אלשטיין מציע לנושי האג"ח של אי.די.בי הזרמות של כ-700 מיליון שקל כדי להמשיך ולשלוט בקבוצה השוקעת

הצעת ההסדר החדשה של בעל השליטה באי.די.בי מבוססת על פירעון חלקי של שתי סדרות האג"ח המובטחות ודחייה משמעותית בפירעון יתרת החוב, ועל תספורת של 640 מיליון שקח לאג"ח הלא מובטחות

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

איש העסקים אדוארדו אלשטיין הגיש הצעה חדשה להסדר חוב בחברת אי.די.בי פתוח שבשליטתו, בניסיון לשמור על השליטה בה ולמנוע את אובדן מלוא השקעתו (כ-3 מיליארד שקל) למחזיקי האג"ח של החברה. הצעת ההסדר החדשה פשוטה יותר וכוללת התחייבות לביצוע הזרמות הוניות והעמדת ערבויות לפירעון התחייבויות, בהיקף כולל של עד 700 מיליון שקל.

יש לציין כי על פי התחייבות שנטל על עצמו אשתקד, היה אלשטיין מחויב להזרים  לאי.די.בי השבוע סכום של 70 מיליון שקל, שלא הוזרם. כך שמדובר בהפרת התחייבות של בעל השליטה כלפי החברה, שתחייב את החברה לנקוט פעולות משפטיות כנגדו במקרה שמחזיקי האג"ח לא יסכימו להצעה החדשה. לאי.די.בי חוב של כ-2.03 מיליארד שקל (במונחי פארי) למחזיקי איגרות החוב שלה משלוש הסדרות, ט' י"ד ו-ט"ו.

אלשטיין הוא בעל השליטה בחברת אירסה הציבורית, שמניותיה נסחרות בארה"ב לפי שווי של כ-350 מיליון דולר. אירסה שולטת בחברת דולפין הפרטית, שמחזיקה ב-100% ממניות אי.די.בי וב-82% ממניות דסק"ש .

הצעת ההסדר החדשה באי.די.בי מבוססת על פירעון חלקי של שתי סדרות האג"ח המובטחות (י"ד-ט"ו) ודחייה משמעותית בפירעון יתרת החוב כלפי המחזיקים בהן. לסדרה ט' הלא מובטחת מציע אלשטיין לפרוע את הסדרה כולה בפירעון מלא וסופי לפי מחיר של 35 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב של חוב, המשקף תשלום כולל של כ-240 מיליון שקל.

יתרת הסדרה עומדת כיום על כ-745 מיליון שקל במונחי ערך נקוב, כך שבמונחי פארי מדובר על חוב כולל של 909 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. המשמעות היא, שהסכמה לקבלת ההצעה גוזרת על מחזיקי אג"ח ט' תספורת של 74% (כ-670 מיליון שקל), אולם ייתכן כי מדובר ב"רע במיעוטו" עבורם. במקרה של פירוק החברה הם עלולים לזכות בתמורה נמוכה עוד יותר.

יש לציין כי במסגרת הצעת הסדר החוב המקורית שהגיש אלשטיין למחזיקי האג"ח של אי.די.בי, הוצע למחזיקי אג"ח ט' לקבל את מרבית הנכסים הלא משועבדים של אי.די.בי. היועצים הכלכליים של נאמן הסדרה העריכו כי ההצעה משקפת תספורת של לפחות 80% למחזיקים, ואלו דחו את ההצעה ברוב של 99%, ואף לא הסכימו להיכנס למשא ומתן על בסיסה.

תרד להחזקה של 5% בכלל ביטוח

לסדרה י"ד, המחזיקה בשעבוד על 70% ממניות דסק"ש, חייבת אי.די.בי סכום של 880 מיליון שקל (במונחי קרן). במסגרת ההצעה החדשה מציע אלשטיין, כי מחזיקי סדרה זו יזכו לפירעון מוקדם של 320 מיליון שקל מתוך סך הקרן, לצד תשלומי הריבית המתוכננים לספטמבר ודצמבר בסך של 26 מיליון שקל, כאשר יתרת הקרן תידחה ותשולם בין השנים 2023-2026 (70% מהיתרה תיפרע בדצמבר 2026).

לסדרת האג"ח השלישית, ט"ו, שעבוד על מלוא החזקותיה של אי.די.בי במניות כלל ביטוח ועל התמורות המתקבלות מהן. נכון להיום מחזיקה אי.די.בי ב-8.5% ממניות כלל ביטוח, אולם עד סוף השבוע היא מחויבת לרדת להחזקה של 5% בלבד בהן. כך, שכבר מחר צפויה אי.די.בי למכור כ-3.5% ממניות כלל ביטוח בתמורה מוערכת של כ-75 מיליון שקל.

לאי.די.בי חוב (במונחי קרן) של כ-237 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט"ו, כאשר מחציתו אמורה להיות משולמת בסוף ספטמבר. על פי הצעתו של אלשטיין, ישמש הסכום שיתקבל כעת לתשלום הריבית עבור ספטמבר ולפירעון חלק מהקרן. יתרת הקרן שאמורה הייתה להיות משולמת בסוף ספטמבר, בסכום של 45 מיליון שקל, תידחה לסוף 2022 ותובטח ב-50% מהתמורות שאמורות להתקבל ממכירת חלקה של אי.די.בי (25.8%) בחברת הנדל"ן IDBG.

עוד מציע אלשטיין, כי המחצית השנייה של קרן אג"ח ט"ו, בסך של כ-118 מיליון שקל, תידחה ברובה עד סוף 2026 ותושלם לפי לוח סילוקין זהה לזה של אג"ח י"ד. סכום זה יובטח בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח, שבכוונת אי.די.בי להמשיך ולהחזיק.

הנכסים הלא משועבדים יועברו לדולפין

מתווה ההצעה כולל הזרמה מיידית של 20 מיליון שקל לאי.די.בי, לצורך ביצוע התשלומים הקרובים של החברה, ולאחר האישור המקדמי של סדרות האג"ח, העמדת ערבויות נוספות להבטחת ההצעה בסכום כולל של 77 מיליון שקל (שיכלול את אותם 20 מיליון שקל). לאחר אישור ההסדר בבית המשפט ובמסגרת השלמת ההסדר מתחייבת דולפין להזרים סכום של 320 מיליון שקל למחזיקי סדרת אגח י"ד, להבטיח תשלום מזומן בסכום של כ-240 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט' ולהעמיד ביטחונות וערבויות בהתאם לתנאי ההסדר.

בתמורה להזרמות יועברו לרשות דולפין יתרת נכסיה הלא משועבדים של אי.די.בי, הכוללים 12% ממניות דסק"ש, 100% ממניות ישראייר, מלוא ההחזקות בשותפות חיפושי הגז והנפט מודיעין אנרגיה וכן 50% מההחזקה ב-IDBG, או לחילופין התמורות שיתקבלו ממכירתם.

אי.די.בי רשמה במחצית הראשונה של 2020 הפסד עתק של 749 מיליון שקל והיא ממשיכה לשאת על גבה הערת "עסק חי" מרואי החשבון שלה, בשל מצבה הכספי והתזרימי הקשה. לחברה הון עצמי שלילי (גירעון בהון) של כ-1 מיליארד שקל נכון לסוף חודש יוני, ושווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 862 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988