בזק מתקנת את דוחותיה בעקבות חשיפת גלובס: אי סדרים בגובה 195 מיליון שקל

הדוחות של בזק יוערכו מחדש אחורה, והדוחות ככל הנראה יידחו • רן גוראון: "לא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו"

רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי/ צילום: יונתן בלום
רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי/ צילום: יונתן בלום

הנזק המסתמן בבזק בינלאומי, בעקבות אי סדרים חשבונאיים מן העבר, הרבה יותר גבוה ממה שהוערך בהתחלה, וכפי שנחשף בגלובס,  והוא מגיע ל-195 מיליון שקל. במסגרת בדיקה שהחברה עושה בסיוע רואי חשבון חיצוניים עלו ממצאים ראשוניים הן ביחס לתקופות עבר והן ביחס לשנים האחרונות, לפיהם קיימים בספרי בזק בינלאומי פערים מהותיים בין יתרות הנכסים שלה (נטו) בספרים לבין יתרות הנכסים שלה (נטו) בפועל, אשר סך השפעתם מוערכת באופן ראשוני בסכום של כ-195 מיליון שקל. החברה מדווחת כי מסך זה תופחת השפעת מס.

בהתאם לממצאים הראשוניים של הבדיקה, הפערים נובעים בעיקר מכך שלא בוצעה על ידי בזק בינלאומי באופן שוטף זקיפה מלאה של רישום הוצאות. לא צפויה השפעה על יתרת המזומנים של בזק בינלאומי. לנוכח האמור, החברה נדרשת גם לבצע הערכת שווי לבזק בינלאומי עד סוף השנה, אשר תוצאותיה עשויות להגדיל או להקטין את ההשפעה על יתרות העודפים והרווח אף יותר.

החברה הודיעה שככל הנראה תידרש לערוך דוחות לשנים אחורה וכי פרסום הדוחות לרבעון השלישי צפוי להידחות.

רן גוראון, מנכ"ל בזק בינלאומי, פלאפון ו-yes, מסר: "בהמשך לתהליכים שהובלנו בחברות הבנות, תחת פרויקט אלפא, ובמסגרת ההכנות לקראת אישור הדוחות הכספיים לרבעון שלוש ל-2020, יזמנו בדיקה שהעלתה כי ישנן אי התאמות חשבונאיות בחברת בזק בינלאומי שנוצרו החל משנת 2002 ואי התאמות נוספות, שנמצאות בבחינה. אנו, לצד מבקר הפנים של החברה ורואי החשבון, מצויים כעת בהמשך בדיקות מעמיקות שמטרתן להפוך כל אבן, ולבחון את השתלשלות הדברים מאז 2002, כאשר חלק מהבדיקות בוחנות האם אירועים אלה עלו בשנים בעבר ומה היה הטיפול בהם. אנו מתייחסים לנושא בכובד ראש, מנהלים את הדברים במהירות המרבית ולא נחסוך במאמצים עד אשר האירוע יסתיים ויטופל במלואו".

צרו איתנו קשר *5988