כ-91% מהם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום.

מאז העדכון אמש (17:00) ועד הבוקר ב-07:00 נרשמו 31,146 דורשי עבודה בשירות התעסוקה. סך-כל מספר הנרשמים אתמול (יום ב', 23.3.2020) עמד על 38,016 דורשי עבודה - לעומת 54,305 ביום ראשון, 67,115 ביום שישי האחרון ו-127,464 ביום השיא - חמישי, 19.3.2020.

לדברי רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "על פני הדברים, נרשמה אתמול האטה נוספת בנרשמים החדשים, אולם אנו מעריכים שעד פסח נגיע לכמיליון דורשי עבודה חדשים ממשבר הקורונה. זאת, בין היתר, לנוכח ההודעות של חברות מובילות בישראל על סגירה של סניפים ומרכזים, האפשרות של חל"ת בשלטון המקומי והחשש בקרב ענפים נוספים".

23.3.20

18:00

בשירות התעסוקה עדכנו כי מאז חצות ועד 17:00 הערב היום (ב') נרשמו 22,443 דורשי עבודה חדשים. מתחילת החודש נרשמו כבר 584,688 דורשי עבודה חדשים - 91% מהם בחופשה ללא תשלום. שיעור האבטלה עומד הערב על 17.6%.

23.3.20

11:00

שירות התעסוקה מדווח כי נכון לשעה 5:30 היום (ב') נרשמו 572,660 דורשי עבודה חדשים החל מתחילת מרץ, 90% מהם עובדים שהוצאו לחל"ת.

במהלך הלילה נרשמה תוספת של 21,000 דורשי עבודה מהדיווח האחרון אתמול ב-18:00. בסך-הכול נוספו כ-62,000 דורשי עבודה במהלך 24 השעות האחרונות.

שיעור המובטלים מכלל המועסקים, שעמד על 16.5% אתמול בבוקר, עומד היום על 17.6%.

22.3.20

19:00

שירות התעסוקה מדווח כי נכון לשעה 18:30 נרשמו 551,830 נרשמים חדשים החל מתחילת מרץ. 90% חל"ת. זוהי תוספת של 30,000 מהדיווח האחרון היום ב12:30.

22.3.20

13:00

מאז השעה 5:30 הבוקר ועד 12:30 נרשמו 11,321 דורשי עבודה בשירות התעסוקה. מתחילת מרץ 521,109 נרשמים חדשים - 90% מהם בחל"ת, זאת לעומת ינואר פברואר, שבהם חל"ת היווה פחות מ-2% מתמהיל ההתייצבות. ימי השיא של רישום דורשי עבודה חדשים היו 19-18 במרץ - ומאז מורגשת האטה מסוימת.

בניגוד לפרופיל הרגיל של המובטלים, כ-49% מכלל הנשרשמים הם עד גיל 34 וכ-45% מתגוררים באזור המרכז ותל אביב. רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו רואים היום האטה מסוימת בקצב התייצבות הנרשמים אצלנו, שככל הנראה נובעת ממיצוי 'הגל הראשון' מענפי התיירות, המלונאות, התעופה, ההסעדה ואחרים. עם זאת, מאחר והמשבר עדיין בשלב מוקדם, ייתכן שמגזרים וענפים נוספים יביאו לגלים נוספים של נרשמים בשירות התעסוקה. שיעור האבטלה עומד כעת על 16.5% להערכתנו, לעומת 4% טרם פרוץ המשבר. לפני זמן קצר הוצאנו לביטוח לאומי דיווח על כ-100 אלף נרשמים (המספר המקסימלי שניתן בהעברה אחת), ונמשיך בהעברת 'מנות' אלה מחר ומחרתיים, על מנת שישלם את דמי האבטלה לזכאים".

22.3.20

10:00

511,965 מצטרפים חדשים נרשמו לשירות התעסוקה מאז תחילת החודש. . עם זאת, בשירות התעסוקה מדווחים על האטה משמעותית במספר הנרשמים החדשים. מאתמול (שבת) ב- 18:00 ועד היום (א') ב-6:00 בבוקר נרשמו רק עוד 8,050 אנשים באתר האינטרנט.

