נחתמו שתי עסקאות הענק של דלק שיכניסו לה כ-1.1 מיליארד שקל

החברה הבת דלק ישראל חתמה על הסכם למכירת זכויותיה בקרקעות פי גלילות לידי הקבלן יחיאל אבו תמורת 720 מיליון שקל, ועל מכירת שתי תחנות כוח לחברת רפק אנרגיה תמורת 367.5 מיליון שקל

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

חברת דלק ישראל, שבבעלות קבוצת דלק, חתמה על שתי עסקאות הענק למכירת נכסים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל. השלמת שתי העסקאות אמורה לסלול את הדרך גם למכירת דלק ישראל עצמה, שתיוותר עם פעילותה העיקרית בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות.

עבור קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, מדובר בשלב נוסף במכירת החיסול של נכסיה על מנת לקושש מזומנים כדי לשרת את חובות הקבוצה לבנקים ולמחזיקי האג"ח. נכון להיום נסחרת הקבוצה בשווי של 1.3 מיליארד שקל, לאחר ירידה של 82% במניה מתחילת השנה. אג"ח קבוצת דלק, חוב בהיקף של כ-6 מיליארד שקל, נסחרות בתשואות זבל של עד 160%.

במסגרת העסקה הראשונה חתמה דלק ישראל על הסכם מפורט למכירת מלוא זכויותיה בשותפות דלק פי גלילות לקבלן יחיאל אבו, בתמורה ל-720 מיליון שקל במזומן. סכום ראשון של 100 מיליון שקל מתוך התמורה שולם במועד החתימה והופקד בנאמנות, כשהיתרה תשולם במועד הסגירה שנקבע לעוד חודש בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים.

שותפות דלק פי גלילות מחזיקה בקרקעות פי גלילות בחיפה, אשדוד, באר שבע וירושלים, שעליהן היא מחזיקה את מסופי הדלק שלה. על פי מזכר ההבנות בנושא, שנחתם כבר בחודש שעבר, תמשיך פי גלילות לספק לדלק ישראל את השירותים המסופקים על-ידיה במסופים באשדוד, בבאר שבע ובחיפה, למשך עשר שנים, עם אופציה להארכת התקופה בחמש שנים נוספות בכפוף למינימום הכנסות מכל מסוף.

במסגרת העסקה השניה חתמה דלק ישראל היום גם על מזכר הבנות למכירת שתי חברות ייעודיות אשר בבעלותן תחנות כוח הממוקמות בשטח מתקן ההתפלה שורק 1 ובשטח מתקן ההתפלה אשקלון. התחנות נמכרו תמורת 367.5 מיליון שקל לחברת רפק אנרגיה, כאשר סכום של 307.5 מיליון שקל ישולם במועד השלמת העסקה והיתרה בסך של 60 מיליון שקל תשולם בתום שנה ממועד ההשלמה, בתוספת ריבית שנתית של 2% צמודה למדד המחירים לצרכן.

רפק אנרגיה נמצאת בבעלות משותפת (בחלקים שווים) של קרן התשתיות והאנרגיה ג'נריישן קפיטל ושל חברת רפק תקשורת ותשתיות, שבשליטת אורן תנחום. התחנות בשורק ובאשקלון מופעלות במודל BOT ולכן יימסרו לבעלות המדינה ב-2037 וב-2027, בהתאמה, כאשר השלמת העסקה למכירתן מותנית בחתימה על הסכם מפורט וקבלת האישורים הדרושים.

לתחנה בשורק הספק מותקן של 140 מגוואט לשעה, כאשר כמחצית מתפוקתה מיועדת לצורכי מתקן ההתפלה הצמוד, והיתרה נמכרת ללקוחות פרטיים ולמנהל מערכת החשמל. לתחנה באשקלון הספק של 87 מגוואט לשעה ורוב תפוקתה מיועדת לצורכי מתקן ההתפלה הצמוד, כשהיתרה נמכרת ללקוחות פרטיים ולמנהל המערכת.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר היום כי שני ההסכמים שעליהם חתמה דלק ישראל, המהווים אבן דרך חשובה במימוש האסטרטגיה של קבוצת דלק לחיזוק ההון והנזילות, ולהקטנת החוב הפיננסי שלה במסגרת יישום היציאה מהמשבר.

