הערת "עסק חי" לאי.די.בי בעקבות המצוקה התזרימית וקריסת שווי ההחזקות; לחברה שווי נכסי שלילי של 1.2 מיליארד שקל

מתקרבת להסדר חוב: לחברת ההחזקות של אדוארדו אלשטיין גירעון של 335 מיליון שקל בהון העצמי • אי.די.בי נדרשת להשיג כ-400 מיליון שקל כדי לעמוד בהתחייבויותיה לשנים 2020-2021 • בעל השליטה הזרים לחברה עד היום 3 מיליארד שקל

אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: כפיר זיו
אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: כפיר זיו

חברת ההחזקות אי.די.בי פתוח, שנמצאת בבעלות אדוארדו אלשטיין, ספגה הערת "עסק חי" מרואי החשבון שלה, במסגרת הדוחות הכספיים שלה לשנת 2019.

בדוחות שפורסמו אמש, כותבים רואי החשבון כי הסיבות להערה הן מצבה הכספי של אי.די.בי, תזרימי המזומנים שלה ויכולתה לשרת את חובותיה, לרבות הגירעון בהון החוזר שלה, השווי הנכסי הנקי (NAV) השלילי שלה וצורכי המזומנים הנדרשים לפירעון חובותיה בטווח הקצר והארוך.

אי.די.בי סיימה את 2019 בהפסד של 424 מיליון שקל, בהמשך להפסדים של 465 מיליון שקל ו-626 מיליון שקל שרשמה בשנים 2018 ו-2017, בהתאמה. בעקבות ההפסד גדל הגירעון בהון העצמי של אי.די.בי ל-335 מיליון שקל בסוף 2019.

כך, כשבע שנים לאחר השלמת הסדר חוב קודם בקבוצה, שאז היתה בשליטת נוחי דנקנר, היא קרובה להסדר נוסף, כשהפעם הבעלים הוא אלשטיין, שהזרים לתוכה עד היום כ-3 מיליארד שקל. 

לפי דוח התזרים החזוי שצורף לדוחות הכספיים, נדרשת אי.די.בי להשיג מקורות נוספים בהיקף של 212 מיליון שקל כדי לעמוד בהתחייבויותיה ב-2020, וכן מקורות נוספים בהיקף של 171 מיליון שקל כדי לעמוד בהתחייבויות לשנת 2021.

החובות גדולים כמעט פי 3 משווי הנכסים

לדברי החברה, מקורות אפשריים נוספים שעשויים לעמוד לרשותה בתקופת התחזית, הם מכירת ההחזקה באי.די.בי תיירות (החברה האם של ישראייר); מכירת יתרת ההחזקה (25.82%) בחברת הנדל"ן IDBG; מכירת ההחזקות בחברת חיפושי הגז והנפט מודיעין; מכירת מניות כלל ביטוח; וכן תשלומים מחברת דולפין של אלשטיין (בכפוף לדיבידנד שתחלק החברה האחות דסק"ש או להאצת תשלומים בגין מכירת מניות דסק"ש בעבר).

עם זאת, באי.די.בי מדגישים כי הירידה החדה שנרשמה בשערי ניירות הערך של החברה והחברות המוחזקות (ובראשן כלל ביטוח ודסק"ש והאג"ח שלה ושל דסק"ש) בשבועות האחרונים, בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה, מקשים בעת הזו על יישום התוכניות. לפיכך, כל עוד תימשך השפעת משבר הקורונה על השווקים, תתקשה אי.די.בי לממש לפחות חלק מהחלופות האפשריות, ולכן אין ודאות לקיומם של המקורות הנדרשים.

יש לציין כי הסכמי המימון של אי.די.בי כוללים עילות שונות להעמדה של חובות לפירעון מיידי, או עילות לפירעון מיידי במקרה שנושה אחר העמיד את החוב כלפיו לפירעון מיידי.

