בעקבות ריבוי התקלות בלווייתן: משרד האנרגיה הורה לנובל אנרג'י לעצור עבודות להגדלת הפקת הגז

הממונה הודיע לחברה כי חל עליהם איסור להתקדם בהרצת/בדיקת/בחינת המתקן, וכי רק לאחר בחינה מעמיקה של משרד האנרגיה יחד עם חברת ייעוץ, יוחלט על המשך פעילותו של המתקן

לפיד החירום דולק מעל אסדת לוויתן / צילום: איריס אשוח
לפיד החירום דולק מעל אסדת לוויתן / צילום: איריס אשוח

הממונה על הנפט במשרד האנרגיה הודיע לחברת נובל אנרג'י, מפעילת אסדת לוויתן, כי לאור ריבוי התקלות באסדת לוויתן בתקופה האחרונה, עליהם לעצור כל פעילות במתקני הטורבו אקסדפנדר (TEX), מערכת שמאפשרת להגדיל את כמות הגז הטבעי המטופלת באסדה, הנמצאת בשלבי התקנה באסדה.

הממונה הודיע לחברה כי חל עליהם איסור להתקדם בהרצת/בדיקת/בחינת המתקן, וכי רק לאחר בחינה מעמיקה של משרד האנרגיה יחד עם חברת ייעוץ, יוחלט על המשך פעילותו של המתקן. במשרד מדגישים כי הפקת הגז הטבעי למשק ממשיכה כסדרה, אך משמעות הדבר היא שאסדת לוויתן לא תוכל להפיק עד לכשיתבררו הדברים כמות גדולה יותר של גז מזו שהופקה עד היום, ולא תפעל בתפוקה מלאה.

הודעת משרד האנרגיה מגיעה לאחר שבמהלך היום, הופעל הלפיד על אסדת לוויתן, בזמן עבודות מתוכננות על האסדה במערכת הטורבו אקסדפנדר. משרד האנרגיה הודיע בצהריים כי מדובר בתקלה, אך זמן קצר לאחר מכן, הוציאה חברת נובל אנרג'י הודה כי מדובר באירוע שנצפה מראש ("בהמשך לעבודות מתוכננות שמבוצעות על אסדת לוויתן הופעל הלפיד לצורך פינוי הגז באופן בטיחותי. נובל אנרג'י עדכנה את כל הגורמים הרלבנטיים").

בנובל אנרג'י טענו כי "משרד האנרגיה מודע לכך שאנחנו בעבודות על ה- TEX . הלפיד היום הופעל כתוצאה מהעבודות הללו. הודענו מראש כבר לפני מספר שבועות שיש אפשרות שהלפיד יופעל כתוצאה מהן וזה מה שקרה היום". ואולם, למרות הודעתה של נובל - הגירסה של משרד האנרגיה מנוגדת לכך, והוא מבהיר כי במסגרת העבודות, לא אמור היה להידלק הלפיד על האסדה, ומדובר בתקלה הנמצאת בבירור.

הלפיד באסדת הגז פועל כאשר ישנה תקלה באסדה, ושורף את פליטות הגז לאוויר באופן שיפחית את הזיהום הסביבתי. לפי היתר הפליטה של החברה, "בעל מקור הפליטה יפעיל את הלפיד רק בעת פעילות לא שגרתית הכוללת מקרי חירום, תחזוקה והשבתה מתוכננת של האסדה. הפעלת הלפיד בעת תחזוקה תהיה בהתאם לתוכנית שתוגש לאישור רכז איכות אוויר מראש ובכתב."

נובל אנרג'י, לפי היתר הפליטה שלה, נדרשת לעדכן את משרד האנרגיה ואת המשרד להגנת הסביבה בכל שימוש בלפיד, המעיד, כאמור, על תקלה. לאחרונה עדכן המשרד להגנת הסביבה כי ייפתח בהליך הפרה מול נובל אנרג'י, בשל עיכוב את הליך החיבור הדיגיטלי של מערכות הניטור הרציף באסדת לווייתן למשרד. במסגרת היתר הפליטה לאוויר של חברת נובל אנרג'י עבור אסדת לוויתן, נדרשה החברה להתקין מערכות לניטור רציף ובקרה על פליטות מזהמים לאוויר בארובות וכן בלפידי האסדה, ולחבר את הנתונים למערכות הארציות של המשרד, על-מנת להבטיח העברת נתונים ולאפשר למשרד פיקוח מיטבי בזמן אמת ובאופן שוטף. אולם החברה לא מילאה אחר הוראות אלו במועדים שקיבלה, ורק לאחרונה, החל המשרד לקבל נתונים אלו לצורך פיקוח.

