איך השפיעו החלטות משמעותיות של רשות התחרות על המשק?

רשות התחרות ערכה בדיקה בנוגע ל-4 תחומים בהם קיבלה החלטות בשנים האחרונות: פארם, הפצת עיתונים, חדרי כושר ואריזות מוצרי החלב • המסקנה העיקרית? התחרות בתחומים אלה השתפרה או לא נפגעה, בניגוד לחששות שהועלו

מיכל הלפרין, הממונה על התחרות / צילום: יונתן בלום
מיכל הלפרין, הממונה על התחרות / צילום: יונתן בלום

איך השפיעו החלטות משמעותיות, ולעתים דרמטיות, של רשות התחרות על המשק? זו בדיוק השאלה שרשות התחרות משיבה עליה בפתח שנת 2021, במסגרת בדיקה שערכה בנוגע לארבעה תחומים ושווקים בהם קיבלה החלטות בשנים קודמות: שוק הפארם, שוק הפצת העיתונים, תחום חדרי הכושר ותחום אריזות מוצרי החלב.

מדובר בבדיקות רטרוספקטיביות (Ex-Post) של החלטות הממונה על התחרות בתחומים השונים, על-מנת לבחון את השפעת ההחלטות על השוק. מכל הבדיקות עולה מסקנה מרכזית אחת: התחרות בתחומים אלה השתפרה או לא נפגעה, בניגוד לחששות שהועלו.

1. כניסת מתחרים לסופר-פארם לקניונים ומרכזים מסחריים

ההחלטה הראשונה שנבקשה הייתה הצו המוסכם שנחתם בין הממונה על התחרות ובין סופר-פארם. רשות התחרות בחנה כיצד ביטול הסדרי הבלעדיות מצד סופר-פארם השפיע על יכולתם של מתחרים להיכנס למרכזים מסחריים שבהם חנות סופר-פארם? ביוני 2017 הסכימו הממונה על התחרות, עו"ד מיכל הלפרין, ורשת סופר-פארם ישראל על ביטול הסדרי הבלעדיות של הרשת עם הקניונים והמרכזים המסחריים שבהם פועלות חנויות הרשת. משמעות ההסכם: ביטול 120 הסדרי בלעדיות באופן מיידי ופתיחת התחרות באותם מרכזים.

מטרתו של הצו המוסכם הייתה להוריד את החסם עיקרי העומד בפני מתחרים המבקשים להיכנס למתחם שבו מצויה סופר-פארם.

התחייבות סופר-פארם לביטול הסדרי הבלעדיות שהיו לה אושרה על-ידי בית הדין לתחרות ב-11 בדצמבר 2017.

בדיקת הרשות כעת העלתה כי מאז מתן הצו המוסכם נפתחו חמישה סניפים של מתחרותיה של סופר-פארם במתחמי סחר שבהם היו הסדרי בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם.

בדיקת הרשות העלתה כי בנוסף למגבלה החוזית שהייתה מוטלת על בעל הנכס מלהכניס מתחרה, גורם נוסף בשיקול דעתו של בעל הנכס הוא בניית תמהיל החנויות במרכז המסחרי המצוי בניהולו. חרף ביטול הבלעדיות בעל נכס עשוי, מטעמיו, שלא לאפשר כניסת מתחרה נוסף מתחום הפארם למרכז מסחרי. עם זאת, עצם כניסתם של מתחרים נוספים למתחמי הסחר כמו גם הפניות בבקשות לשכור נכסים במתחמים שבהם היה הסדר בלעדיות טרם מתן הצו המוסכם, מעידים על השפעתו של הצו המוסכם בהורדת אחד מחסמי הכניסה בתחום, וכן מאפשרים למתחרים של סופר-פארם להציע הצעות ערך לבעל הנכס שיאפשרו כניסה שלהם למרכזי הסחר.

2. השלכות המיזוג בין ידיעות אחרונות לבר הפצה

הנושא השני שנבדק היה אישור הממונה על התחרות את המיזוג בין ידיעות אחרונות ובר הפצה בשנת 2016, ובפרט השאלה האם הפיכת ידיעות אחרונות מבעל עניין בחברת בר הפצה, המפיץ המשמעותי ביותר באותה עת בשוק הפצת העיתונים היומיים, לבעל שליטה בבר הפצה פגעה בתחרות בשוק העיתונות המודפסת או בהפצת עיתונים שמתחרים בידיעות אחרונות?

הבדיקה העלתה שחלה עליה בדמי ההפצה למנויים היומיים בכלל העיתונים בעוד שדמי ההפצה למנויי סופ"ש נותרו ללא שינוי.

