משפחת יודקובסקי עושה עוד ניסיון בביהמ"ש לעיכוב השתלטות מוזס על "ידיעות אחרונות"

לטענת משפחת יודקובסקי, בעתירה שהגישה בבקשה להפוך לצד בכל אישור לעסקת המכירה של "ידיעות אחרונות", ועדת הביקורת של בנק הפועלים דנה בנזיפה שקיבל הבנק מבנק ישראל בשל ההלוואה שניתנה לנוני מוזס לצד הלוואות שהעמיד לעיתון

מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה! NEWS
מו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס / צילום: ברני ארדוב, וואלה! NEWS

ועדת הביקורת של בנק הפועלים דנה בנזיפה שקיבל הבנק מבנק ישראל בשל ההלוואה שניתנה לארנון (נוני) מוזס לצד הלוואות שהעמיד ל"ידיעות אחרונות" - כך נטען בעתירה שהגישה משפחת יודקובסקי לבית משפט בה ביקשה להפוך אותה לצד בכל אישור לעסקת המכירה שיידרש בית המשפט לתת בעתיד הקרוב.

שעון החול במרוץ להשלמת ההשתלטות של נוני מוזס על "ידיעות אחרונות" אוזל ומשפחת יודקובסקי, המחזיקה 9% מהמניות, עושה עוד ניסיון בבית המשפט לעכב את התהליך, זאת תוך הטחת האשמות חמורות בכונסי הנכסים למניות "ידיעות אחרונות".

במסגרת בקשה דחופה להפוך אותם לצד בהליך בו יידרש בית המשפט לאשר את הסכם המכירה, טוענת משפחת יודקובסקי כי מהיום הראשון הכונסים קשרו את גורל המניות בהחלטותיו של המו"ל נוני מוזס, וגם לאחר שהעסקה הראשונה התפוצצה, ולמרות ירידת המחיר של המניות הנמכרות "כונסי הנכסים נמנעו מכל ניסיון למכירת המניות לצדדים שלישיים, לבטח לא נקטו הליך תחרותי גלוי, והכל לאור חבירתם לבעל השליטה מר ארנון מוזס, החושש מאוד לשליטתו במקרה של מכירה לצדדים שלישיים".

כפי שפורסם בגלובס, מוזס מתעתד להשלים, לכל המאוחר עד סוף דצמבר, את רכישת המניות שבידי בנק הפועלים ובנק דיסקונט. מהבקשה עולה כי במסגרת העסקה גם חלקה של ג'ודי ניר-מוזס שלום צפוי להירכש. במסגרת העסקה תרכוש קבוצת "ידיעות אחרונות" את המניות שלה עצמה מידי המוכרים.

הבקשה הוגשה לאחר שמשפחת יודקובסקי גילתה כי במסגרת טיוטת ההסכם נכתב כי תוקפו של ההסכם מותנה בקבלת אישור בית המשפט של חדלות פירעון להתקשרות כונסי הנכסים עד 17.12.20.

מהבקשה עולה כי העסקה צפויה לעלות לדיון בדירקטוריון בתאריך 13 לדצמבר . נזכיר כי לאחרונה קבע בית משפט כי על "ידיעות אחרונות" למסור לדוד ליבר, הדירקטור מטעם משפחת יודקובסקי, את כל המסמכים הרלוונטיים לעסקה כך שהוא יוכל לבחון אותם לפחות עשרה ימים טרם המועד שבו העסקה תידון בדירקטוריון.

עוד עולה כי במסגרת הטיוטה נקבע כי תוקפו של ההסכם מותנה בכך שעד ליום 17 לדצמבר יתקיימו כל "התנאים המוקדמים" לרבות אישור בית המשפט ללא תנאים מהותיים.

משפחת יודקובסקי מבקשת להיות חשופה לכל הפרטים

משפחת יודקובסקי חוששת שכונס הנכסים ינסה לאשר את העסקה מול בית המשפט באמצעות הודעת עדכון או הקשה חסויה, זאת ללא ידיעת משפחת יודקובסקי ומבלי שהמשפחה תהיה חשופה לכל הפרטים. החשש נובע מכך שלטענתם בסיבוב הקודם בו הובאה לאישור בית המשפט עסקת מכירה נכללו בה מסמכים שלא הובאו לידיעת המשפחה. לכן הם מבקשים מבית המשפט להפוך אותם לחלק מההליך כך שיהיו חשופים לכל מידע שיוגש.

כמו בפניות קודמות לבית המשפט נמתחת ביקורת קשה על העמדה שננקטה על-ידי בנק הפועלים והכונסים מטעמה בסוגיות העסקיות השונות בקבוצת "ידיעות אחרונות" ובגיבוי שקיבל מהם מוזס.

לטענתם, מתחילת הדרך הכונסים ריכזו מאמצים אך ורק במכירת המניות שבידם לקבוצת "ידיעות אחרונות" באופן שיוביל להרדמת מניות הכינוס, כך ששליטתו של מוזס בעיתון רק תגדל.

