משרד התקשורת יוזם מהפכה בירוקרטית: ביטול כ-200 רישיונות שונים

במקום 200 רישיונות הקיימים כיום, המשרד יעבור להיתרים כלליים • שר התקשורת בני גנץ מנסה להכניס את האסדרה החדשה לדיון בוועדת שרים לחקיקה • קבלת רישיון פרטני תוסיף להיות תנאי למתן שירותי בזק שלהם חשיבות מיוחדת, כמו מפעיל בעל כוח שוק מהותי או כשמדובר במפעיל סלולרי

בני גנץ / צילום: טל שחר, "ידיעות אחרונות"
בני גנץ / צילום: טל שחר, "ידיעות אחרונות"

משרד התקשורת יוזם מהלך מרחיק לכת של קיצור בירוקרטיה והפחתה רגולטורית משמעותית. היום (א') הניח המשרד תוכנית בוועדת שרים לחקיקה, שהוכנה על ידי הנהלת המשרד והוגשה על ידי בני גנץ המכהן כשר התקשורת, שמטרתה להביא לביטול כ-200 רישיונות שונים במשרד שאותם יחליפו כ-20-30 היתרים בלבד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי מוצע לשנות את מתכונת האסדרה בשוק התקשורת באופן שיקטין את הנטל הבירוקרטי, יפחית חסמי כניסה לשוק ויתאים למקובל בעולם בתחום התקשורת.

על פי המוצע, ברירת המחדל לאסדרת מתן שירותי תקשורת בישראל תהיה באמצעות רישום במרשם שינהל משרד התקשורת, באופן מהיר ופשוט ולאחר בדיקה של תנאי סף מינימליים בלבד.

על הרשומים במרשם יחולו תנאים שייקבעו בהיתר הכללי. ההיתר הכללי יעוגן בחקיקת משנה שתקבע מראש תנאים ברורים ומפורטים שיחולו באופן אחיד על נותני השירות.
על פי המוצע, קבלת רישיון פרטני תוסיף להיות תנאי למתן שירותי בזק שלהם חשיבות מיוחדת כמו מפעיל בעל כוח שוק מהותי או כאשר מדובר במפעיל סלולרי.

מרכז הכוח של האכיפה יהפוך להיות במודל של אכיפה בדיעבד.

מקורות במשרד מציינים כי חוק התקשורת נכתב בשנת 1982 ומאז לא עבר שינויים משמעותיים בתחום הרישוי (40 שנה!). החוק מחייב רישיון מהמשרד לכל פעילות שמעורב בה מתקן/שרת/רכיב שמעביר סיגנלים בין נקודות.

החוק משית עלויות רגולטוריות רבות במציאות שבה אנו חיים היום, ולכן לטענת המשרד נדרש להתאימו. התוצאה של החוק המיושן היא: רישוי יתר לתחומים עם חשיבות נמוכה, כמו איתור רכבים, נס"ר (שירותים לעסקים), ביפר.

המשרד מצא כי ישנם כ-200 רישיונות שונים בניהול פרטני, דבר הגורם לחסמי כניסה גבוהים לגורמים חדשים.

מטרת התיקון המוצע היא לצמצם תכולת הרישוי שיוביל להפחתת רגולציה משמעותית והגברת התחרות. הדרך לכך תהיה באמצעות פרסום היתר כללי שיביא להורדת חסמי כניסה ופתיחת שוק למתמודדים חדשים. נושאים בודדים ימשיכו להיות כפופים לרישיונות פרטניים, וזאת לצד שמירה וחיזוק סמכויות דיווח הפיקוח והאכיפה.