הקורונה מכה חזק במשביר: תחזור לעבודה בעיכוב של שבוע עם רק מחצית מהעובדים

המשביר לצרכן הודיעה לבורסה כי השעיית הפעילות גרמה ל"הפחתה ניכרת בהוצאות התזרימיות שלה, ועל כן, לטענתה "הירידה בפדיון לא צפויה להוות פגיעה מהותית בתוצאותיה הפיננסיות" • הרשת מנסה להרגיע ומציינת גם כי "חלק גדול מהמלאי ניתן להחזרה לספקים כנגד הפחתת ההתחייבויות"

רמי שביט/ צילום: ענבל מרמרי
רמי שביט/ צילום: ענבל מרמרי

ההצהרות מהשבוע שעבר בתקשורת של רמי שביט, מנכ"ל קבוצת המשביר לצרכן, מקבלות הבוקר (א') תוקף בדיווח של החברה לבורסה. המשביר לצרכן מאשרת כעת באופן רשמי כי תחזור לפעילות בעיכוב של שבוע בחמישי הקרוב, כשרק 50% מעובדיה יוחזרו מחל"ת לפי שעה, מאמתת את קיצוץ השכר הרוחבי, ומאששת כי היא חייבת תשלומים רבים לספקים על מלאים שברשותה ולא נמכרו. בנוסף, בחברה מתבססים על הקלות והטבות שהיא צופה כי יינתנו לה, הן מצד המדינה, והן מצד הקניונים שלהערכתה עוד צפויים להעניק לה הטבות והקלות נוספות בהמשך.

אחרי שרמי שביט הצהיר הן בפני בעלי קניונים והן בתקשורת כי יחזור לפעילות רק ב-17 במאי, וכי פתיחת החנויות שלו תושלם רק בסוף מאי, כעת מפרסמת המשביר לצרכן הודעה לבורסה לפיה תחזור לפעילות כבר ביום חמישי הקרוב, ככל הנראה לאור לחץ מצד המשכירים.

בחברה מציינים היום בדיווח לבורסה כי "לאור פרסום של הנחיות הממשלה לחזרת המשק לפעילות בצל מגפת הקורונה, הכוללות, בין היתר, היתר להפעלת בתי מסחר וקניונים כפוף להגבלות, בכוונת החברה לסיים את השהיית פעילותה בשל התפרצות ב-14 במאי".

המשביר אף מספקת הסבר מסויים לעיכוב בחזרה לפעילות, כשהיא טוענת כי "אומנם נערכה לפתיחה מיידית של הרשת ככל שתהיה החלטה בדבר פתיחת הקניונים ושטחי המסחר", אך ,"ההגבלות שנקבעו וחוסר בהירות בנוגע לכללים הנדרשים ולאופן יישומם, ובכלל זה בדבר התקהלות בשטח החנות של העובדים, וכן לאור העובדה כי מרבית סניפי הרשת הינם בשטח העולה על 2,500 מ"ר כל אחד ויותר, הביאו לכך כי חברת הבת נדרשה לבצע התאמות לשם פתיחת החנויות בהתאם להגבלות שנקבעו". כמו כן, טוענת המשביר כי היא "נערכת מול הספקים להתאמת רצפת המכירה בסחורה, דיול ותנאי הסחר".

עם זאת, המשביר לא ממש מבהירה מדוע, בעוד שכל רשתות הקמעונאות והמסחר החלו להפעיל את החנויות כבר בשבוע שעבר, היא נמנעה מלעשות זאת. בכל אופן, היא חוזרת ומציינת, בהמשך לדיווחים קודמים, כי עם השהיית הפעילות היא פעלה "לצמצום מרבית ההוצאות התפעוליות, לרבות הוצאת עובדי החברה וחברת הבת לחל"ת ואף הודיעו על הקפאת ההתקשרות עם כלל הספקים ונותני השירותים, לרבות הקפאת התשלומים שהגיע מועד פירעונם".

היא צופה כי "ההוצאות התפעוליות והתזרימיות של החברה וחברת הבת בתקופת ההשהייה אינן מהותיות, וזאת על בסיס הוצאת העובדים לחל"ת וההקלות שניתנו או עתידות להינתן מאת משכירים של סניפי חברת הבת או הפרסומים בדבר הקלות צפויות בתשלומי ארנונה והתשלום מהמדינה בגין תקופת ההשהייה".

המשביר מפרטת, בהמשך להכרזות של שביט בשבוע שעבר, כי להערכת החברה, "השהיית הפעילות גרעה נכון למועד דיווח זה סך של כ-240 מיליון שקל בפדיון חברת הבת, וזאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד", אך מאידך, גם ל"הפחתה ניכרת בהוצאות התזרימיות שלה, ועל כן, לטענתה "הירידה כאמור בפדיון לא צפויה להוות פגיעה מהותית בתוצאותיה הפיננסיות".

