דוח ההפרדה המבנית בבזק מותיר את המצב ללא שינוי

שר התקשורת צפוי לקבל את הדוח ההפרדה בימים הקרובים • מחבר הדוח, המנכ"ל היוצא נתי כהן", לא הצליח לגשר על הפערים בין חברי הצוות ולכן כלל את העמדות של כולם, כך שהדוח לא מכיל מסקנה חותכת

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי
נתי כהן/ צילום: כדיה לוי

הצוות הבינמשרדי לעניין ההפרדה המבנית בבזק צפוי להגיש בימים הקרובים את ההמלצות לשר התקשורת יועז הנדל. בראש הצוות עומד מנכ"ל משרד התקשורת היוצא נתי כהן, שהנדל ביקש ממנו להשלים את העבודה בסוגיה בטרם הוא מסיים את תפקידו.

ל"גלובס" נודע כי הדוח של כהן כולל התייחסות של שלושת הגורמים שהשתתפו בצוות, רשות התחרות, משרד האוצר ומשרד התקשורת. מקורות במשרד התקשורת מציינים כי כהן לא הצליח להביא להסכמות בין שלושת הגורמים ולפיכך החליט להציג להנדל את עמדות שלושתם. זאת כולל המלצות לשקול הקלות לבזק, שיאפשרו לה יותר חופש פעולה בהיבטים מסוימים של החברות בנות ומבנה חבילות האינטרנט, אך מבלי לבטל לחלוטין את ההפרדה המבנית הקיימת כעת.

בנוגע לרשות התחרות, בדוח מצויין כי הרשות לא מאמינה בהפרדה המבנית הקיימת היום בשוק לגבי בזק והדבר החשוב והמשמעותי לדעתה הוא הפרדה ברמת הבעלויות. לשיטת הרשות יש מקום לבחון הפרדה של התשתית הפיזית של בזק מהחברה ולמכור אותה לגורמים חיצוניים וזאת על מנת למנוע מצב שבזק תוכל להמשיך ולשלוט בתשתית שבה משתמשות המתחרות. הרשות רואה את בזק כיום כיישות אחת ולכן ההפרדה שכופה המשרד אינה רלוונטית מבחינתה.

העמדה של משרד האוצר הייתה שיש צורך לשנות את המודל הקיים היום בהתייחס לשוק הקמעונאי ולשוק הסיטונאי. גם במשרד האוצר, בדומה לרשות התחרות, סבורים שההפרדה הקיימת היום היא ארכאית ואינה משרתת את מטרתה. האוצר נמנע מלקבוע בדיוק איך הוא רוצה להפריד בין השווקים והשאיר זאת לדיון פרטני מאוחר יותר. אחת האפשרויות שהועלו היא הקמת חטיבה סיטונאית בבזק, אך לא ברור אם המלצה זו תופיע בדוח.

העמדה של משרד התקשורת ואגף הכלכלה לא מפתיעה. הם לא מוכנים מוכנים לשנות מאומה בהפרדה הקיימת היום ודרשו שהיא תישאר על כנה כפי שהיא בין החברות בנות לחברות האם. מקורות במשרד ציינו כי לדעת אגף הכלכלה ביטול ההפרדה יחולל פגיעה חמורה בתחרות בשוק ולכן בשלב הזה אין לגעת בה.

העמדה של אגף הכלכלה כאמור נסתרת על ידי שני הגורמים החברים בצוות, ולמרות זאת כהן בחר שלא להביע עמדה נחרצת אלא הסתפק באמירות כוללניות לגבי הצורך לבחון שינויים.

המלצה על בחינה מחדש של ההפרדה בין ספק אינטרנט לתשתית

אחרי שכהן מציג את עמדת שלושת הגורמים הוא מביע עמדה הקוראת לבחון הקלות מסוימות לקבוצת בזק בכל הקשור לשיתוף פעולה של החברות הבנות בינן לבין עצמן. כרגע החברות בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes אינן ממוזגות אלא פועלות במסגרת של איחוד תפעולי בלבד. כהן ממליץ כאמור לבחון את הנושא, וכן משאיר באופן עמום את הסוגיה של שיתוף הפעולה השיווקי בין החברות בנות לבין חברת האם בזק.

עוד נודע כי כהן המליץ על בחינה מחדש של כל ההפרדה הנהוגה בישראל בין ספק אינטרנט לתשתית. הוא הביא כדוגמה את ההקלה שנתן המשרד לבזק בסוגיית שיווק חבילות האינטרנט המשלבות ספק אינטרנט חיצוני שלא הוגבלו בזמן, הקלה שניתנה רק לאחרונה לבזק.

בשורה התחתונה הדוח ככל הנראה יוגש לבית המשפט, ועל פי הערכות, שר התקשורת יבקש לקבל ארכה כדי ללמוד את הנושא היות והוא שר חדש שרק נכנס לתפקידו. גם מנכ"לית המשרד נכנסה לתפקידה רק היום. על כל פנים נראה שהדוח לא מביא עימו בשורות משמעותיות ומשאיר את הדיון בנושא פתוח.