הנאמנים של חברת דורי בניה: "קבוצת לוזון עוינת לחלוטין את הליך חדלות הפירעון"

הנאמנים שמינה ביהמ"ש לחברת הבניה שבשליטת עמוס לוזון, מפנים אצבע מאשימה כלפי בעלי השליטה: "בסגנונה המיוחד היא מקשה ללא הרף, מעלה לדיון ומחלוקת כל עניין – קטן כגדול" • קבוצת לוזון: "אלה דברים חסרי שחר. הנאמנים לא ביררו את העובדות"

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן
עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

"קבוצת לוזון, בעלת השליטה בחברת 'דורי בניה' עוינת לחלוטין את הליך חדלות הפירעון ואת ניהולו על ידי הנאמנים. בסגנונה המיוחד היא מקשה ללא הרף, מעלה לדיון ומחלוקת כל עניין - קטן כגדול, וגם אם קיימת לכל התנגדות או פלפול הצדקה בפני עצמה, או זכות משפטית ראויה להגנה, אין ספק שניהול הליך חדלות פירעון מורכב כזה, ללא שיתוף פעולה מצד בעלת השליטה ונושאי המשרה לשעבר בחברה מקשים ביותר על ההליך המורכב ממילא" - כך מתארים הנאמנים שמונו לחברת א.דורי בניה, עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס את התנהלותה של קבוצת לוזון, במסגרת דוח שהגישו לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, בדבר קריסתה של חברת הבנייה, שבבעלותו של איש העסקים עמוס לוזון.

עוד כותבים הנאמנים בדוח שהגישו כי "פניות שהפנו הנאמנים לקבלת תצהירים, דוחות והתייחסות סדורה לפרויקטים השונים מאת בעלת השליטה - לא נענו עד היום. בעלת השליטה מופיעה כמתנגדת בדרכים ובזמנים המתאימים לה, אולם את התצהירים והדוחות לנאמנים טרם העבירה. בהקשר זה דומה שלא יהיה מנוס מנקיטה בהליכים נוספים".

נזכיר כי בחודש אוקטובר האחרון הגישה דורי בניה בקשה להקפאת הליכים, במסגרתה טענה כי חובותיה מאמירים לכדי 800 מיליון שקל - מתוכם 640 מיליון שקל חובות מותנים בגין 100 תביעות אזרחיות תלויות ועומדות המתנהלות נגד החברה. החברה טענה כי היא חייבת כ-40 מיליון שקל לנושיה המובטחים, מהם 16 מיליון שקל בגין ערבויות בנקאיות אוטונומיות. שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, איריס לושי-עבודי, מינתה את עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס כנאמנים של החברה. לאחר שהחלו את עבודתם, הנאמנים החלו לקבל תביעות חוב, בעיקר מחברות נדל"ן ובנקים, שהסתכמו בסכום של 1.3 מיליארד שקל.

"השתלחויות חסרות-רסן של פרקליטים"

בדוח מפרטים נאמני החברה את הפעולות שהם עושים על מנת להגיע לפשרות בתביעות החוב נגד החברה. מהותם של ניסיונות הסדר אלה היא הסדרה כוללת של יחסי החברה כלפי היזמים והדיירים בכל אחד מהפרויקטים השונים.

"הנאמנים משקיעים ימים ולילות בעבודה אינטנסיבית ומורכבת ביותר על מנת לנסות ככל האפשר להגיע להסדרי פשרה פרטניים, שיהיה בהם גם כדי לשרת את הצדדים להם שיקבלו ודאות ותוצאות ברורות ומיידיות וגם לשרת את כלל הנושים בהפחתת סכום החוב, בכניסה של כספים לקופת הנאמנים ובהפחתה של סכומי החוב הנתבעים. מלאכה קשה זו נעשית בצורה מקצועית ומקיפה ביותר, תוך כדי ניהול הליכים משפטיים והליכי ביניים ללא הרף, כשהנאמנים עצמם חשופים ללא הרף להשתלחויות חסרות-רסן של פרקליטים מסוימים, שמבחינתם המטרה (של הצלת כספי לקוחותיהם) מקדשת את כל המילים וכל האמצעים".

