אור ירוק מהאוצר לעסקת סלקום-גולן טלקום

במסמך שהפיץ אגף התקציבים נכתב כי "לא מצאנו כי המיזוג לרבות השפעותיו על רמת התחרות, רמת המחירים והיקף ההשקעות בשוק, מייצר חשש לפגיעה המצדיקה התנגדות" • רשות התחרות טרם אישרה את המיזוג

מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
מנכ"ל סלקום אבי גבאי ומנכ"ל גולן טלקום גיל שרון / צילום: ליאור מזרחי, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

משרד האוצר נותן אור ירוק לעסקת המיזוג הגדולה של ענף הסלולר - בין סלקום לגולן טלקום.  כך אומרת חוות דעת של אגף התקציבים שהועברה לידי רשות התחרות ולמשרד התקשורת. לאחר אישור האוצר, מניית סלקום  קופצת בכ-5%. 

בפברואר הודיעה סלקום כי היא רוכשת את חברת הסלולר גולן טלקום בשווי של כ־737 מיליון שקל.

עבודה שעשו באגף התקציבים העלתה כי "לאחר ניתוח של ההשלכות הצפויות הנובעות ממיזוג בין חברות סלקום וגולן, לא מצאנו כי המיזוג, לרבות השפעותיו על רמת התחרות, רמת המחירים והיקף ההשקעות בשוק, מייצר חשש לפגיעה המצדיקה התנגדות לבקשה שהובאה בפני גורמי הממשלה.

"זאת, בשל ריבוי ומגוון שחקנים בשוק הסלולר, לצד העובדה שמרבית השחקנים מתחרים אחד בשני בענפים נוספים בהם מעמדם התחרותי שונה. על כן, אנו לא סבורים כי קיימת סיבה מהותית להתנגד למיזוג בין חברות סלקום וגולן בעת הזו".

במסגרת העסקה רוכשת סלקום את מלוא המניות של גולן טלקום מידי אלקטרה מוצרי צריכה בתמורה לסכום שיגיע במצטבר לכ-750 מיליון שקל.

חוות הדעת של אגף התקציבים הועברה לידי משרד התקשורת ורשות התחרות שצפויות אף הן להעביר את חוות דעתם בקרוב. לעמדת האוצר אין חשיבות פורמלית בהליך לאישור העסקה והוא אינו נדרש לתת את חוות דעתו, אך בשל מעמדו וכוחו המקצועי משרדי הממשלה שוקלים את עמדתו בבואם לקבל החלטות בנושאי מיזוג מהותיים. כך היה גם במסגרת ניסיון המיזוג הקודם של שתי החברות ב-2016, שהאוצר ורשות התחרות התנגדו לו.

במסגרת השיקולים שנשקלו באגף התקציבים נלקחה בחשבון שורה של הנחות שנבחנו לעומק. האגף מצא כי רמת התחרות בשוק הסלולר לא התייצבה ואף הוחרפה בשנים האחרונות. רמת המחירים ממשיכה לרדת מאז כניסת אקספון כשחקן תשתית שישי בענף. כמו כן, היקף הניידות גבוה ועומד על -35% שיעור נטישה שנתי. נתונים אלו מצביעים על תחרות עזה בענף הסלולר. בענף פועלים שישה שחקנים, הנבדלים ביניהם באינטרסים ובאסטרטגיה.

עוד נמצא כי ישנם פערים במבנה העלויות של החברות שמשליכים על אסטרטגיית התחרות שלהן - הסכמי השיתוף מעודדים את השחקניות החדשות בשוק להמשיך ולצבור נתח שוק לאורך זמן והם אינם משקפים במלואם את השקעות העבר בתשתית.

בנוסף, רמת התחרות בשוק הסלולר משליכה גם על מגזרים אחרים בשוק התקשורת. יש לבחון את המיזוג לאור מטרת הרגולטור והיא הבטחת התחרות בכלל הענפים בשוק התקשורת. לדברי האגף ישנם מספר שחקני מחיר בשוק הסלולר - כנגד שלוש מפעילות הסלולר הוותיקות, ניצבת חברת הוט מובייל, המחזיקה בנתחי שוק הולכים וגדלים נכון להיום, ושני שחקני מחיר קטנים - גולן ואקספון. להוט, גולן ואקספון אינטרס קבוע וחזק להגדיל את מספר המנויים שלהם, ומבנה העלויות שלהן מאפשר להם להציע מחירים תחרותיים ביחס לחברות הגדולות.