סוף שנת המס 2020 בצל הקורונה: דברים שעל המחוקק לאמץ עכשיו

ההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה ילוו אותנו בשנים הבאות • להלן חמישה תיקוני חקיקה נדרשים, כדי להקל על הבעיות של המגזר העסקי

עוד מסעדה סגורה בצל הסגר השני בישראל / צילום: כדיה לוי, גלובס
עוד מסעדה סגורה בצל הסגר השני בישראל / צילום: כדיה לוי, גלובס

כבר עכשיו ברור ששנת 2020 תיזכר כשנת שפל (פיסקאלית) היסטורית ביחס למרבית העסקים. יתרה מכך, ההשלכות ימשיכו לתת את אותותיהם גם בשנים הקרובות. נכון לעכשיו, המדיניות הממשלתית אימצה את המתווה של תשלום מענקים לעסקים שהוכיחו ירידה חדשה במחזורים.

לצד המענקים, הוענקו הלוואות בערבות מדינה, שולמו מענקים בגין העסקת או החזרת עובדים וכן הקלות בתשלומי ארנונה בחודשים מסוימים. הגם שהרשימה נראית מרשימה ונדיבה למדי, הדיווחים מהשטח היו פחות מחמיאים; אלפי עסקים ועצמאים מדווחים, על בסיס יומי, על סרבול, ביורוקרטיה שלא נגמרת ועל קשיים בקבלת אותם מענקים בפועל.

אין זה המקום לפרט על כל אותם קשיים שנתקלים אותם עסקים, ועל הדרך הראויה לפיה הדברים היו צריכים לפעול בתקופה רגישה ובעייתית שכזאת. אך קרוב לשנה בתוך המשבר, ראוי שנבחן מה יש באפשרותו של המחוקק לעשות עכשיו, באמצעות הוראות שעה, במטרה לסייע לאותם עסקים מחד, ותוך הענקת תמריץ מיסוי לעסקים לשאוף לצמוח ביום שאחרי משבר הקורונה מאידך. הנה חמישה תיקוני חקיקה מוצעים:

1. לאור העובדה שניתן לומר, כבר עתה, שהקורונה היא האירוע המרכזי שייזכר בשנת 2020, ולאור השינויים התכופים בשיעור הירידה במחזור שממנו עסק זכאי לפיצוי (במהלך השנה האחרונה שינוי את הקריטריון כמה וכמה פעמים. פעם 25%, פעם 40% ופעם 60%) - מן הראוי לקבוע כעת שיעור ממוצע אחיד שיחול על כל השנה ואף על מחצית משנת 2021 (בדומה למנגנון שנקבע לשכירים מובטלים), בכדי ליצור יציבות וודאות כלכלית. השיעור הראוי הינו 25%.

2. מכיוון שכבר ברור שהמשבר הכלכלי יחול על שתי שנות מס לפחות, יש להעביר הוראת שעה לפיה ניתן יהיה לקזז את הפסדי שנת 2020 אחורה, קרי, גם על הרווחים שהיו בשנת 2019, וזאת בשונה מהדין כיום שמאפשר לקזז הפסד עסקי רק בשנים הבאות. לחילופין, יש לשקול לאחד את שתי שנות המס 2020 - 2021 לשנת מס אחת מיוחדת במסגרתה ייעשה חישוב כולל בכדי לתת ביטוי נאות יותר של התוצאה הפיסקאלית של העסק.

3. יש לקבוע מנגנון פריסה ארוך יותר של רווחי הון ושבח. ככלל, הפריסה מותרת כיום הינה לתקופה של עד 4 שנים. מאחר ונישומים עשויים לממש נכסי הון שיש להם בכדי לסייע בתזרים העסקי השוטף, מוצע לאפשר פריסה לתקופה ארוכה יותר, וכן לאפשר פריסה קדימה של רווחי ההון והשבח לתקופה של 8 שנים. כפועל יוצא - הרווח יתפרס על פני תקופה ארוכה יותר מה שיביא בהכרח להפחתת תשלומי המס ביחס לכל אותם עסקים שההתאוששות שלהם תהיה איטית ומדורגת.

4. יש להכיר בהפסדי הון שנוצרו בשנת 2020 כהפסדים עסקיים אשר יוכלו להתקזז כנגד כל הכנסה עסקית שוטפת או עתידית. ככלל, רק הפסדים עסקיים צבורים יכולים להתקזז כנגד רווחים עסקיים עתידיים. יש להכיר גם בהפסדי הון שנוצרו בשנת 2020 להתקזז בעתיד מההכנסות העסקיות השוטפות. באמצעות הוראה זו, משיגים מעין מגן מס עתידי לעסקים ביחס לרווחים עתידיים. דה פקטו - עסקינן בתמריץ לעצמאים להבריא את העסק מחד, וליצור למדינה תשלומי מס עתידיים מאידך.

5. עצמאים שנוצר להם הפסד עסקי מוכח בשנת 2020, המעסיקים מעל 10 עובדים, ושבבעלותם דירה שנייה, יוכלו למכור את דירתם עד לסוף הרבעון הראשון בשנת 2021 ולקזז את הרווח מההפסד העסקי ב- 2020, ובלבד שהם יתחייבו להעסיק את העובדים/להחזיר עובדים לפרק זמן מסוים, והכל בהתאם למנגנון שייקבע. ע"י כך יוצרים תמריץ לבעלי דירות להשקעה למכור את דירתם ולסייע לשוק הדיור, ומנגד - את המשך העסקתם של העובדים לתקופה שתיקבע. 

הכותב הוא ראש מחלקת מיסוי ונדל"ן, משרד ENF אלי, נדלר, פריידין ושות'