נורסטאר יוצאת לגיוס הון: חיים כצמן יזרים לה 25 מיליון שקל

ההנפקה תגדיל את הון המניות של נורסטאר בשיעור שבין 14% ל-25% ותדלל את בעלי המניות הקיימים שיבחרו שלא להשתתף בהתאם להחזקתם הנוכחית • את ההודעה על ההנפקה המתוכננת פרסמה אתמול נורסטאר במהלך יום המסחר, ובתגובה צנחה מנייתה ב-16.1%

חיים כצמן/ צילום: איל יצהר
חיים כצמן/ צילום: איל יצהר

חברת ההחזקות נורסטאר, שבשליטת חיים כצמן, יוצאת לגיוס הון בהיקף של לפחות 65.9 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות ואופציות. מדוח הצעת מדף שפרסמה החברה אתמול (ה') עולה כי גיוס ההון יתבצע בדרך של הצעה אחידה לציבור עם טווח כמויות.

נורסטאר, שמחזיקה ב-55.42% ממניות חברת הנדל"ן המניב גזית גלוב, איבדה כ-77% מערכה מתחילת 2020, על רקע נפילת מחיריהן של מניות חברות הקניונים בעולם, ובהן גזית גלוב. עם זאת, מחחילת חודש אוגוסט זינקה המניה ביותר מ-50%, לשווי חברה של כ-440 מיליון שקל.

במכרז ההנפקה, שיתקיים ביום ב' הקרוב, תציע נורסטאר בין 36 אלף יחידות ל-64 אלף יחידות במחיר מינימלי של 1,830 שקל. כל יחידה תכלול בתוכה 100 מניות רגילות במחיר של 18.3 שקל למניה ועוד 66 אופציות מסדרה 21, שיהיו ניתנות למימוש למניות במחיר של 24.5 שקל.

ההנפקה תגדיל את הון המניות של נורסטאר בשיעור שבין 14% ל-25%, ותדלל את בעלי המניות הקיימים שיבחרו שלא להשתתף, בהתאם להחזקתם הנוכחית. את ההודעה על ההנפקה המתוכננת פרסמה אתמול נורסטאר במהלך יום המסחר, ובתגובה צנחה מנייתה ב-16.1%, וסיימה את שבוע המסחר במחיר של 17.32 שקל, המשקף לחברה שווי של 445 מיליון שקל.

במקרה של הנפקת מלוא היחידות במחיר המינימום, תגייס נורסטאר סכום של 117.1 מיליון שקל. לדברי החברה, המחיר האפקטיבי למניה (בניכוי שווי האופציות שביחידה) הוא 10.79 שקל, כאשר הערך הכלכלי של כל אופציה נאמד ב-11.37 שקל.

נורסטאר פרסמה ביום ה' האחרון את דוחותיה לרבעון השני של 2020, שמהם עולה כי נכון לסוף יוני הציגה החברה במאזן הסולו הון עצמי של 2.27 מיליארד שקל המהווה 66.4% מסך המאזן.

נכון לסוף יוני החזיקה החברה מזומנים בשווי של 303 מיליון שקל, ומנגד נרשמו במאזנה התחייבויות פיננסיות שוטפות של 302 מיליון שקל והתחייבויות פיננסיות לטווח ארוך של 849 מיליון שקל. בדוחות מציינת נורסטאר כי היא מנתחת באופן שוטף את צורכי המזומנים שלה ואת אפשרויות המימון העומדות בפניה, וכי אפיקי המימון העומדים לרשותה כוללים גיוסי הון וחוב באמצעות הבורסה, גיוסים פרטיים מגופים מוסדיים וכן מימון בנקאי.

עוד מציינת נורסטאר, כי נכון לסוף יוני היא החזיקה בכ-83.9 מיליון מניות של גזית גלוב, מתוכן כ-41.9 מיליון מניות חופשיות משעבוד בשווי של כ-720 מיליון שקל. "לחברה עומדת האפשרות לממש את מניות גזית גלוב החופשיות שברשותה במחירי שוק, בין במסגרת המסחר בבורסה ובין בעסקאות מחוץ לבורסה, זאת בשים לב לעומק המסחר במניות גזית גלוב, וכן לגייס איגרות חוב המובטחות בשעבוד על מניות אלה", נכתב בדוחות.

מאז, פעלה נורסטאר להגדלת היקף המזומנים שברשותה ונענתה להצעת רכש עצמית, שהגישה גזית גלוב לחלק ממניותיה. במסגרת הצעת הרכש מכרה נורסטאר 16.2 מיליון מניות של גזית גלוב בתמורה ל-281 מיליון שקל, ולאחר מכן פרעה מיוזמתה חוב לתאגיד בנקאי בסך של 270 מיליון שקל, וכן ניירות ערך מסחריים בסך של 70 מיליון שקל.

לנורסטאר איגרות חוב משלוש סדרות (י'-י"ב) הנסחרות בתשואה שנתית לפדיון של עד 11%, לאחר שמחיריהן זינקו ביום ה' האחרון בשיעורים של עד 6% בתגובה להודעה על גיוס ההון המתוכנן. סך החוב למחזיקי שלוש סדרות האג"ח עומד כיום על 1.03 מיליארד שקל במונחי ערך התחייבותי מתואם (פארי). 

צרו איתנו קשר *5988