לאי.די.בי חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ומתוכו חוב של 914 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הלא-מבוטחות מסדרה ט', חוב של 880 מיליון שקל למחזיקי אג"ח י"ד, שמובטחות בשיעבוד על מניות השליטה בדסק"ש, וחוב של 237 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו, שמובטחות בשיעבוד על חלק ממניות כלל ביטוח.

אגח ט' נפלו מתחילת השנה ב-64% למחיר של 25 אגורות בלבד, המשקף תשואה שנתית לפדיון של 137%. אג"ח י"ד ו-ט"ו ירדו השנה בשיעורים של 32% ו-38%, בהתאמה, על רקע השחיקה בערך הביטחונות, והן נסחרות כעת לפי תשואות לפדיון של 39% ו-58%, בהתאמה.

קריסה של מניותיהן של כל ביטוח (43%) ודסק"ש (36%) מתחילת השנה גרמה לכך שנכון להיום מציגה אי.די.בי ערך נכסי  נקי (NAV) שלילי עצום, של 1.2 מיליארד שקל, ורמת מינוף (LTV) חריגה של 287% - כלומר, סך החובות גבוה כמעט פי שלושה משווי הנכסים.

ירידות שערים בעקבות משבר קורונה

אי.די.בי מחזיקה באופן ישיר ב-8.5% ממניות כלל ביטוח, והחזקה זו, שהיתה שווה 296 מיליון שקל בסוף דצמבר, התכווצה ל-170 מיליון שקל בלבד בסוף מרץ. עד לתחילת מאי הקרוב מחויבת אי.די.בי למכור עוד 3.5% ממניות כלל ביטוח, שערכן הנוכחי כ-70 מיליון שקל.

לאי.די.בי גם נותרה חשיפה ל-7.1% ממניות כלל ביטוח דרך עסקאות החלף שנעשו בעבר, ושמשקפות במחיר השוק הנוכחי הפסד של 173 מיליון שקל. במהלך 2019 סגרה אי.די.בי עסקאות החלף פתוחות על 21.1% ממניות כלל ביטוח, בהפסד כולל של 111.1 מיליון שקל, ואילו עסקת החלף נוספת על 1.1% מכלל ביטוח נסגרה במהלך ינואר בהפסד של 13 מיליון שקל.

לאי.די.בי אין כיום החזקה ישירה בדסק"ש, אבל היא חשופה למחיר מנייתה דרך איגרת חוב שקיבלה בתמורה למכירת מניות השליטה בדסק"ש לדולפין איי.אל של אלשטיין. שווי ההחזקה של דולפין בדסק"ש ירד ל-440 מיליון שקל בסוף מרץ, לעומת 690 מיליון שקל בסוף דצמבר.

גם הנכסים האחרים הלא-סחירים ספגו ירידות שווי בעקבות משבר הקורונה. חברת התעופה והתיירות אי.די.בי תיירות מוערכת בדוחות 2019 לפי שווי של 132 מיליון שקל בלבד (38 מיליון דולר לפי השער היציג אז), ואילו ההחזקה ב-IDBG התכווצה ל-136 מיליון שקל, על פי הערכות שווי שקיבלה החברה.

עם זאת, מאז קיבלה אי.די.בי הצעה למכירת החזקה זו לחברת נכסים ובניין (חברה נכדה של דסק"ש, שמחזיקה במרבית מניות IDBG) בהנחה של 25% על השווי המוערך - כלומר, בתמורה לכ-100 מיליון שקל בלבד. הנכסים האחרים, ובראשם ההחזקה במודיעין ובחברת המטבעות הדיגיטליים קולו (Colu), מוערכים בשווי כולל של 45 מיליון שקל.

ה-NAV של דסק"ש צנח ל-33 מיליון שקל 

במקביל, פרסמה גם דסק"ש את תוצאותיה ל-2019, שכללו רווח נקי המיוחס לבעלים של 14 מיליון שקל. ההון העצמי של דסק"ש הצטמק אשתקד בכ-500 מיליון שקל לכ-1.82 מיליארד שקל בסוף 2019.

