הבנקים הגדולים חששו, ובאוצר ובבנק ישראל נוטים לדחות את קיצוץ מסגרות האשראי

במשרד האוצר ובבנק ישראל חוששים מקיצוץ חד במסגרות האשראי לכרטיסי האשראי בשיא משבר הקורונה, ונוטים לדחות את יישום השלב הבא של רפורמת שטרום מינואר • ההחלטה הסופית תתקבל בוועדת הכלכלה של הכנסת

כרטיס אשראי / צילום: שאטרסטוק
כרטיס אשראי / צילום: שאטרסטוק

מסתמן שהמועד שנקבע ברפורמת שטרום לקיצוץ מסגרת האשראי בכרטיסי האשראי שהבנקים הפועלים ולאומי רשאים לספק ללקוחותיהם יוזז מחודש ינואר הקרוב. כפי הנראה הגורמים הרלבנטיים במשרד האוצר, שהסמכות לניסוח השינוי המבוקש ברפורמה נתונה בידיו, ובבנק ישראל, שמפקח על המערכת הבנקאית ועל חברות כרטיסי האשראי, חוששים כי משבר הקורונה טורף את הקלפים שנקבעו בינואר 2017, מועד חקיקת חוק שטרום, והוא מחייב חשיבה מחדש על תיזמון השלב האמור ברפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית.

זאת משום החשש שקיצוץ מסגרות האשראי לשימוש בכרטיסי האשראי בעיצומו של המשבר הכלכלי והתעסוקתי יכול להביא לפגיעה בציבור רחב שיידרש למצוא מסגרת חליפית אצל חברות כרטיסי האשראי, שאולי יתקשו לספק את הביקוש הגדול שייווצר באחת למסגרת אשראי. ככל שכך אכן יקרה הרי שיהיה מדובר בחיזוק לחששות שהשמיעו אנשי הפועלים ולאומי, שקראו לאחרונה לדחייה או לשינוי הוראות חוק שטרום בנושא זה. מנגד, חברות כרטיסי האשראי רואות בשינוי שכזה כמחטף שיפגע ביכולתן להתחרות בבנקים.

מבנק ישראל נמסר כי "הסמכות לשנות את היקף הירידה הנדרש במסגרות האשראי או דחייה או שינוי של יישום הסעיף הינה בידי שר האוצר בהיוועצות עם הנגיד ואישור ועדת הכלכלה של הכנסת". עוד הוסיפו כי "משבר הקורונה מצריך חשיבה על הנושא לאור השפעתו על משקי בית רבים. אנו בוחנים בשיתוף האוצר את מימוש תכלית החוק באופן שתעודד תחרות, תשלב את חברות כרטיסי האשראי כמנפיקות, אגב התחשבות ומזעור למינימום את הפגיעה באוכלוסיות שעלולות להיפגע". מהאוצר נמסר כי "המשרד מחויב ליצירת תחרות בשוק הבנקאות והתפתחות שחקנים אלטרנטיבים בענף. יחד עם זאת, לאור המצב, נבחנת ההשפעה של המהלך על גורמים שנפגעו באופן ישיר מהקורונה".

בחוק שטרום שיצא לדרך בינואר 2017 ושהוביל להפרדת חברות כרטיסי האשראי ישראכרט ומקס (אז עוד לאומי קארד) מהקבוצות האם שלהן דאז, נקבע בין היתר כי בסוף ינואר הקרוב, ולמשך 3 שנים, סך מסגרות האשראי בכרטיסי אשראי של לקוחות הפועלים ולאומי, לא יעלה על 50% מסך המסגרות בסוף 2015.

על פי הערכות בשוק, הן באוצר והן בבנק המרכזי לא מעוניינים לפגוע במהות חוק שטרום, של חיזוק חברות כרטיסי האשראי כחלופה תחרותית לבנקים. אבל, הם כן חוששים מהשלכות שליליות על מצבם של רבים אם ההוראה תיושם במלואה וכבר בחודשים הקרובים. על כן, נראה כי בדרגים המקצועיים הבכירים ביותר רוצים לדחות את השינוי כאמור עד שיתבהר המצב שנוצר עקב משבר הקורונה, וזאת על ידי דחייה מועד היישום או באמצעות יצירת הדרגתיות בהחלת השינוי.

הסמכות לאישור שינויי חקיקה ביחס לחוק שטרום נמצאת בידיה של ועדת הכלכלה בכנסת, שבראשות ח"כ יעקב מרגי, שלה הסמכות לאשר שינויי חקיקה ביחס לחוק שטרום. השבוע תקיים הוועדה דיון כללי בנוגע לתפקוד הבנקים בתקופת הקורונה, ושאינו מתוכנן לעסוק ספציפית בנושא מסגרות האשראי לשימוש בכרטיסי אשראי - וכלל לא בטוח אם הנושא יועלה לדיון. זאת משום שעדיין אין טיוטת תקנות שנוסחה על ידי האוצר, שטרם גיבש את עמדתו הסופית. 

צרו איתנו קשר *5988