רשות ניירות ערך פירסמה את ההוראות שלה למנהלי קרנות נאמנות "בדבר ניהול סיכונים"

כשנתיים לאחר תיקון 28, רשות ני"ע מפרסמת הוראות המגדירות ומאחדות את אופן ניהול סיכונים בקרנות הנאמנות אשר יחולו החל מיולי הקרוב

יו"רית רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי
יו"רית רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי

כמעט שנתיים לאחר שתיקון 28 יצא לדרך ושינה את שוק קרנות הנאמנות, רשות ניירות ערך פירסמה את ההוראות שלה למנהלי קרנות נאמנות "בדבר ניהול סיכונים", שיחולו החל מיולי הקרוב. "מדובר במיסוד פרקטיקה קיימת שלהערכתי לא תחדש דבר עבור הרוב המוחלט של מנהלי הקרנות", אומר גורם בכיר בשוק שמסביר כי מזה כשנתיים מתנהל הדיאלוג בין השוק לרשות ביחס לנוהלי ניהול הסיכונים בענף, ושרק עתה הבשיל להוראות, תוך שהוא מציין כי "זהו סוג של ספיח לתיקון 28".

השבוע פרסמה רשות ניירות ערך הוראות בעניין זה תוך שהיא הסבירה כי ישנה "חובת ניהול סיכונים מוסדרת בהוראות הדין השונות ברגולציה החלה על מנהלי הקרנות" וש"חוק השקעות משותפות בנאמנות מחייב בקביעת נוהל בנושא ניהול סיכונים בקרנות אשר יאושר על-ידי הדירקטוריון, ואף מחיל על דירקטוריון מנהל הקרן חובה לאשר את מערך הבקרה הפנימית במנהל הקרן. סגל הרשות התייחס לחובת ניהול הסיכונים, פיקוח הדירקטוריון על תחום זה, עדכון מפת ניהול הסיכונים, ועוד".

על רקע זה פורסמה ההוראה החדשה ש"הגם שאין בה כדי לקבוע הסדרים שמשנים בהכרח פרקטיקה המיושמת בפועל בידי מנהלי קרנות", כדברי הרשות, הרי שהיא "נועדה לקבוע אמות מידה בסיסיות לאופן שבו נדרש מנהל הקרן לקיים הליך ניהול סיכונים שלם ומקצועי בקרנות הנאמנות שבניהולו, ואין בו כדי לגרוע מיתר הוראות הדין שעוסקות בנושא, אלא רק להוסיף עליהן". ומה למשל יתווסף? הכנסת מערכות VAR למיניהן, תיעוד חריגות ומינוי מנהל סיכונים ייעודי, כאשר מדובר גם בהאחדה של הוראות שכבר הוצאו בהוראות נפרדות בעבר. ההוראות מתייחסות למגוון סיכונים, החל מסיכון שוק, עבור בסיכונים תפעוליים דרך סיכון נזילות ועד לסיכון אשראי.

כאמור, מדובר למעשה בספיח לתיקון 28, שהיה תיקון חוק דרמטי שהביא לשינוי מהותי בשוק קרנות הנאמנות עם ביטולן של תעודות הסל והפיכתן לקרנות סל. התיקון נעשה ב-2018. לצד זאת, ברשות ניירות ערך מסבירים כי "לצד תיקון 28 התרחשו שינויים משמעותיים נוספים בשוק ההון בשנים האחרונות. מגוון הנכסים הפיננסיים התרחב, המורכבות שלהם גדלה, הסיכונים הפיננסים הפכו מאתגרים יותר, ועולם הדיגיטל והסייבר, אשר מהווה מנוע צמיחה משמעותי, מביא עמו גם סיכונים חדשים עימם יש להתמודד".

לכן הם מבהירים את מה שכבר קיים זה זמן בהנחיות קשיחות וברורות בענפי פיננסים אחרים שבהם מנוהלים כספי ציבור, באומרם כי "מצופה ממנהל הקרן, כמו גם מהפונקציות האחראיות על ניהול הסיכונים בקרן, לבצע הערכה מלאה ומגובה של מגוון הסיכונים - פיננסיים, תפעוליים ואחרים - המאפיינים את סביבת פעילות הקרן".

עם זאת, עולם הקרנות שונה מעולמות הפיננסים האחרים משום שכל קרן פועלת על סמך תשקיף ברור שמגדיר את גבולות הגיזרה שלה ומחיל עליה "חובת זהירות ונאמנות", כאשר ישנה פרקטיקה קיימת בשוק שהונהגה בעקבות הנחיות הרגולציה, ביקורות ועוד נסיבות. בדומה לתחומי פיננסים אחרים גם בעולם קרנות הנאמנות היו מקרים בעבר, גם קודם לתיקון 28, בהם התברר בדיעבד כי קרנות נאמנות היו חשופות בפועל ליותר סיכון מכפי שהן שיערו או היו אמורות להיות.

כיום יש 2,126 קרנות נאמנות שמנהלות נכסים בשווי כולל של כ-288.3 מיליארד שקל, שמנוהלות על ידי 18 מנהלי קרנות ועוד כמה עשרות מנהלי קרנות בהוסטינג שנעזרים בשירותים של חברות ניהול מורשות.