בנוסף, מפרטת המשביר כי נכון למועד דיווח זה לחברה ולחברת הבת יתרת מזומנים בסך של כ-100 מיליון שקל, וכן מלאי בסך של כ-180 מיליון שקל במחירי קנייה ובסך הכל כ-280 מיליון שקל, וזאת כנגד אומדן התחייבויות בסך של כ-160 מיליון שקל, שמועד פירעונן הינו "לא יאוחר מיום סיום תקופת ההשהיה, כלומר 14 במאי 2020". עוד טוענת המשביר כי "חלקו הגדול של המלאי כאמור לעיל ניתן להחזרה לספקים וזאת כנגד הפחתת ההתחייבויות כאמור", כשהיא לא מפרטת על מה מבוססת הערכה זו, כשבעולם חברות אחרות בענף כבר נדרשו לבצע מחיקות ערך אדירות בגין מלאים.

בכל אופן, המשביר מבהירה כי היא מתבססת על כך שתקבל תשלום מהמדינה על תקופה בה פעילותה הושהתה, כלומר, כולל הימים הנוספים אשר לקחה לעצמה מעבר להחלטות הממשלה, כשהיא "צופה כי עתיד להתקבל תשלום מהמדינה בגין תקופת ההשהייה", וכן "פועלת מול גורמים בנקאיים לקבלת הלוואות בערבות המדינה בהתאם למתווה משרד האוצר והממשלה".

בנוגע לפיגורים בתשלומים לספקים בתקופה שבה פעילותה הושבתה כותבת המשביר כי היא מעריכה שתוכל להגיע להבנות בדמות פריסת תשלומים או החזרת מלאי כנגד הפחתת התשלום עם "מרבית הספקים ונותני השירותים שתשלומם הוקפא".

כמו כן היא מציינת בנוגע לחזרה לפעילות כי "פתיחת הסניפים תלווה בהתאמת ההוצאות התפעוליות", כמו התאמת מצבת "כח האדם ושעות הפתיחה, וכן הקלות בתשלומי שכר הדירה ודמי הניהול שניתנו או עתידות להינתן בחודשים הקרובים", וזאת "לצורך שמירה על מצבה הפיננסי של החברה". במסגרת זו מודיעה המשביר כי עד סוף חודש יוני 2020 רק כ-50% מהעובדים שהוצאו לחל"ת עם השהיית הפעילות, יוחזרו לעבודה.

ביחס להחזרת יתר העובדים ולהוצאות נוספות, מציינת החברה כי "תבוצענה התאמות בהתאם למכירות ולביקושים, וכן בהתאם להנחיות הממשלה בקשר למגפת הקורונה ולהחלטות של הקניונים ביחס לאופן הפעלתם והשכירות".

בנוסף, המשביר מפרטת כי חברת הבת סיכמה עם הסתדרות העובדים וועד עובדי חברת הבת אשר תחת הסכם קיבוצי מיוחד על שינוי בתנאים הנלווים לשכר היסוד כמו גם עם מנהליה ועובדי המטה אשר חתומים על הסכמי העסקה אישיים, על שינוי בשכר העבודה. כפי שדווח ב"גלובס" מדובר בקיצוץ שכר רוחבי ומדורגת למשתכרים משכורת של 7,000 שקל ומעלה.

בסיום הדיווח מבהירה המשביר כי קיצוץ השכר הרוחבי לעובדי המטה והחזרת מחצית מהעובדים בלבד הם קריטיים עבור מצבה: "סכום ההפחתה הצפוי בעלות השכר בחברה ובחברת הבת והתאמת כח האדם הינו נדבך חשוב בהתאמת ההוצאות התפעוליות למכירות בחודשים הקרובים".

כשהיא מסכמת כי להערכתה "עם חלוף משבר הקורונה וחזרת המשק לשגרה, לרבות ביטול ההגבלות שנקבעו להפעלת סניפי החברה והקניונים, החברה תשוב בחודשים הקרובים, בהדרגה לפעילותה הרגילה עובר לתקופת ההשהייה, והכל תוך התאמת הוצאות החברה להכנסותיה".

המשביר לצרכן שבשליטת רמי שביט שמפעילה 38 חנויות כלבו, נסחרת לפי שווי של 68 מיליון שקל, לאחר שמתחילת השנה איבדה מניית הרשת כ-17.7% מערכה.

צרו איתנו קשר *5988