גל הדף נוסף בפרשת אלדד פרי: חשדות נגד חברה שנתנה הלוואות ל-169 רוכשים

משרד הבינוי והשיכון פתח בהליך מינהלי נגד חברת "בונוס" שהעניקה אשראי לפעילות של קבוצת רכישה בשם "פרי הורייזן" שארגנה קבוצת אלדד פרי בבת ים • ההליך נפתח בחשד להפרות חוק המכר

אלדד פרי / צילום: איל יצהר
אלדד פרי / צילום: איל יצהר

גלי ההדף של הקפאת ההליכים בקבוצת אלדד פרי מגיעים לחברת האשראי "בונוס" שבשליטת רו"ח אריק גולדיאן. משרד הבינוי והשיכון הודיע כי הממונה על חוק המכר במשרד, עמית גריידי, פתח בהליך מנהלי מול בונוס בחשד להפרות חוק המכר בפרויקט הורייזן בבת-ים אשר אורגן על ידי קבוצת פרי נדלן. ההליך נפתח בנוגע להתקשרות של חברת המימון עם 169 רוכשים ועשוי להגיע לעיצום כספי של כ-10 מיליון שקל.

"הוראות חוק המכר מטילות אחריות גם על מי שנותן הלוואה לרכישת דירה, כך שהוא נדרש ליידע את הרוכש בדבר זכויותיו להבטחת הכספים ובנוסף, עליו להעביר את הכספים רק לאחר שווידא כי ניתנו בגינם בטוחות חוק מכר (או התחייבות מצד המוכר לתת בטוחות כאמור)", נכתב בהודעת המשרד, לפיה "על פי החשד, חברת המימון בונוס נתנה הלוואות ל-169 רוכשים לצורך רכישת דירות בפרויקט "פרי הורייזן" בב-ים, מבלי שווידאה כי ניתנו בטוחות בגין הכספים. בנוסף, עולה כי החברה לא יידעה את הרוכשים בדבר זכויותיהם להגנה על כספם, הכל בניגוד להוראות חוק המכר בנושא", נכתב בהודעת המשרד. כידוע חוק המכר לא חל על קבוצות רכישה, אלא שבהודעת משרד הבינוי והשיכון נכתב כי "בתחילת אוגוסט 2020 קבע ממונה חוק המכר כי חברי קבוצת הרכישה "פרי הורייזן" בבת-ים הינם רוכשי דירות לכל דבר ועניין. בשל ההכרה כי מדובר ברוכשי דירות, מצא לנכון הממונה להטיל את האחריות גם לפתחה של חברת המימון אשר בעצם שימשה כמי שנותן הלוואה לרוכשי הדירות לעניין רכישת דירה בפרויקט. על כן, נפתח הליך מנהלי לבירור נסיבות העניין".

כחלק מהודעת המשרד עולה כי ייתכן כי "בונוס" לא תהיה חברת המימון היחידה שייפתח נגדה הליך מינהלי. "יצוין כי בפרויקט "פרי הורייזן" ניתנה הלוואה נוספת מגוף מימון נוסף והדבר נבחן בימים אלה. בנוסף, בוחן ממונה חוק המכר את אחריות כלל החברות אשר סיפקו מימון לקבוצות השונות אשר אורגנו על ידי קבוצת פרי נדל"ן. במקביל, פנה ממונה חוק המכר לחברת המימון אקספו על מנת שזו תתקן הפרות חוק, כפי שעלו בחקירות מול חברת פרי נדל"ן בקשר לפרויקט פרי פלייס ברחובות".

כזכור לפני מספר שבועות הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים נגד קבוצת אלדד פרי, ומונו לה שני נאמנים - עו"ד אהוד גינדס ועו"ד גונן קסטנבאום.

מקרן אקספו נמסר: "במכתב הממונה על חוק המכר, אין כל קביעה כי קרן אקספו פעלה בניגוד לחוק וטוב שכך. קרן אקספו פעלה כחוק וכנדרש במסגרת ההלוואות שהעמידה לקבוצת פרי בפרויקט פרי פלייס ברחובות לשם מימון רכישת הקרקע עבור מעונות סטודנטים, שבבעלות קבוצת הרכישה ועבור חלק המיועד למסחר ומשרדים אשר בבעלות קבוצת פרי. ההלוואה לא ניתנה לאנשים פרטיים ובוודאי שלא לצורך רכישת דירה, כפי שקובע חוק המכר. קרן אקספו תפנה למשרד הבינוי והשיכון להבהרת העניין".

עו"ד רון טורקלטאוב מסר בשם חברת בונוס כי "ראשית אבקש לציין כי הפניה לעיתונות נעשתה עוד קודם שהממונה בירר את העובדות לאשורן תוך שהוא פועל על סמך שמועות לא מבוססות והולך שבי אחר ניסיונות הטעיה שנעשו כלפיו על ידי מיעוט מחברי הקבוצה. אין ספק מלפנינו כי עם בירור העובדות לאשורן יחזור בו הממונה מהטענות שהועלו על ידו כלפי מרשתי.

"כבר מקריאה ראשונית של הטענות שהועלו על ידי הממונה ניתן לראות כי מדובר בטענות מופרכות על פניהן תוך שהעובדות הנטענות על ידי הממונה לא רק שאינן נכונות משפטית, אלא אף אינן נכונות עובדתית. כך למשל הממונה טוען שחברתנו העמידה שתי הלוואות בסכום של 30 מיליון שקל כל אחת, וזאת אף שהועמדה רק הלוואה אחת על סך של 30 מיליון שקל לצורך רכישת הקרקע ולאחר מכן הוכן הסכם ליווי לצורך ליווי הבנייה.

"כך למשל בשל טענות הסרק של מי מחברי הקבוצה טוען הממונה כי כספי ההלוואה הועברו לחשבון נאמנות של שני נציגי קבוצה ועורך הדין הנאמן, וזאת למרות שהכספים הועברו ישירות לצורך רכישת המקרקעין (שאותה קנו חברי הקבוצה במשותף) ושולמו בהמחאה בנקאית למוכר המקרקעין בשמם של חברי הקבוצה. בניגוד גמור לטענות הממונה הרי שהמימון על ידי חברתנו ניתן לחברי קבוצת רכישה אשר ביצעו עסקה מתוך מטרה להוזיל את עלויות הקמתן של דירות ומתוך רצון לעשות לעצמם רווח כלכלי ניכר - הטענה היום כאילו ומדובר ב'רוכשי דירות' המוגנים על פי חוק המכר לא תואמת בשום דרך את המצגים שנעשו על ידי חברי הקבוצה כלפי חברתנו ואף לא את המסמכים עליהם חתמו חברי הקבוצה.

"אין לנו אלא להצר על כך שמיעוט מחברי הקבוצה הצליח להטעות את הממונה ולהביא אותו לפתוח בהליך סרק נגד מרשתי וזאת תוך העלאת טענות אשר קל עד מאוד להפריך, ובינסיון לסכל את המו"מ המתנהל בין מרשתי לבין קבוצת הרכישה עצמה".