לא ניתן לאשר את ההסכם עד שתתקבל הכרעה בנושא זכות הסירוב

אחד ההליכים המשפטיים שמנהלת משפחת יודקובסקי נגד מוזס והכונסים אליו יש התייחסות גם בבקשה הנוכחית היא זכות הסירוב של המשפחה בכל העברה של מניות "ידיעות". לטענתם, כחלק מניסיון למנוע מהם לממש זכות זאת העבירו הכונסים בתמיכת נוני מוזס ובת דודתו מימי נופך מוזס החלטה לפיה זכות הסירוב בוטלה לשנה בלבד. משפחת יודקובסקי עתרה נגד תקפות ההחלטה, שלטענתם היא החלטה מקפחת, ובקשה לבטל אותה. בנוסף הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני שימנע כל העברה של מניות מכוח העסקה המתגבשת עד שבית המשפט יחליט בנושא זה.

משפחת יודקובסקי טוענת כי במידה ותתקבל טענתם ותינתן להם האפשרות לממש את זכות הסירוב, יהיה בכך כדי להשפיע באופן מהותי על ההסכם שבין "ידיעות אחרונות" לכונסי הנכסים שיובא לאישור בית המשפט כך שההסכם יחול רק על המניות שזכות הסירוב לא תמומש ביחס אליהם. "במצב זה, גם תושפע התמורה שתקבע בהסכם בין ידיעות אחרונות לבין כונסי הנכסים". לכן, לשיטתם, לא ניתן לאשר את ההסכם עד להכרעה בנושא תקפות זכות הסירוב.

כאמור, למשפחת יודקובסקי טענות שונות ביחס להתנהלות כונסי הנכסים בקשר לעסקה, שאת חלקם הם מגדירים כעלולים לעלות לכדי הפרה של הכונסים, שאמורים להיות זרועו הארוכה של בית המשפט. הם מזכירים כי הכונסים מעולם לא פעלו למכור את המניות במכירה פומבית מתחילת הדרך את גורל המניות של מוזס וברצונו לכפות על "ידיעות אחרונות" את רכישת המניות תוך שימוש בנכסים של החברה עצמה. "החל מביטול העסקה בסיבוב הקודם ולמרות ירידת המחיר של המניות הנמכרות, כונסי הנכסים נמנעו מכל ניסיון למכירת המניות לצדדים שלישיים, לבטח לא נקטו הליך תחרותי גלוי, והכל לאור חבירתם לבעל השליטה מר ארנון מוזס, החושש מאוד לשליטתו במקרה של מכירה לצדדים שלישיים".

עוד נטען כי כפיית ביצוע רכישה עצמית עלול לגרום נזקים כלכליים במקרה שמס הכנסה יראה ברכישה עצמית סוג של חלוקת דיבידנד.

"ניסיון חסר תום לב 'לגנוב סוסים'"

מהבקשה עולה כי במסגרת עסקת המכירה מתכוונים הכונסים להעניק לנושאי משרה ב"ידיעות" - לרבות מוזס, כתב ויתור מטענות ביחס לכל הזכויות הנובעות ממניות הכינוס. מפטור זה מוחרגים רק משפחת יודקובסקי והדירקטור מטעמם. לטענתם הפטור ניתן למוזס למרות שהכונסים יודעים כי ל"ידיעות אחרונות" עומדות טענות ועילות תביעה כבדות משקל נגד מוזס, עקב שורה של פעולות ומחדלים בסכומים של מאות מיליוני שקלים - תביעות שעדיין אי אפשר להעריך את שוויין, והטענות עליהן מוותרים כונסי הנכסים בעסקה. נזכיר כי בתיק אחר מבקשת המשפחה מידע ומסמכים בנוגע להתנהלות דירקטוריון "ידיעות אחרונות", בין היתר בהקשר של חובות גדולים שנצברו עם השנים.

בבקשה נטען כי מידע זה עלול לשרת את "ידיעות אחרונות" בתביעות עתידיות בסכומים אדירים נגד מוזס, ולכן מוזס וכונסי הנכסים עושים שימוש בשליטתם בכוח ההצבעה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית כדי לכפות על "ידיעות" לרכוש את המניות ועל הדרך לקנות עבור מוזס פטור מטענות ועילות כבדות משקל כלפיו, "כניסיון חסר תום לב 'לגנוב סוסים' תחת חסותו של בית משפט של חדלות פירעון, ומבלי להביא את מכלול העובדות הרלוונטיות לידיעתו (של בית המשפט, ע' ב' ל')".

בתביעה חוזרת הטענה כי במערכת היחסים בין מוזס לבנק הפועלים והכונסים "רב הנסתר על הגלוי". לטענתם, למרות ניסיונות ההסתרה ברור כי למוזס לחוב אישי כלפי הבנק. "במרץ השנה", נכתב בבקשה, "דנה וועדת הביקורת של בנק הפועלים בנזיפה שקיבל בנק הפועלים מבנק ישראל בשל ההלוואה למר מוזס לצד הלוואות שהעמיד לידיעות אחרונות". לטענתם גם כיום מוזס מסרב לגלות האם יש לו חוב אישי לבנק וכונסי הנכסים מונעים בדיקה על עצם קיומה של מערכת יחסים כזו חרף הקשרים העסקיים בין הבנק ל"ידיעות".

צרו איתנו קשר *5988