בנוסף, לאחר שבאסדה התרחשו תקלות רבות מאז החלה לפעול, הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הוא "מבצע בדיקה של עמידת החברה בהיתרי הפליטה, בסיומה יקבל החלטה ויפרסם אותה לציבור. כדי שלא לפגוע בהליך, המשרד מנוע מלפרסם פרטים נוספים בשלב זה על הליכי אכיפה ובדיקה נוספים". הפעלות הלפיד אינן אמורות להיות אירוע שמתרחש בשגרה, אך עד כה, בתקופת הפעלתה של האסדה, טוענים בעמותת שומרי הבית כי הלפיד הופעל 21 פעמים. לפי הערכות אחרות, הלפיד הופעל פעמים רבות יותר.

יו"ר איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל אסיף איזק, מברך על החלטת משרד האנרגיה: "עצירת הפעילות במתקני הטורבו אקסדפנדר (TEX) באסדה הינה החלטה מקצועית נכונה ומתבקשת, המשקפת את עמדת האיגוד - עליה חזרנו שוב ושוב בחודשים האחרונים - לביצוע תחקירים מעמיקים אודות הסיבות לתקלות באסדת לוויתן ומסירת דיווח מקיף לאנשי המקצוע ולציבור. תפקידנו הוא לפעול למען איכות חיי התושבים וכך נעשה".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", אומר כי אחת ממטרות המערכת היא להפחית את הפליטות לסביבה, וטוען כי "לאורך כל שלב הקמת האסדה, נובל אנרג'י, משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה התייחסו למערכת הטורבו-אקספנדרס כאל מערכת להפחתת פליטות לאוויר, אשר אמורה להתחיל לפעול טרם פעילותה המסחרית של האסדה ( לצד מערכת ה-FGRU). מטעם זה, נדהמנו כאשר הודיעה נובל אנרג'י ב-26.4.2020 כי היא מתכוונת להחל בפעילות לצורך הפעלת מערכת זו ופנינו במכתב לראש אגף איכות אוויר ושינויי אקלים במשרד להגנת הסביבה, בדרישה לפתוח בהליכי אכיפה כנגד נובל אנרג'י בשל הפרת הוראות היתר הפליטה של האסדה, טרם נקיטתנו בהליכים משפטיים.

"מכתבנו זה טרם נענה. שוב עינינו החוזות כיצד נובל אנרג'י מהתלת במשרדי הממשלה וברגולטור, בשל פערי הידע המקצועיים לטובתה. שוב אנו רואים כיצד מבטיחים לציבור הבטחות שווא ומרגיעים אותו במתק שפתיים ובדיעבד מסתבר כי לא זו בלבד שהמערכת לא הותקנה במועד ולא פעלה כל העת במטרתה המקורית - הפחתת פליטות לאוויר, אלא גם הביאה להפעלות לפיד מרובות ששחררו גזים מזהמים. גזים אלו חמקו טרם שריפתם, נפלטו בעת שריפתם (שכן היעילות של הלפיד אינה מוחלטת) וכן תוצרי השריפה המזהמים נפלטו אף הם לאוויר, תוצרים שהינם אף גזי חממה. זהו חטא על פשע.

"אני מזכיר את האמירות של המדענית הראשית לשעבר במשרד להגנת הסביבה סיניה נתניהו, כי חסר ידע מקצועי במשרד בתחומי תעשיית הגז והנפט וכי יש לקלוט ידע זה מתוך התעשייה פנימה למשרדי הממשלה ולחתום על הסכמי ידע בינלאומיים מתאימים. אני מפציר במשרדי הממשלה לעשות זאת, על מנת שנובל אנרג'י תחדל מלהטוטיה, דבר שישרת את טובת, בריאות ורווחת הציבור בישראל".

צרו איתנו קשר *5988