נשיא ארגוני העצמאים: "נתניהו מיטיב להבטיח אבל לא מיטיב לקיים"

עו"ד רועי כהן טוען במכתב לרה"מ כי ההבטחות שנתן נתניהו לציבור העצמאים "נשארו כהבטחות 'על הקרח'" • קורא לו "לפעול באופן מיידי למתן סיוע ממשי לציבור של מאות אלפי עצמאים, מעסיקים ובעלי עסקים קטנים המשוועים להושטת ידה של המדינה"

עו"ד רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (להב) /  צילום: כדיה לוי
עו"ד רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (להב) / צילום: כדיה לוי

"נדמה כי את המערכה הכלכלית לטיפול בנזקי משבר הקורונה מנהלת פקידות שלא נושאת בשום אחריות, ולא נבחרי העם - אלה שמהם מצופה להתוות את המדיניות השמירה וההגנה על עמודי התווך של המשק והכלכלה הישראלית. בקרב ציבור של למעלה מחצי מיליון עצמאים ועצמאיות רווחת תחושה קשה לפיה כבוד ראש הממשלה מיטיב להבטיח, אבל לא מיטיב לקיים" - כך כותב היום (ג') נשיא לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל (להב), עו"ד רועי כהן, במכתב ששלח לראש הממשלה, במסגרתו הוא מאשים את נתניהו בהפרת ההבטחות שנתן לציבור העצמאים, המעסיקים ובעלי העסקים.

ב-3 במאי נערכה פגישה בת שלוש שעות בהשתתפות ראש הממשלה ונשיאי, יושבי-הראש ומנכ"לי הארגונים המאוגדים תחת להב, במסגרתה הוצפו כלל הבעיות הרוחביות עמם מתמודדים מאות אלפי עצמאים, מעסיקים ובעלי עסקים ברחבי הארץ, בעקבות משבר הקורונה.

בסיכומה של הישיבה ניתנה לראשי הארגונים הבטחות אישיות מצד ראש הממשלה לטיפול בנושאים שעלו, ואולם לדברי עו"ד כהן, "אלה נשארו כהבטחות 'על הקרח' לטובת ציבור של למעלה מחצי מיליון עצמאים ועצמאיות במדינת ישראל".

בין ההבטחות שניתנו הייתה ההבטחה לפתור את הבעיה של העצמאים הנפגעים עקב מוסר תשלומים לקוי לפי מודל "שוטף פלוס", על-ידי נטרול הכנסות ששולמו באופן דחוי לבעלי עסקים בבחינת חישוב הירידה במחזור לצורך הענקת פיצוי. הבטחה זו, כותב כהן לראש הממשלה, "לא קוימה".

הבטחה נוספת שלא קוימה, כך על-פי מכתבו של כהן, היא אי-התבססות רק על הכנסתו של עצמאי/בעל עסק משנת 2018 לצורך חישוב הפיצוי. מדובר בבעיה שמוציאה עצמאים רבים ממעגל הזכאים למענק.

מנגנון הפיצוי שנקבע מושת על ההכנסה מעסק או משכורת (לבעל שליטה) שהייתה לו בשנת 2018 לצורך קביעת גובה הפיצוי. במקרים רבים קביעת ההכנסה בשנת 2018 כבסיס קשיח לקביעת הפיצוי הותירה עסקים רבים עם פיצוי נמוך שאינו מייצג את השתכרותם בשנת 2019, ובמקרים מסוימים אף ללא פיצוי כלל.

כך לדוגמה, עסק שנפתח בשנת 2017 ובשנת 2018 הפסיד ובשנת 2019 הרוויח שוב, לא יזכה לפיצוי הפעימה הראשונה והשנייה, ונותר נכון לימים אלה ללא כלום.

"כל זאת להבדיל מדמי האבטלה לשכירים המחושבים בהתאם לשכר הריאלי של העובד (ששת החודשים האחרונים), בעוד לעצמאי בהתאם להכנסתו לפני 24 חודש בממוצע", כותב כהן לראש הממשלה.

לטענת כהן, "שלא בהתאם להבטחתו של כבודו (נתניהו, א' ל"ו), ולהנחייתו על-פי האמור ומופיע בהודעה מטעם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, מנהל רשות המסים בחר להגדיל ולעשות ולהורות כי אי-הרלוונטיות של שנת 2018 לחישוב הירידה בפיצוי תהא שמורה אך לעסקים שפתחו בשנת 2018, אשר יוכלו לבקש לפי 2019 ותו לא".

הבטחה נוספת של נתניהו לעצמאים הייתה מתן אפשרות לבעלי עסקים חדשים הנאלצים להתמודד עם עמידה בהתחייבויותיהם לקבל פיצוי בעקבות המשבר - אך גם היא לא קוימה. לדברי כהן, "על-פי המנגנון שנקבע, בעלי עסקים ויזמים שפתחו עסק החל מ- 02/11/2019 ואילך לא יקבלו פיצוי באף אחת מהפעימות. מדובר במקרים בהם יזמים פתחו עסק, השקיעו את כל הונם, רכשו ציוד, שכרו מקום, ועוד בטרם התחילו להחזיר את השקעתם, מצאו את עצמם עם עסק סגור וללא כל הכנסה. מלבד העלויות הקבועות שעליהן לשאת, הם גם נדרשים לעמוד בהחזר ההתחייבויות שנטלו על עצמם לצורך הקמת העסק".

