Gett מגייסת 100 מיליון דולר נוספים לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר

החברה גייסה עד כה 850 מיליון דולר • בחברה צופים מעבר לתזרים חיובי בתוך שני רבעונים, ומתמקדים בלקוחות עסקיים

חברת Gett הודיעה על גיוס של 100 מיליון דולר מכל המשקיעים הקיימים, וכן ממשקיעים חדשים שלא נחשפים בשלב זה. בחברה ציינו כי רוב הגיוס בוצע במניות, אך לא הסכימו לתת מספרים מדויקים. גיוס ההון בוצע לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר לפני הכסף, ובחברה ציינו כי היקף הגיוס עשוי לגדול.

בחברה מציינים כי הגיוס נועד לתמוך בשינויים שהחברה עושה, ובראשם התמקדות בלקוחות העסקיים של החברה. Gett מספקת היום שירותים עסקיים לעשרות אלפי לקוחות, ומודל הפעילות שם הוא שונה. כך, בסוף 2019 הודיעה Gett על שיתוף פעולה עם חברת ליפט, שמאפשר לחבר את הלקוחות של Gett עם הנהגים של ליפט. Gett היא זאת שמספקת את הפלטפורמה הטכנולוגית.

הגיוס הנוכחי מביא את Gett להיקף גיוסים של 850 מיליון דולר, ושווי החברה עמד במקום ברבעונים האחרונים. עם זאת, בחברה פועלים למעבר לתזרים מזומנים חיובי, שהם מקווים שיאפשר לחברה להשקיע יותר בצמיחה. Gett לא מפסיקה לפעול במודלים העסקיים הקיימים - למשל האופן שבו היא פועלת בישראל, חיבור בין צרכנים פרטיים לנהגים. עם זאת, מדובר בשוק תחרותי מאוד שמחייב השקעות גדולות בשיווק ומכירות, ולכן המודל העסקי שנוי במחלוקת. לפני כמה חודשים Gett הודיעה כי השווקים הקיימים שלה - אנגליה, רוסיה וישראל - עברו לרווחיות תפעולית מקומית, ובחברה צופים בתוך שני רבעונים, תגיע לתזרים חיובי כולל בכל פעילותה. השגת יעד כזה גם עשויה לקרב את ההנפקה שאותה מתכננים ב- Gett כבר תקופה ארוכה.

סימן השאלה סביב הדגש של החברה בלקוחות עסקיים הוא סביב היכולת של חברות להתחרות בה. ל-Gett יש היכרות ארוכת שנים עם הלקוחות, ולא ברור אלו התאמות טכנולוגיות ואופרטיביות זה מצריך מהמתחרות שלה, ועדיין לא ברור עד כמה החסם הזה חזק. שאלה נוספת היא סביב המודל העסקי ותמחור הפעילות שלה. ב-Gett מקבלים כסף הן מספקיות התחבורה כמו ליפט והן מהלקוחות העסקיים אך המודל העסקי משתנה ובחברה לא מתייחסים לכך.