ההתערבות המוצדקת של משה ברקת

ניהול לא תקין של חברות שוק ההון פוגע לא רק בבעלי מניותיהן אלא גם בציבור העצום שמפקיד בידן את חסכונותיו • מצב זה מצדיק התערבות רגולטורית הדוקה יותר מזו המוצדקת ביחס לחברות ציבוריות אחרות

משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס
משה ברקת / צילום: איל יצהר, גלובס

בחודשים האחרונים התערב הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון משה ברקת בניהולן של שתי חברות ביטוח גדולות, כלל ביטוח ומגדל, ומנע מבעלי מניותיהן לקדם שינויים שביקשו לעשות. יושבת ראש רשות ניירות ערך ענת גואטה הסתייגה מגישתו של הממונה ואמרה כי לדעתה יש לאפשר לבעלי מניות להשפיע על התנהלות החברות בהן השקיעו משום שלמניעת השימוש בכוחם יש השפעה שלילית על שווי החברות ועל שוק ההון. ("גלובס", 9-10.11.20 ).

את חילוקי הדעות בין הרגולטורים יש לראות על רקע ההבדלים בתחומי האחריות של כל אחד מהם. יושבת ראש רשות ניירות ערך מופקדת על תקינות הממשל התאגידי בכל החברות הציבוריות. עניינו של הממונה על רשות ההון הוא בהבטחת יציבותן ותקינות ניהולן של חברות הביטוח וגופי שוק הון אחרים המנהלים כספי ציבור.

בשוק של חברות ציבוריות רצוי להניח לחברות לפעול באמצעות האורגנים שלהן, ללא התערבות הרגולטור, כל עוד האורגנים מתפקדים כהלכה. השפעת בעלי המניות על התנהלות החברה אינה ישירה, היא נעשית באמצעות בחירת הדירקטוריון והחלטה בנושאים שתקנון החברה מחייב להביאם להחלטת האסיפה הכללית. יושבת ראש הרשות סבורה שיש לאפשר לבעלי המניות להשפיע על התנהלות החברות בהן השקיעו. אין היא אומרת מה הן הדרכים הראויות להפעלת השפעה זו.

הטיעון שלמניעת השימוש של בעלי המניות בכוחם יש השפעה שלילית על שווי החברות ועל שוק ההון אינו משכנע. דווקא התארגנות קבוצות של בעלי מניות להפעלת שינויים בניהול החברה עלולה להיטיב עם קבוצת בעלי מניות אחת על חשבון האחרות. בחברות שאין בהן גרעין שליטה לא תמיד השפעת קבוצת בעלי מניות על התנהלות החברה פועלת לטובת החברה וכלל בעלי מניותיה. אשר להשפעה על שוק ההון, דומני שהפעלת התערבות רגולטורית במקרי ניהול לא תקין מגבירה דווקא את אימון הציבור בשוק ההון.

במקרה של חברות הביטוח יש סיבות טובות להתייחס בזהירות להפעלת השפעתם של בעלי מניות על התנהלות החברה. זאת משום שבאחריותו של הממונה על שוק ההון והביטוח נמצאים לא רק תקינות ההתנהלות של החברות עצמן אלא גם תקינות הניהול של ההון העצום המופקד בידן. ניהול לא תקין של חברות שוק ההון פוגע לא רק בבעלי מניותיהן אלא גם בציבור העצום שמפקיד בידן את חסכונותיו. אני סבור שמצב זה מצדיק התערבות רגולטורית הדוקה יותר מזו המוצדקת ביחס לחברות ציבוריות אחרות. במקרי הפרטה של חברות ממשלתיות גדולות, בעלות חשיבות לאומית, נוהגת הממשלה להשאיר בידה "מניית זהב" המאפשרת התערבות פיקוחית במקרים מוגדרים. הבנקים הגדולים וחברות הביטוח הגדולות הם מפעלים בעלי חשיבות לאומית ויש הצדקה להכפיפם למשטר רגולטורי נוקשה יותר מזה לו כפופות חברות ציבוריות אחרות. 

הכותב היה בעבר יו"ר דירקטוריון הבורסה

צרו איתנו קשר *5988