מחזיקי האג"ח של דלק סירבו לבקשת תשובה לדחות ההנפקה; נדרשת להשלים גיוס הון בשבוע הקרוב

על פי ההסכמות עם המחזיקים מחויבת דלק לגיוס של 163 מיליון שקל עד 31 ביולי, אחרת יהווה הדבר הפרה של שטרי הנאמנות ועילה להעמדת חוב האג"ח לפירעון מיידי

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן
יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, נכשלה אתמול בניסיונה לדחות את גיוס ההון שלה בחודשיים. מנתונים לא סופיים עולה כי שתי החלופות לדחיית הגיוס שהגישה קבוצת דלק למחזיקי האג"ח שלה לא זכו לרוב המינימלי הדרוש, של 50% לפחות.

במקרה שתמונה זו לא תשתנה גם לאחר פרסום התוצאות הסופיות, הרי שלקבוצת דלק יישאר שבוע בלבד להשלים גיוס הון של 163 מיליון שקל, כפי שהתחייבה בפני מחזיקי האג"ח שלה. על פי שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח של קבוצת דלק, היא מחויבת לגייס סכום זה עד 31 ביולי, אחרת יהווה הדבר הפרה של שטרי הנאמנות ועילה להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי.

הגיוס המדובר הוא חלק מההתחייבויות שלקחה על עצמה קבוצת דלק במסגרת ההסכם עם מחזיקי האג"ח שלה, שנחתם בחודש מאי האחרון ועוגן באמצעות שינויים בשטרי הנאמנות של סדרות האג"ח. במסגרת אותו הסכם, נקבע כי קבוצת דלק תגייס הון בסכום של 300 מיליון שקל עד 31 ביולי 2020, וכן סכומים נוספים בהיקפים של 100 מיליון שקל ו-50 מיליון שקל עד 15 בדצמבר 2020 ו-8 באפריל 2021, בהתאמה.

לקבוצת דלק חוב של כ-6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, וכן חובות נוספים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים לבנקים השונים. יש לציין כי החלטה של מחזיקי האג"ח להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, תקים גם לבנקים עילה לעשות כן, ומצב כזה יכניס את קבוצת דלק לסחרור שממנו תתקשה להיחלץ.

הצעותיה של קבוצת דלק לדחיית הגיוס בחודשיים התבססה על היעדר הצורך הממשי בגיוס ההון כבר כעת, לאור הכספים שקיבלה ממימוש חלק מנכסיה. כך למשל קיבלה קבוצת דלק סכום של 318 מיליון שקל ממכירת זכויותיה לתמלוגי-על ממאגרי כריש תנין, ובנוסף הועבר לקופתה סכום של 150 מיליון שקל בעקבות דיבידנד שחילקה החברה הבת, דלק ישראל, לאחר שהשלימה את מכירת שותפות פי גלילות לקבלן יחיאל אבו ב-720 מיליון שקל.

כספים אלו שימשו בין השאר לפירעון חובות של קבוצת דלק לבנקים בהיקף של כ-450 מיליון שקל וכן להקטנת המינוף של דלק ישראל. עם זאת, חלק ממחזיקי האג"ח הביעו התנגדות עזה לבקשתה של קבוצת דלק לדחיית מלוא הגיוס בחודשיים, ואילצו את החברה להגיש הצעה נוספת, שבמסגרתה יידחה רק 63% מסך הגיוס, כאשר 60 מיליון שקל יגויסו כבר כעת.

שתי ההצעות עלו אמש להצבעת מחזיקי האג"ח, אולם לשתיהן לא התקבל ככל הנראה הרוב הדרוש של 50% לפחות מהמשתתפים בהצבעה. גם התחייבותו של בעל השליטה יצחק תשובה לקחת חלק בהנפקה ולהזרים לחברה סכום של 60 מיליון שקל במקרה שתאושר אחת החלופות, לא סייעה לקבוצת דלק להשיג את תמיכת המחזיקים הגדולים - ובהם פסגות, הראל וילין לפידות.

בתגובה לתוצאות המסתמנות יורדת היום מניית קבוצת דלק  בכ-9% למחיר של כ-79 שקל, המשקף לחברה שווי של 1.1 מיליארד שקל. איגרות החוב של החברה מסדרה ל"א נסחרו היום במחיר של 40 אגורות, המשקף תשואה שנתית לפדיון של 58%. סדרה ל"א היא הסדרה הגדולה ביותר של קבוצת דלק, והיא מרכזת יותר ממחצית החוב לכלל מחזיקי האג"ח. 

צרו איתנו קשר *5988