מנמיכים להבות במגדל: בודו מחקה את העתירה נגד משה ברקת

לאחר שהממונה על רשות שוק ההון משה ברקת וחברי הדירקטוריונים במגדל הגיעו להבנות שמסיימות את העימות החריף ביניהם, משכה הדירקטורית הבלתי תלויה את העתירה שהגישה נגד ברקת

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: רפי קוץ
הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת / צילום: רפי קוץ

לאחר שהושגה פשרה במגדל בין הממונה על רשות שוק ההון לבין חברי דירקטוריון בקבוצה ובחברת הביטוח שלה, ובעיקר בעל השליטה שלמה אליהו, פועלים הצדדים להורדת וכיבוי הלהבות. במסגרת זו פנתה היום הדירקטורית הבלתי תלויה רונית בודו לביהמ"ש המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בבקשה למחוק את עתירתה החריגה נגד הממונה על רשות שוק ההון. בית המשפט נעתר לבקשה.

המהלך האמור מתאפשר בשל ההבנות אליהן הגיע הרגולטור האחראי עם חברי הדירקטוריונים במגדל חברה לביטוח ובמגדל אחזקות ביטוח, שיובילו לסיום העימות ביניהם ושאמורים להוביל להחלפת יו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד. פשרה זו הושגה לאחר שרשות שוק ההון, שבראשות הממונה ד"ר משה ברקת, הודיעה כי היא חוזרת בה מטענותיה הלכאוריות כי חברי דירקטוריון במגדל אחזקות ביטוח ובמגדל חברה לביטוח הפרו חובות אמון כלפי חברת הביטוח. בנוסף סוכם כי ברקת לא יגיש דוח סופי, דבר שמונע הפיכת המסקנות והממצאים הלכאוריים בטיוטה לחלוטים.

הפשרה האמורה הושגה לאחר שחברי דירקטוריון מגדל חברה לביטוח ומגדל אחזקות הסכימו לשנות את שהממונה דרש בטיוטת דוח הביקורת החריף שהעביר להם, ובכלל זה להזיז מתפקיד יו"ר מגדל סוכנויות של בעל השליטה שלמה אליהו, שכבר פרש מתפקידו כדירקטור במגדל חברה לביטוח ונותר "רק" כיו"ר מגדל אחזקות הציבורית שבשליטתו. כמו כן, הדירקטורית הבלתי תלויה בודו עוברת מתפקיד יו"רית ועדת הביקורת במגדל חברה לביטוח ליו"רית ועדת מאזן בחברה. כל זאת מבלי שחברי דירקטוריון מגדל הודו בממצאים לכאורה שמצאה הרשות בטיוטת הדוח שלה, ובמסקנות המשפטיות שנזכרו בטיוטה, או אפילו הסכימו עמם.

העימות החריף לא יגיע לבית המשפט

בודו הסכימה למהלך ולמחיקת העתירה, שהגישה לאחרונה באמצעות עורכי הדין בעז בן צור, חגי הלוי ועידן סגר. השופט הסכים למחיקה ללא צו להוצאות, כשהאגרה תושב לעותרת. מחיקת העתירה למעשה מביאה לכך שהעימות החריף בין ברקת לחברי דירקטוריון מגדל ביטוח לא יגיע לדיון בבית המשפט, כשלכל אחד מהצדדים טענות חריפות מאוד לשני - טענות שכעת מאבדות במוסכם מעוקצן ומעומעמות.

בודו מבחינתה ביקשה למחוק את העתירה משום שהממונה הודיע כי אינו מתנגד לכהונתה כיו"ר ועדת מאזן בחברה - ועדה אשר רוב חבריה הם דירקטורים בלתי תלויים, ואמונה בין השאר על גיבוש המלצות לדירקטוריון החברה בנוגע לנאותות הדיווח הכספי. מבחינת בודו לא מדובר על הדחתה מוועדת הביקורת, מרגע שהממונה חזר בו מהאשמותיו כלפיה כפי שנכתבו בטיוטת דוח הביקורת, אלא ב"רענון", כדברי גורם בסביבת מגדל.

נזכיר כי באחד הסעיפים להמלצות טיוטת דוח הביקורת, שהופצה בתחילת חודש נובמבר האחרון, קרא הממונה לדירקטוריון החברה לשקול את המשך כהונתה של בודו כיו"ר ועדת הביקורת. זהו הסעיף היחידי בהמלצות טיוטת דוח הביקורת שנגע במישרין בבודו, שזעמה על ההתייחסות אליה והגישה בצעד חריג וחריף עתירה לבית המשפט כנגד הממונה, תוך שטענה שהתנהלות הרשות היא "פסולה ושערורייתית" וחסרת שחר.

הפיקוח מצדו דחה לחלוטין את טענות בודו כשהוגשה העתירה, כשעתה הטענות נגד בודו לכאורה התייתרו. זאת משום שבמכתב ששלחה אתמול הרשות למגדל הובהר כי הרשות אינה מחזיקה עוד בעמדותיה הלכאוריות בנוגע להתנהלותה של בודו ויתר חברי הדירקטוריון.

בנוסף, לאחר שהממונה קיבל את שרצה עם הרחקת אליהו מתפקיד ביצועי בחברת הביטוח או בחברות בנות שלה, הוא הואיל לאפשר לאליהו וליתר חברי הדירקטוריון להמשיך בתוכניות שלהם - לצרף לדירקטוריון את מוטי רוזן ואת כרמי גילון, מתוך כוונה להחליף את ניר גלעד בתפקיד יו"ר חברת הביטוח (ומנכ"ל החברה האם מגדל אחזקות).

העימות בין ברקת לאליהו וליתר חברי דירקטוריון מגדל אחזקות החל לפני כשמונה חודשים כשדירקטוריון מגדל אחזקות החליט פה אחד להדיח את גלעד מתפקידו כיו"ר מגדל ביטוח (ומנכ"למגדל אחזקות). הממונה ברקת לא הסכים לכך. עימות זה נמצא עתה לקראת סופו, כשהחברה עדיין צריכה לבחור לעצמה יו"ר חדש לחברת הביטוח ולהגיע להבנות עם גלעד, שמחזיק בחוזה העסקה לכהונה של חמש שנים (שמתוכן עדיין לא השלים אפילו שנתיים).

צרו איתנו קשר *5988