אסנס פרטנרס הפכה לבעלת השליטה בדלק תמלוגים

עבור קבוצת דלק מדובר במימוש נוסף של נכסים, לצורך שיפור המצב הפיננסי והגדלת הנזילות • מרים גז, מייסדת ומנכ"לית אסנס: "בכוונתנו להחזיק בחברה לטווח הרחוק"

מרים גז, מנכ"לית אסנס פרטנרס / צילום: אורי יואלס
מרים גז, מנכ"לית אסנס פרטנרס / צילום: אורי יואלס

חברת ההשקעות אסנס פרטנרס שבניהולה של מרים גז נהפכה בסוף השבוע לבעלת השליטה הרשמית בחברת דלק תמלוגים , לאחר שהודיעה כי תרכוש במסגרת הצעת רכש חלקית עוד 32.7% ממניות דלק תמלוגים תמורת כ-38 מיליון שקל - וכך הגיעה לשליטה בחברה.

בכך הסתיים השלב השני בעסקת העברת השליטה בדלק תמלוגים מידיה של קבוצת דלק לידיה של אסנס פרטנרס, שמשקיעה במהלך כולו סכום כולל של כ-52 מיליון שקל. עבור קבוצת דלק מדובר במימוש נוסף של נכסים, לצורך שיפור המצב הפיננסי והגדלת הנזילות.

דלק תמלוגים מחזיקה בזכות לקבלת תגמולי-על ממאגר הגז "תמר" ומשדה הגז "דלית" שעדיין לא פותח. שיעור התמלוג שלו זכאית דלק תמלוגים ממאגר "תמר" הוא 4.875% "על פי הבאר", שהינו שיעור התמלוג שחל לאחר מועד החזר ההשקעה בפרויקט "תמר".

לפני כשנתיים פוצלה דלק תמלוגים מקבוצת דלק, בעקבות דרישות מתווה הגז ולאחר שרכשה את הזכות לתמלוגי-העל מקבוצת דלק. לצורך הרכישה גייסה דלק תמלוגים כ-130 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ועוד כ-400 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב. מאז צנח מחירה של מניית דלק תמלוגים בכ-42% ושווי החברה התכווץ לכ-116 מיליון שקל בלבד. עם זאת, מאז 10 בספטמבר זינקה מניית דלק תמלוגים בכ-30% למחיר של 5.8 שקלים, על רקע ההסכם להעברת השליטה בחברת מקבוצת דלק לאסנס פרטנרס.

הממונה על הנפט אישר את העסקה

העסקה בין הצדדים התבצעה בשני שלבים. בשלב הראשון רכשה אסנס פרטנרס מידיה של קבוצת דלק כ-2.46 מיליון מניות של דלק תמלוגים בתמורה לסכום של כ-14 מיליון שקל ולפי מחיר של כ-5.75 שקלים למניה. בשלב השני פרסמה אסנס פרטנרס הצעת רכש לעוד 6.54 מיליון מניות של דלק תמלוגים באותו המחיר, שהותנה, בין השאר, בקבלת אישור הממונה על הנפט. בשבוע שעבר התקבל האישור שאיפשר את ביצועה הצעת הרכש. מנתונים שפרסמה אסנס פרטנרס עולה, כי להצעת הרכש שלה נענו משקיעים המחזיקים ב-8.79 מיליון ממניות דלק תמלוגים.

בעקבות היענות הגבוהה נקבע כי שיעור הרכישה מכל ניצע יעמוד על 74.4% בלבד. את עיקר ההיענות סיפקה קבוצת דלק, שהחזיקה לאחר שלב המכירה הראשון ב-5.5 מיליון מניות של דלק תמלוגים. היא אמנם ביקשה למכור את כל המניות שברשותה בתמורה לסכום של כ-32 מיליון שקל, אבל בעקבות שיעור ההיענות הגבוה תמכור רק 4.1 מיליון מניות בתמורה לכ-24 מיליון שקל.

אסנס פרטנרס היא חברת השקעות, שעוסקת בהובלת השקעות בתחום התשתיות בישראל ובעולם. החברה הוקמה בתחילת 2020 על ידי מרים גז, שריכזה סביבה שורה של משקיעים מ-Family Offices. בעבר כיהנה גז כמנהלת סקטור תשתיות ואנרגיה בבנק הפועלים והובילה את תחום מימון הפרויקטים בבנק יותר מעשור.

לאחר השלמת השלב הראשון בעסקה, הסבירה גז כי "אסנס הוקמה לצורך השקעה בתחום התשתיות במובנו הרחב. ברור לנו שתחום התשתיות עומד להתפתח מאוד בישראל ובעולם בשנים הקרובות, וביתר שאת - בעקבות מגפת הקורונה". לדבריה, רכישת נובל אנרגי על ידי שברון מהווה שינוי מהותי חיובי, ובכוונתנו להחזיק בחברה לטווח הרחוק, תוך בחינת האפשרות להרחבת פעילותה בתחום". לדבריה, "בחודשים הקרובים נכריז על השקעות נוספות".

איגרות החוב של קבוצת דלק נסחרו ביום ראשון בעליות שבין 0.5% ל-2%, כאשר המרכזית בהן - סדרה ל"א בהיקף של 3.1 מיליארד שקל - נסחרת במחיר של 58 אגורות ולפי תשואה שנתית לפדיון של 35%. לקבוצת דלק חוב של כ-5.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה, שאותו היא אמורה לשרת באמצעות מימושי נכסים נוספים, ובראשם מכירה של חלק מהחזקתה בחברה הבת איתקה, בעסקה שאמורה להניב לה סכום של כ-400 מיליון דולר (1.35 מיליארד שקל) במהלך השנה הקרובה.