בשירות התעסוקה מסבירים את ההאטה בימים האחרונים (שישי-שבת) בעובדה שכנראה הגל הראשון של ענפי התיירות, המלונות, התעופה, ההסעדה וכדומה הגיע למיצוי. עם זאת, הם מוסיפים כי מוקדם לדעת אם זה נעצר כאן, או שמגזרים נוספים ייכנסו גם הם למעגל. לפני פרוץ המשבר עמד שיעור האבטלה בישראל על כ-4%.

19.3.20

משעות הערב אתמול (18:00) ועד היום ב-8:00 בבוקר נרשמו 95,613 דורשי עבודה בשירות התעסוקה. מתחילת חודש מרץ, 329,812 היו נרשמים חדשים, מהם 86% הוצאו לחופשה ללא תשלום, 9% פוטרו, 2% התפטרו, 3% - סיבות אחרות. גילאי דורשי העבודה החדשים: 35-54 (45%), 20-34 (37%), גיל 55 ומעלה - 18%.53% מדורשי העבודה החדשים הם גברים, 47% נשים.

18.3.20

עד לשעה זו, התקבלו 93 אלף תביעות לדמי אבטלה בביטוח הלאומי, 40 אלף מתוכם התקבלו ב-24 השעות האחרונות - מדובר בחצי ממספר התביעות שמוגשות לביטוח הלאומי בחודש רגיל. עד סוף החודש צפויות להגיע 400 אלף תביעות. בשירות התעסוקה התקבלו 190 אלף פניות. תוספת העלות החודשית של דמי אבטלה לחודש מרץ צפויה לגדול ל-900 מיליון שקל במרץ ול-2.5 מיליארד שקל באפריל (לעומת 320 מיליון שקל בחודש רגיל). "אנחנו מדברים על חצי מיליון מובטלים", אמר בכיר במוסד לביטוח לאומי.

16.3.20

מלשכת התעסוקה נמסר כי אתמול נרשמו בלשכה כ-7,405 בני אדם שהוצאו לחל"ת, ו-1340 שפוטרו.

מאז חצות יום ראשון ועד 9:00 בבוקר (16 במרץ) נרשמו באתר שירות התעסוקה 7,000 דורשי עבודה חדשים. ביום ראשון, אחרי ההודעה במוצאי שבת של ראש הממשלה על השבתת ענפי האירועים, ההסעדה וענפים נוספים נרשמו 11,800 דורשי עבודה, מתוכם: 7,400 הוצאו לחופשה ללא תשלום.

מאז תחילת מרץ ועד הבוקר ב- 9:00 נרשמו 40 אלף דורשי עבודה. חצי מהם יצאו לחופשה ללא תשלום - זאת, לעומת 321 איש בלבד שנרשמו עקב חל"ת בחודש פברואר כולו.

עקב העומסים הכבדים בהרשמה באתר, שירות התעסוקה יאפשר "שמירת זכויות" לנרשמים במהלך השבוע: כל מי שיירשם עד יום חמישי, 19 במרץ, ייחשב כאילו נרשם אתמול, 15 במרץ, וכל זכויותיו יישמרו.

שירות התעסוקה נערך לגלי הפיטורים, שילש את כמות השרתים של האתר והרחיב את יכולותיו ככל הניתן על מנת לעמוד בעומס הפניות, אולם כניסה של עשרות אלפי גולשים בו זמנית לאותו דף - עלולה להקשות על פעילותו. בנוסף, שירות התעסוקה מאפשר הירשמות ידנית בלשכות (ללא תור וללא פגישה עם מתאם השמה).

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "אנו עושים כל שביכולתנו להקל על הציבור בימים מורכבים אלה. נמשיך להרחיב את התשתיות והיכולות של אתר שירות התעסוקה, ובמקביל, אנו מתגברים את מוקד *9687, שנותן מענה טלפוני להרשמות".