מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי לא מחכים: החליטו להסמיך את הנאמן להעמיד החוב כלפיהם לפירעון מיידי

המחזיקים גם דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה בקבוצה, אדוארדו אלשטיין, ואף קבעו כי הנאמן לא יביא לאישור הצעות חדשות להסדר שאין בהן שיפור ממשי ביחס להצעות שכבר נדחו • אלשטיין: "ההצעה המשופרת מבטיחה פירעון מלא, וההצעות לאג"ח ט' היו 'נדיבות ביותר'"

אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר
אדוארדו אלשטיין / צילום: איל יצהר

מחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' של אי.די.בי פתוח החליטו אתמול (ב') ברוב גדול להורות לנאמן האג"ח להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי. כמו כן, דחו המחזיקים את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה בקבוצה, אדוארדו אלשטיין, ואף קבעו בהחלטה נוספת כי נאמן האג"ח לא יביא לאישור הצעות חדשות להסדר שאין בהן שיפור ממשי ביחס להצעות שכבר נדחו.

רוב מוחלט של יותר מ-99% מקרב המחזיקים שהשתתפו בהצבעה החליטו שלא לאשר לנאמן לפתוח במו"מ עם אלשטיין על בסיס הצעת הסדר החוב. אותו רוב גם החליט להסמיך את הנאמן לפעול באמצעים משפטיים מול ראשי אי.די.בי, ונוסף על כך להורות לנאמן שלא להביא הצעות חדשות לאישור.

ההצעה הראשונה שאושרה באסיפת מחזיקי אג"ח ט' קובעת, כי "הוחלט להסמיך ולהורות לנאמן וליועצים המשפטיים לנקוט באופן מיידי ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי בהליכים משפטיים, ובכלל זאת הליכים לשם מימוש בטוחות כנגד החברה, נושאי משרה בחברה, בעל השליטה וכל צד שלישי רלוונטי, לשם הבטחת פירעון חוב החברה למחזיקי האג"ח".

ההצעה השנייה שאישרו מחזיקי אג"ח ט' קובעת, כי "הוחלט להסמיך את הנציגות והיועץ הכלכלי של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ט') לבצע בדיקה וכימות של הערך הכלכלי של כלל מרכיבי ההצעה החדשה, לרבות ביטחונות, מח"מ, מחיר, תנאים מגבילים וכיוצא בזה ביחס להצעה קודמת.

"ככל שהנציגות והיועץ הכלכלי יגיעו למסקנה, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובהתחשב בין היתר בבחינת הרכיבים הנ"ל, כי ההצעה החדשה אינה כוללת שיפור משמעותי עבור מחזיקי סדרה ט' לעומת הצעה קודמת שנדחתה על-ידיהם, יודיעו הנציגות והיועץ הכלכלי לנאמן בכתב כי לאחר בחינת ההצעה החדשה ובהתאם לשיקול הדעת הבלעדי שהוקנה להם על-ידי המחזיקים, מסקנתם היא כי אין מדובר בהצעה משופרת באופן משמעותי, וזאת מבלי לפרט את נימוקיהם לכך. במקרה כזה הנאמן לא יביא להתייחסות המחזיקים את אותה הצעה חדשה".

בתגובה מסר היום אלשטיין כי "ההצעה המשופרת למחזיקי האג"ח מסדרות י"ד וט"ו מבטיחה פירעון מלא שלהן, וההצעות לאג"ח ט' היו 'נדיבות ביותר'". אלשטיין ציין כי הוא נחוש להמשיך ולהחזיק בשליטה בחברת דיסקונט השקעות (דסק"ש), ומסר עוד כי "כל ההצעות והניסיונות לנהל מו"מ נדחו על הסף אל מול הקרנות הטורפניות ונציגיהן".

לאי.די.בי חוב של כ-2.04 מיליארד שקל לכלל מחזיקי איגרות החוב שלה, מתוכו כ-911 מיליון שקל (במונחי פארי) למחזיקי אג"ח ט', שהיא סדרה ללא ביטחונות מהותיים. בשבועות האחרונים הגיש אלשטיין שלוש הצעות שונות להסדר חוב באי.די.בי, שגוזרות על מחזיקי אג"ח ט' תספורת בשיעור של 70%-80%.

את ההצעות הללו דחו כאמור המחזיקים, ובמקומן החליטו כעת על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי. ביום ה' הקרוב יצביעו גם מחזיקי שתי סדרות האג"ח האחרות (י"ד ו-ט"ו) על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, ולאחר הצבעות אלו יתברר האם החיכוכים בין אלשטיין למחזיקי האג"ח יעברו למישור המשפטי.

אצל מחזיקי סדרה ט"ו, שלהם חייבת אי.די.בי 239 מיליון שקל (במונחי פארי), יצביעו על הצעת החלטה שאישורה מחייב רוב רגיל של יותר מ-50% מקרב המשתתפים (למעט נמנעים). הצעת ההחלטה קובעת שיש "להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב לפירעון מיידי ככל שהחברה לא שילמה במועד התשלום הקבוע ליום 30 בספטמבר 2020 את מלוא תשלום הקרן והריבית למחזיקי איגרות החוב, והפרה זו לא תוקנה תוך שבעה ימים ממועד התשלום.

"מובהר בזאת כי ככל שתתקבל ההחלטה שבסעיף זה לעיל, הפירעון המיידי של מלוא היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב ייכנס לתוקף בתום שבעה ימים ממועד התשלום קרי, ביום 8 באוקטובר 2020 וזאת, ככל שהחברה לא ביצעה את התשלום במלואו למחזיקי איגרות החוב בתום התקופה הנ"ל".

אי.די.בי נדרשת לפרוע למחזיקי אג"ח ט"ו תשלומי קרן וריבית של 124 מיליון שקל ב-30 בספטמבר, אולם בקופת החברה רק כ-82 מיליון שקל, והיא ממתינה להזרמות ההון ותשלומי ריבית בהיקף של יותר מ-80 מיליון שקל, מצד החברות שבשליטת אלשטיין. עם זאת, אלשטיין אינו ממהר להזרים את הכספים, כל עוד מחזיקי האג"ח אינם מאשרים את הסדר החוב שהציע.

גם מחזיקי סדרה י"ד, שלהם חייבת אי.די.בי כ-890 מיליון שקל (במונחי פארי), יצביעו ביום חמישי על הצעת החלטה "להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב לפירעון מיידי". גם כאן תאושר ההצעה אם תשיג רוב של יותר מ-50% מקרב המשתתפים (למעט נמנעים). 

צרו איתנו קשר *5988