כהן ממשיך וכותב לנתניהו: "הותרתם ללא כל פיצוי עשויה להביא לסגירת העסק או בטרם החל לפעול ולפשיטת רגל וקריסה כלכלית למשפחות המשקיעים. הובטח כי תינתן האפשרות לבעלי עסקים אלה, אשר נפלו בין הכיסאות במסגרת הוראות מנגנון הפיצוי הקיים, לקבל פיצוי על-פי דיווחים אחרונים שערכו, ואולם גם לסוגיה זו טרם יושם מענה".

לטענת כהן, בעוד נתניהו מכתיב פתרונות, המציאות בשטח מבטלת אותם. וכך הוא כותב לראש הממשלה: "היינו עדים להנחייתך את שר האוצר ומנהל רשות המסים לפתור את הסוגיות הנזכרות לאלתר. נחרדנו לגלות מבדיקה שערכנו עם ראש רשות המסים, כי אין אפשרות להביא לידי פתרון את הנושאים הללו, מאחר שלטענתו של מנהל רשות המסים, קיים מחסור בכוח-אדם וביכולות תפעוליות וביורוקרטית מתאימות על-מנת ליתן מענה לרבבות משפחות שמצאו עצמן 'נופלות בין הכיסאות' לאור הבעיות שתוארו לפניך, הגם שהוקצה לפתרונן תקצוב ייעודי אד-הוק".

טענה נוספת של העצמאים נגד נתניהו היא כי הוא הפר גם את הבטחתו להקים קרן לעידוד החזרת עובדים למשק עד ל-7 במאי. "המועד לגיבוש הקרן חלף זה מכבר, ולא גובש המתווה האמור לחלוקה. יודגש כי אי-גיבוש המתווה שהובטח מקשה מאוד על חזרת המשק למסלול של פריון".

בעניין זה, בסוף השבוע האחרון שלחה נשיאות ארגוני העצמאים לנתניהו מודל לשיקום המשק, אך עד כה לא התקבלה כל תגובה מצד ראש הממשלה למתווה.

לטענת כהן, גם הבטחתו של נתניהו להקים "קרן בערבות מדינה לעסקים בסיכון" לא קוימה. "הבטחת כי יימצא פתרון לכ-15,000 עצמאים, מעסיקים ובעלי עסקים קטנים אשר סורבו או נדחו על-ידי הקרן להלוואות בערבות מדינה, ושתוקם כלשונך 'קרן בערבות מדינה לעסקים בסיכון בתקצוב של 4 מיליארד שקל עם ערבות מדינה של 50%' - אך לצערנו עד כה נשאר גם האמור בגדר הבטחה בלבד", כותב כהן.

בסיום המכתב קורא כהן לנתניהו "לפעול באופן מיידי למתן סיוע ממשי לציבור של מאות אלפי עצמאים, מעסיקים ובעלי עסקים קטנים המשוועים להושטת ידה של המדינה, שתסייע להם להתרומם מהריסות המשבר שפקד אותם".

שורת ההבטחות שלא קוימו לטענת העצמאים:

■ טיפול בבעיית "שוטף פלוס" - עסקים רבים הפיקו בימי המשבר חשבוניות בגין עבודה שביצעו בחודשים שקדמו לו ונזקפה לזכותם הכנסה בימים בהם היו מושבתים. על-פי  מנגנון הפיצוי המבוסס על בחינת ירידה במחזור הכנסתו בחודשים מרץ-אפריל, עצמאים אלה אינם זכאים לפיצוי המגיע להם. הובטח כי עסקים אלה יקבלו פיצוי בגין חודשים מאי-יוני.
■ אי-התבססות אך ורק על הכנסתו של עצמאי משנת 2018 לצורך חישוב הפיצוי - מנגנון הפיצוי שנקבע מושת על ההכנסה שהייתה לנישום בשנת 2018 לצורך קביעת גובה הפיצוי. במקרים רבים האמור הותיר עסקים רבים עם פיצוי נמוך שאינו מייצג את השתכרותם בשנת 2019 ואף ללא פיצוי כלל. במנגנון הפיצוי נקבע כי רק עבור עסקים שנפתחו ב-2018 ניתן יהיה לערוך השוואה אל מול 2019.
■ מתן אפשרות לבעלי עסקים חדשים הנאלצים להתמודד עם עמידה בהתחייבויותיהם לקבל פיצוי בעקבות המשבר - בשונה מהמנגנון שנקבע לפיו בעלי עסקים ויזמים שפתחו עסק החל מ-02/10/2019 ואילך לא יקבלו פיצוי באף אחת מהפעימות.
■ קרן לעידוד החזרת העובדים למשק - טרם גובש סופית המתווה האמור לחלוקה.
■ הקמת "קרן בערבות מדינה לעסקים בסיכון" - בתקצוב של 4 מיליארד שקל בערבות מדינה של 50%.

צרו איתנו קשר *5988