"מכירת שני הנכסים על ידי דלק ישראל מצטרפת למהלכים חשובים נוספים שבצענו במהלך השבועות האחרונים לחיזוק הנזילות של הקבוצה, ביניהם ההסכם למכירת תמלוגי העל ממאגרי כריש ותנין לקרן נוי בתמורה לסכום של כ- 318 מיליון שקל, גיבוש המתווה לחיזוק ההון והביטחונות מול נציגות בעלי האג"ח וגיבוש העקרונות של מסמך הקפאת המצב עם הבנקים המלווים".

וולס הוסיף, כי "פעולות אלה, ומהלכים נוספים עליהם אנו שוקדים בימים אלה, יאפשרו לנו להמשיך ולהוביל את החברה ולצלוח את המשבר בשוקי האנרגיה העולמיים, שמתחילים להראות סימני התאוששות בשבועות האחרונים, הבאים לידי ביטוי, בין השאר, בעלייה במחירי הנפט. הנפט הגולמי מסוג ברנט נסחר בסוף השבוע במחיר של 42 דולר לחבית, המשקף ירידה של 36% מתחילת השנה, אולם גם זינוק של כ-119% מאז השפל שרשם לפני פחות מחודשיים.

לאחר השלמת שתי עסקאות אלו, מתכננת כאמור קבוצת דלק להוציא אל הפועל את מכירת דלק ישראל עצמה, שתיוותר עם פעילותה המרכזית בתחום תחנות התדלוק וחנויות הנוחות. בקבוצת דלק העריכו באחרונה, כי מימושי דלק ישראל, תמלוגי כריש ותנין ועוד, יניבו לה השנה סכום שלכ-1.5 מיליארד שקל.

הפחתת דירוג לדלק קידוחים

בתוך כך הודיעה בסוף השבוע חברת מידרוג על הפחתת דירוג איגרות החוב (סדרה א') של שותפות דלק קידוחים בדרגה אחת ל-A2. בנוסף הוצב הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות, כך שהוא עשוי להמשיך ולרדת בחודשים הקרובים.

לדברי מידרוג נובעת הורדת הדירוג מעלייה בסיכון הענפי, הנגזר מהתחרות הגוברת במשק הגז הטבעי המקומי, והפגיעה בתזרימי המזומנים הצפויים להתקבל ממאגרי תמר ולוויתן ובדגש על חוזי היצוא. לצד זאת ציינו בחברת הדירוג את השחיקה בגמישותה הפיננסית של דלק קידוחים, שבשליטת קבוצת דלק, על רקע משבר הקורונה, הירידה במחירי האנרגיה בעולם, וכן התעצמות סיכון המימון מחדש.

לדלק קידוחים צורכי נזילות גבוהים מאוד בטווח הקצר, כאשר עד תום הרבעון הראשון של 2021 היא נדרשת לפרוע חוב בנקאי של כ-2 מיליארד דולר, ולבצע פירעון נוסף של כ-320 מיליון דולר למחזיקי אג"ח תמר בונד. לדברי השותפות, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2020 נצברו בחשבונות הייעודים של תמר בונד יתרות מזומנים בסכום של כ-230 מיליון דולר.

"להערכתנו, מימון מחדש של הלוואת לוויתן עלול להיות מהלך מאתגר יותר בתקופה זו, המלווה בחוסר ודאות מסוימת ותנודתיות בשווקים, ועלול להיות כרוך בעלויות מימון גבוהות יותר, אשר תשחקנה את התזרים הפנוי בשותפות. ככל שהמימון מחדש לא יושלם בחודשים הקרובים, עלול דירוג השותפות להיפגע באופן מהותי", כותבים במידרוג. 

המימושים של קבוצת דלק

● מכירת 20% ממניות IDE - ב-164 מיליון שקל
● מכירת 51.76% ממניות כהן פיתוח - 207 מיליון שקל
● מכירת 18.55% ממניות מהדרין - 73.8 מיליון שקל
● חתימה על הסכם למכירת תמלוגי העל ממאגרי הגז כריש ותנין - 318 מיליון שקל
● חתימה על הסכם למכירת קרקעות פי גלילות שבידי דלק ישראל - 720 מיליון שקל
● חתימה על מזכר הבנות למכירת שתי תחנות כוח שבידי דלק ישראל לרפק אנרגיה - 367 מיליון שקל
● תוכנית למכירת הבעלות על דלק ישראל, לאחר השלמת מכירת הקרקעות ותחנות הכוח

צרו איתנו קשר *5988