בסקירה החדשה צוין כי לא ניתן לקבוע כי המיזוג פגע בתחרות בשוק העיתונות המודפסת, שכן ניתן להסביר את עליית דמי ההפצה למנויים היומיים בירידה בהיקף המנויים של העיתונים היומיים השונים, כתוצאה מדעיכה המאפיינת את שוק העיתונות המודפסת, וכן מגידול בכוח השוק של בר הפצה בשנים האחרונות כתוצאה מהפיכתו למפיץ היחיד בשוק העיתונות המודפסת. עוד צוין כי למרות עליית דמי ההפצה למנויים יומיים, העיתונים לא העלו את מחירי המנוי ללקוחותיהם וספגו את עליית מחיר ההפצה.

בדיקת הרשות העלתה עוד כי איכות ההפצה דווקא השתפרה - כך שהחששות לפגיעה באיכות ההפצה לעיתונים שמתחרים בידיעות לא התממשו.

3. האם מיזוגי הולמס פלייס פגעו תחרות בענף הכושר?

נושא שלישי שנבדק על-ידי רשות התחרות היה אישורי מיזוגים ברשת הולמס פלייס בין השנים 2019-2017, והשאלה האם מהלך ההתרחבות ההדרגתי של רשת הולמס פלייס שרכשה חדרי כושר באזורים שונים בארץ השפיע על המחירים או על איכות השירות ללקוחות הרשת?

בחינה רטרוספקטיבית של החלטות הממונה לאשר תשעה מיזוגים בין רשת הולמס פלייס לחדרי כושר שונים, התבססה על השוואה של המגמות בסניפים "ותיקים" של רשת הולמס פלייס בערים שבהן הרשת התרחבה באמצעות מיזוג, ביחס למגמות בסניפי הולמס פלייס בערים שבהן לא בוצע מיזוג.

תוצאות הבדיקה לא מצביעות על השפעה על המחירים או על איכות השירות (היצע שיעורי סטודיו וצפיפות בחדרי הכושר) בסניפי הולמס פלייס, כתוצאה ממיזוגים. האפשרות שרשת הולמס פלייס הממוזגת העלתה מחירים ברמה הארצית כתוצאה מהגידול בהיקף פעילותה נבחנה ונשללה גם היא במסגרת הבדיקות שנערכו.

4. ביטול הסדר כובל בין יצרניות אריזות החלב

הממונה בדקה בנוסף את ביטול ההסדר הכובל בין יצרני אריזות חלב (2015), ואת השאלה האם ביטול ההסכם בין יצרניות אריזות חלב אלופק ודוקרט השפיע על התחרות בענף ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב?

בשנת 2018 ביקשו יצרניות אריזות החלב אלופק ודוקרט לחדש את הפטור שניתן להן שלוש פעמים קודם לכן בנוגע להסכם ביניהן בתחום ייצור אריזות קרטון למוצרי חלב נוזליים. טרם שניתנה החלטת הממונה, משכו הצדדים את הבקשה וביטלו את ההסכם ביניהם.

הבדיקה העלתה כי לאחר ביטול ההסכם, הן דוקרט והן אלופק החלו לשווק כל אחת בנפרד אריזות קרטון למוצרי חלב והתחרו לראשונה לאחר שנים רבות ביניהן. הבדיקה העלתה כי מחירי האריזות הוזלו, רמת השירות נותרה כשהייתה בזמן ההסדר הכובל ויצרני האריזות ממשיכים לפתח מוצרים חדשים בשיתוף פעולה עם המחלבות.

שיפור מערך קבלת ההחלטות

מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה מפרסמת רשות התחרות קבוצה של בדיקות רטרוספקטיבה שביצעה במהלך השנה.

למה הרשות בודקת את ההחלטות של עצמה בדיעבד? ברשות מסבירים כי "הערכה בדיעבד של החלטות היא חלק מתהליך תחקור וביקורת עצמית שעורכת הרשות על פעולותיה במטרה לשפר את הדרך שבה נבחנים שווקים ועסקאות, לשפר את מערך קבלת ההחלטות ולשפר את יעילות הפעולות שננקטות. הערכת השפעות של החלטות והתערבויות עבר מבוצעות ברשויות תחרות ברחבי העולם".

עוד מציינים ברשות כי "פרסום הסקירות יאפשר לציבור ללמוד על אופן ניתוח השווקים שבהם פעלה הרשות, ועל התחקור הפנימי שנעשה על-מנת לבחון פעולות אלה בדיעבד".

*** גילוי מלא: "ידיעות אחרונות", לרבות "כלכליסט" מקבוצת "ידיעות אחרונות", וגלובס הם עיתונים מתחרים. בר הפצה מפיצה את העיתון גלובס.

צרו איתנו קשר *5988