בהמשך הדוח, שהגישו לעיונה של השופטת לושי-עבודי, מציינים הנאמנים כי באחרונה הושג הסדר פשרה עם גינדי החזקות במסגרתו נמחקו תביעות החוב בגובה 222 מיליון שקל, בוטלו הערבויות וקופת דורי קיבלה 8.2 מיליון שקל. לגבי תביעת החוב שהגישה יזמית מגדל מאייר, חברת ברגרואין רזידנטיאל, על סך 291 מיליון שקל, מציינים הנאמנים כי "לאור העובדה שכל הצדדים הנוגעים בפרויקט מורכב זה, קרי החברה (דורי בניה), בנק דיסקונט, בנק לאומי, ברגרואין והנאמנים הגיעו להסכמות המביאות להפחתת הסכום הכולל של תביעות החוב בקשר לפרויקט זה ב-300 מיליון שקל וזאת בנוסף לגבייה של סכומי עתק לקופה, קיימת הצדקה ואינטרס בראיית כלל הנושים לאשר את ההסדר".

הנאמנים מתייחסים בדוח גם לתביעות הייצוגיות והנגזרות שהוגשו ב-2014 נגד דורי בניה, גזית גלוב ונושאי המשרה בחברות הללו. מדובר בבקשות לאישור תביעות ייצוגיות ונגזרות שעוסקות בטענות כי החברה הטעתה את ציבור המשקיעים שרכשו את מניותיה לאורך תקופה ארוכה, על בסיס דוחות כספיים ודיווחים שאינם משקפים את מצבה הכספי האמיתי.

הנאמנים מציינים בדוח כי "עסקינן בטענות ובשרשרת של מעשים ומחדלים בעלי משמעות מהותית ביותר על תיק חדלות הפירעון, ודאי שמוקדם לדבר בהם על 'פשרה' או ויתור על טענות". הדיון בהליך זה התנהל באולמה של השופטת רות רונן שקבעה כי אין לה סמכות להמשיך לדון בהליך אולם לדברי הנאמנים, "למרות זאת כללה בהחלטתה קביעות לגופו של עניין המתייחסות ל'הסכמה' שכביכול ניתנה על ידי החברה ל'פשרה' עובר למינוי הנאמנים". בהמשך הגישו הנאמנים בקשת ערעור לבית המשפט העליון על החלטתה של השופטת רונן.

בסיומו של הדוח כתבו הנאמנים כי "מדובר בפרשה מורכבת ביותר, והנאמנים זמינים ופועלים בחזיתות השונות והרבות במסגרתה מדי יום ומסביב לשעון, ותוך ניהולם במקביל של הליכים ונושאים רבים ביותר. לכן, מבקשים הנאמנים מביהמ"ש כי יאריך את הצווים הקיימים לתקופה נוספת, ויאפשר להם לקדם את המשימות הרבות שהטיפול בהן נמצא בעיצומו לטובת החברה וכלל נושיה". לדבריהם, "קידום הפעולות ומיצוין יאפשר הגשת הצעה להסדר בין החברה לנושיה באופן יעיל ובעל סיכוי הצלחה - דבר שנראה בתחילת ההליך כקשה להשגה ודומה כי מנקודת מבט דהיום בעל סבירות גדולה להצליח".

יצוין כי השופטת איריס לושי-עבודי נענתה לבקשת הנאמנים והאריכה את הצווים עד 25 באוקטובר 2020. השופטת ציינה כי "מאחר ועל הפרק הסדרי פשרה נוספים הן במסגרת הליכי חדלות הפירעון והן במסגרת הליכי הערעור, ובשים לב כי ההצעה למכירת החברה עודנה על הפרק הגם שעוכבה בשל משבר נגיף הקורונה. אני מורה על הארכה נוספת של הצווים".

בא כוחה של קבוצת לוזון, עו"ד אמיר ברטוב מסר בתגובה: "מדובר בדברים חסרי שחר. הנאמנים הם אלה שקיבלו החלטות על פשרות כלפי מזמיני העבודה עם נושאי משרה בחברה לשעבר תוך ויתורים מרחיקי לכת למזמינים והגדלת חובות החברה כתוצאה מכך".

עוד מסר בא כוח קבוצת לוזון כי "הנאמנים הם אלה שהחליטו כבר בתחילת דרכם לא רק להתעלם מבעלת השליטה אלא לעשות ככול יכולתם לפגוע בה. למרות שזו תמכה בחברה בסכומים אדירים של מאות מיליוני שקלים והצילה אותה מקריסה אדירה. על דברי הנאמנים בדוח נכון המשפט: 'הפוסל במומו פוסל'".