דלק דחתה בשבוע את אסיפת המחזיקים: איגרות החוב יורדות בעד 3.5%

דלק ביקשה לדחות את האסיפה, שבה הייתה אמורה להעלות להצבעה הצעתה לתקן את שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח, על בסיס העסקה למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לקרן ארבל • ככל הנראה, בקבוצה חששו כי ההצעה לא תזכה לרוב מספק

יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס
יצחק תשובה / צילום: עינת לברון, גלובס

אסיפת מחזיקי איגרות החוב של קבוצת דלק, שהייתה אמורה להתכנס היום, נדחתה בשבוע לבקשת החברה. באסיפה הייתה אמורה להעלות להצבעה הצעת החברה לתקן את שטרי הנאמנות של שבע סדרות האג"ח שלה, על בסיס העסקה למכירת 49.9% ממניות החברה הבת, דלק ישראל, לקרן ארבל.

על-פי הזימונים שפרסמו נאמני שבע סדרות האג"ח לקראת אסיפת ההצבעה, נדרש רוב של לפחות 75% מקרב המצביעים בכל אחת מהסדרות, לצורך אישור ההחלטה שתאפשר את השלמת העסקה. ככל הנראה, בקבוצת דלק חששו כי ההצעה לא תזכה לרוב מספק בהצבעה ולכן העבירו לנאמנים את בקשת הדחייה.

לפני כשבועיים חתמה קבוצת דלק  על הסכם מחייב למכירת 49.9% מדלק ישראל לידי קרן ארבל, מתוכן 29.9% במניות בכורה והיתרה במניות רגילות, וזאת בתמורה לסכום של 450 מיליון שקל. סכום של 350 מיליון שקל מתוך התמורה מיועד לפירעון חובות לבנקים המחזיקים בשעבוד על יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים, ואילו יתרת התמורה בסך של 100 מיליון שקל מיועדת לפירעון חלק מהחוב של החברה לבנק BNP. להבטחת חוב זה משועבדות מניות החברה הבת, איתקה, ובקבוצת דלק מעוניינים לשחררן משעבוד.

על-פי הסכם המכירה לקרן ארבל, נדרשים מחזיקי האג"ח להסכים כי השעבוד שיקבלו לאחר המכירה על 50.1% ממניות דלק ישראל שיישארו בידי קבוצת דלק, יהיה נחותות לזכויות הרוכשת. זכויות אלו כוללות בין השאר דיבידנד שנתי של 45 מיליון שקל שתקבל קרן ארבל בגין החזקותיה במניות הבכורה.

את העסקה אמורה להשלים קבוצת דלק עוד לפני סוף חודש אוקטובר, כדי שתוכל לפרוע את חובותיה לבנקים ולשחרר משעבוד את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים. על-פי הסכם אליו הגיעה קבוצת דלק עם מחזיקי האג"ח, היא נדרשת להשלים את שעבודן של 40% מיחידיות ההשתתפות של דלק קידוחים לטובת מחזיקי האג"ח עד סוף אוקטובר.

בתגובה להודעה היום, ירדו איגרות החוב של קבוצת דלק בשיעורים של עד 3.5%. אג"ח מסדרה ל"א, שהיא הסדרה המרכזית של החברה, נסחרה לפי תשואה שנתית לפדיון של 44%.

צרו איתנו קשר *5988