עיקר ההחזקות של דסק"ש הוא בחברות בורסאיות, ובהן שופרסל, נכסים ובניין, סלקום, אלרון ומהדרין. נכון לסוף 2019 הסתכמו נכסי דסק"ש לשווי של 4.11 מיליארד שקל, אבל בעקבות הנפילות בבורסה התכווץ שווי הנכסים לכ-3.03 מיליארד שקל בלבד כיום.

במקביל, גדל החוב הפיננסי נטו של דסק"ש בשלושת החודשים האחרונים ב-126 מיליון שקל לכ-3 מיליארד שקל, כך שהשווי הנכסי שלה (NAV) הצטמק ל-33 מיליון שקל בלבד בסוף מרץ, ואילו רמת המינוף (LTV) זינקה לשיעור של 99%.

לדסק"ש, שאמורה להיות אחד המקורות הפיננסיים המרכזיים עבור אי.די.בי, היתה בסוף 2019 יתרת רווחים הראויים לחלוקה בהיקף של 334 מיליון שקל. סך הנכסים הנזילים שלה עומד בימים אלה על 676 מיליון שקל, אבל אג"ח החברה מסדרות ו' ו-י' נסחרות כעת לפי תשואות שנתיות לפדיון של 14% ו-12%, ועניין זה מעלה ספק בדבר יכול החברה לחלק את כספיה לבעלי מניותיה.

מבט על לוח הסילוקין של דסק"ש מעלה כי ב-2020 וב-2021 היא תידרש לפרוע תשלומי קרן וריבית של 458 מיליון שקל ושל 771 מיליון שקל, בהתאמה. הכסף לשנת 2020 נמצא בקופתה, אבל ל-2021 היא תידרש למקורות נוספים, כמו דיבידנדים מחברות בנות.

באחרונה העמידה דסק"ש למכירה את החזקתה (26%) במניות רשת שופרסל, בשווי נוכחי של כ-12.5 מיליארד שקל, וזאת כנגד תמורה במזומן או באג"ח של עצמה. ההצעה לא זכתה להיענות משמעותית לנוכח המשבר בשווקים, אבל החברה עשויה לנסות ולבצע מהלך זה בעתיד הקרוב, אם יימצא חלון הזמן המתאים לכך.

נכסים ובניין תחלק דיבידנד של 100 מיליון שקל

בינתיים, תקבל דסק"ש בסוף אפריל 69 מיליון שקל מתוך דיבידנד של 100 מיליון שקל שעליו הכריזה החברה הבת, נכסים ובניין, שמרכזת את פעילות הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש. לאחר החלוקה, תישאר נכסים ובניין עם יתרה רווחים הראויים לחלוקה בהיקף עצום של 980 מיליון שקל.

לנכסים ובניין גם קופת מזומנים גדולה, שהכילה בסוף 2019 כ-2.2 מיליארד שקל, לאחר שהחברה מכרה את חלקה (50%) בקניון קרית אונו בתמורה ל-538 מיליון שקל. מאז חתמה נכסים ובניין על עוד שלוש עסקות מימוש, מתוכן שתיים קטנות יחסית למכירת נכסים בתל אביב ובירושלים בתמורה ל-135.5 מיליון שקל.

נוסף על כך, חתמה נכסים ובניין בסוף ינואר על הסכם למכירת החברה הבת ישפרו לידי החברות מגה אור וביג בתמורה ל-855 מיליון שקל. עם זאת, בעקבות משבר הקורונה ביקשו הרוכשות לדחות את המועדים הקבועים בהסכם, ואף נמנעו מלהפקיד בנאמנות סכום של 40 מיליון שקל בתום חודשיים מהחתימה. לפיכך, לפי שעה עתידה של העסקה אינו ברור.

נכסים ובנין  נדרשת לפרוע ב-2020 וב-2021 תשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח ולבנקים בהיקף של 811 מיליון שקל ו-690 מיליון שקל, בהתאמה. ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרן וריבית עתידית) מסתכמות ב-5.39 מיליארד שקל, כשכמחציתן אמורות להיפרע החל ב-2024.