גיוס חוב | ניתוח

הנפקות האקוויטי דומיננטיות: ירידה חדה בגיוסי האג"ח מתחילת 2021

היקף הנפקות האג"ח בשוק הקונצרני הסתכם בכ-9 מיליארד שקל מתחילת 2021, בהשוואה לכ-14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

מנכ"לית S&P מעלות, רונית הראל בן זאב / צילום: תמר מצפי
מנכ"לית S&P מעלות, רונית הראל בן זאב / צילום: תמר מצפי

שנת 2021 בשוק החוב נפתחה עם פעילות דלילה יחסית של הנפקות של אגרות חוב קונצרניות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהמשך למגמה שאפיינה את 2020 גם בחודשיים הראשונים של 2021 שוק המניות ממשיך לרכז את תשומת הלב ולהפגין פעילות סוערת, לצד דשדוש מסויים בשוק ההנפקות של אגרות החוב הקונצרניות. כך כותבים כלכלני חברת הדירוג S&P מעלות בסקירה שפרסמו לסיכום הפעילות בשוק החוב בחודשיים הראשונים של השנה.

אמנם, מציינים במעלות, "עדיין מרבית המימון לחברת באמצעות הנפקות לציבור מקורו באג"ח, כאשר למעלה מכ-60% מההיקף הכולל של סכומי ההנפקות באמצעות אג"ח קונצרני ומניות גויס בהנפקות אג"ח, אך לאור הפעילות הערה בתחום האקוויטי ניכרת ירידה בולטת בדומיננטיות של הנפקות אגרות החוב הקונצרניות בהשוואה למשקלן בשנים קודמות. את הירידה ניתן להסביר גם על רקע הצטרפותן לבורסה של חברות חדשות שחלקן מתחומי פעילות הנוטים באופן מסורתי לגייס באמצעות הנפקת הון כגון חברות ההייטק והאנרגיה ירוקה". 

מנכ"לית S&P מעלות, רונית הראל בן זאב, סבורה כי "עדיין קיימת אי ודאות רבה לגבי התפתחות מגפת הקורונה והשפעותיה הכלכליות, גם אם הולכת ופוחתת בשל שיעור ההתחסנות העולה בשוק המקומי, לצד התגברות מסויימת בקצב ההתחסנות בעולם. השלכות המשבר ימשיכו להיות דומיננטית ולהשפיע על פעילות החברות גם בשנת 2021. הסיכון העיקרי במחצית הראשונה של שנת 2021 הוא לגלי תחלואה נוספים, הדורשים אמצעי הכלה מחודשים, אשר עלולים לפגוע בהתאוששות הכלכלית השברירית ולהוביל להידרדרות אשראי, במיוחד בתחומים החשופים יותר לריחוק חברתי ולהגבלות נוספות ולחברות בעלות רמת נזילות נמוכה".

לדבריה, "מבחינת הפעילות בשוק האשראי - ניכר כי השוק התרגל במידה מסויימת לשגרת קורונה בפעילות ההנפקות, כאשר שם המשחק ימשיך להיות רמת נזילות גבוהה בידי המוסדיים ורמת ריבית נמוכה, שממשיכים לתמוך בפעילות שוק החוב. ההתקדמות במערך החיסונים תמשיך לתמוך בפעילות החברות, כאשר בחלק מהסקטורים עשויים  להיות שינויים מבניים והתאמות להרגלי צריכה מותאמים לעידן פוסט קורונה". 

היקף הנפקות האג"ח בשוק הקונצרני הסתכם בכ-9 מיליארד שקל מתחילת 2021, בהשוואה לכ-14 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, צניחה של כ-35% בהשוואה לחודשיים הראשונים של 2020 - רגע לפני שמשבר מגיפת הקורונה היכה בעולם כולו. העלייה באי הוודאות באשר להתמודדות עם מדדי התחלואה, לצד השפעת המירוץ לחיסון בשוק המקומי ממשיכים ללוות את הפעילות בשוק המקומי, כאשר המשך התקדמות משמעותי של מערך החיסונים וירידה במדדי התחלואה עשויים לתמוך באופן חיובי בפעילות בשוק הפיננסי, בקידום פתיחת המשק ובפעילות העסקית של החברות המדורגות. 

צרכי מיחזור של קרוב ל-50 מיליארד שקל השנה

בפברואר גייסו החברות הציבוריות כ-4 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח. כ-17 חברות הנפיקו במהלך פברואר, מתחומי פעילות מגוונים וברמות דירוג שונות, ניכר כי השוק פתוח להנפקות בכל רמות הדירוג. היקפי ההנפקות היו בסדרי גודל בינוני ומטה במונחים של היקף ההנפקות. 

לגבי מרווחי הסיכון מציינים כלכלני S&P מעלות כי למרות אי הוודאות הקיימת מבחינת הכלת המגפה המרווחים המשיכו בחודשים האחרונים במגמת הירידה. התפתחות חיובית מבחינת הכלת המגיפה עשויה להמשיך לשמר את היציבות במרווחי הסיכון, וככל שתהיה משמעותית יותר אף להוביל לירידה נוספת מהרמה הנוכחית.

"הצבירה החיובית בקרנות הנאמנות, רמת הנזילות הגבוהה בידי המשקיעים המוסדיים בשוק המקומי יחד עם החשש של המשקיעים הישראלים מהפסדי מטבע בהשקעות בחו"ל, במיוחד לאור התנודות המשמעותיות בחודשיים האחרונים, ממשיכים לשמר ואף לחזק את ההטיה הביתית. נוסיף על כך את צרכי המיחזור הצפויים בהיקף המתקרב לכ-50 מיליארד שקל השנה ואת תמיכת בנק ישראל בשוק הקונצרני, המספקת רשת ביטחון לשוק, גם אם כיום היא בפועל בהיקפים נמוכים מאוד, כל אלה ימשיכו לתמוך בפעילות סדירה של שוק החוב המקומי גם ב-2021. כאשר אין אלטרנטיבות השקעה בהיקף מספק שעונה על הצורך בשוק המקומי, התוצאה היא מרווחים נמוכים מאוד, שאינם משקפים בהכרח את רמת הסיכון, ומקלים על החברות להנפיק אג"ח בשוק", אומרים במעלות.