החל מיום שלישי: עצמאים יוכלו להגיש בקשות למענק של עד 10.5 אלף שקל

עפ"י הצהרות הממשלה, כספי המענק יועברו לחשבונות הבנק של בעלי העסקים תוך 48 שעות מרגע אישור הבקשה • המענק יעמוד על 70% מהכנסתו החייבת הממוצעת לחודש של העצמאי ב-2018, אך לא יותר מ-10.5 אלף שקל

הפגנת העצמאים בישראל / צילום: טל קירשנבאום
הפגנת העצמאים בישראל / צילום: טל קירשנבאום

החל מיום שלישי כחצי מיליון עצמאים יוכלו להגיש בקשות למענק של עד 10.5 אלף שקל, במסגרת תוכנית המענקים של המדינה לעצמאים ולעסקים קטנים ובינוניים. על פי הצהרות הממשלה, כספי המענק יועברו לחשבונות הבנק של בעלי העסקים תוך 48 שעות מרגע אישור הבקשה.

על רקע הפגיעה הקשה בעצמאים ובעסקים הקטנים והבינוניים והימשכות המשבר הכלכלי שנולד על רקע התפשטות נגיף הקורונה, אישרה הממשלה בשבוע שעבר את תקנות הקובעות מתווה לתשלום "פעימת סיוע" נוספת לעצמאים. מדובר במענק שהמדינה העניקה כבר למעל 100 אלף עסקים על הירידה בהכנסותיהם בחודש מרץ, ואשר הורחב כעת לחודשים אפריל-יוני, וכולל בתוכו שיפורים ביחס למענק הקודם. המענק בפעימה זו מיועד לכל העצמאים (כולל אלו שקבלו בפעימה הראשונה) ובלבד שהם עומדים בתנאים לקבלתו, ובנוסף גם בעלי שליטה שכירים זכאים למענק, בעוד שבפעימה הראשונה הם לא היו זכאים לדבר.

במסגרת "הפעימה השנייה" של המענק הורחבה האוכלוסייה הזכאית למענק, והוגדלו סכומי המענקים ביחס למתווה הקודם. במתווה החדש נקבע כי המענק יעמוד על סכום של 70% מהכנסתו החייבת הממוצעת לחודש של העצמאי בשנת 2018, אך לא יותר מ-10.5 אלף שקל, תוך הפחתה מדורגת של הסכום לבעלי ההכנסות הגבוהות ביותר, מבין אלו הזכאים למענק. נזכיר, כי המענק כפוף לתשלום מס הכנסה, אותו יש לגזור מהסכום המתקבל, וכן ניסיון הפעימה הראשונה של המענק מלמד כי רבים מבעלי העסקים אינם מגיעים לסכום הזכאות המלא, אלא מקבלים סכומים נמוכים משמעותית מתקרת המענק.

הגשת תביעות למענק תתאפשר החל מיום שלישי השבוע, באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים. לאחר שתאושר התביעה, יופקד התשלום, תוך 48 שעות - כך על פי ההצהרות של המדינה, בחשבון הבנק של העצמאי.

שכירים בעלי שליטה  יוכלו להגיש בקשות למענק החל מה-18 במאי

בתקנות נקבע, כי מענק הסיוע יינתן לעצמאי שהוא בעל עסק פעיל בששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020 ואשר מלאו לו 20 בשנת 2019, בכפוף לכך שהכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על מיליון שקל. מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת הכנסה, כולל הכנסות משכירות והכנסות נוספות, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.

התנאים הנוספים לקבלת המענק הם כי ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק של העצמאי עולה על 714 שקל חדשים לחודש; מחזור עסקאותיו, בתקופה שהחל ב-1 במרץ 2020 ועד 30 ביוני 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 בלפחות 25% מסכום מחזור העסקאות לשנת 2019; העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, עד יום הגשת בקשת המענק; ולא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.

בנוגע לעצמאים אשר החלו לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018. כמו כן, נקבעה בתקנות אפשרות לעצמאי שפתח את עסקו ב-2108 וסבל מהפסדים באותה שנה להתבסס על נתוני שנת 2019.

המענק לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מהכנסה מעסק ממוצעת לחודש, אך לא יותר מ-10.5 אלף שקל, ואולם לעצמאי אשר הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש עולה על 40 אלף שקל, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו הממוצעת מעסק לחודש על 40 אלף שקל. כלומר: החל מהכנסות של 40 אלף שקל ועד תקרת מיליון השקלים, יורד סכום המענק בהדרגה.

התקנות קובעות עוד תוספת לסכום המענק לעצמאי העובד בעסק קטן שממוצע מחזור העסקאות החודשי שלו עולה על 1,500 שקל, אך אינו עולה על 25 אלף שקל. לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 שקל אך אינו עולה על 8,333 שקל - 700 שקל; לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 שקל אך אינו עולה על 16,667 שקל - 1,875 שקל; לגבי עצמאי שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 שקל אך אינו עולה על 25 אלף שקל - 3,025 שקל.

"הפעימה השנייה" כוללת גם מענק לשכירים בעלי שליטה (בעלי מניות בחברה המשלמים לעצמם משכורת), אך אלה יוכלו להגיש בקשות למענק החל מה-18 במאי, ולא החל מיום שלישי הקרוב.

בנוסף, פורסמה תוכנית סיוע גם לבעלי עסקים בעלי מחזורים של בין 300 אלף שקל ל-20 מיליון שקל (לפי תנאים ומדרגות שנקבעו), אך גם הם עדיין אינם זכאים להגיש את בקשתם למענק, והאפשרות תיפתח בפניהם רק ב-12 במאי.

צרו איתנו קשר *5988