למרות הקורונה: הראל הרוויחה ב-2020 סך של 833 מיליון שקל

הרווח של קבוצת הביטוח קטן ב-15% ביחס ל-2019 • בתוך פחות מחודשיים הכריזה החברה על חלוקת דיבידנדים בהיקף של יותר מרבע מיליארד שקל

מישל סיבוני - הראל / צילום: איל יצהר
מישל סיבוני - הראל / צילום: איל יצהר

בסופה של רכבת ההרים שגרמו משבר הקורונה והסגרים שקרו לאחריו, והתנודות במסחר בשוקי ההון בארץ ובעולם, קבוצת הראל שבניהולו של מישל סיבוני מסכמת את 2020 עם קיטון של "רק" 14.8% ברווח הכולל השנתי שלה. על פי הדיווח של קבוצת הביטוח היא רשמה ב-2020 רווח כולל של 833 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח של כ-978 מיליון שקל שרשמה ב-2019.

התוצאות ב-2020 הושפעו משמעותית תשואות שוק ההון, שהיו נמוכות מהתשואות בתקופה המקבילה ב-2019, כאשר בנוסף התוצאות בשנה החולפת ובשנה שקדמה לה הושפעו מאוד מאירועים "לא עסקיים" וחיצוניים ובהם השפעות השינויים בעקום הריביות ויישומים של הוראות רגולטוריות שהשפיעו על העתודות האדירות שהחברה מנהלת. בשקלול כל ההשפעות הללו עולה כי ב-2020 ההשפעות "המיוחדות" גרעו מרווחי הראל כ-59 מיליון שקל לאחר מס בעוד שב-2019 הם חתכו כ-596 מיליון שקל לאחר מס.

הראל שבשליטת משפחת המבורגר מציגה צמיחה נאה כבר שנים רבות, וגם בסיכומה של 2020. למרות משבר הקורונה, שלפרקים נראה היה שיוביל לפגיעה אדירה בתוצאות חברות הביטוח, בסופה של השנה ולאחר הגאות בשוקי ההון הראל סיכמה את 2020 עם גידול בנכסים המנוהלים על ידה. כך, בסוף 2020 ניהלה הראל נכסים בהיקף כולל של 291.2 מיליארד שקל, לעומת 282.8 מיליארד שקל בסוף 2019 - גידול של 3% בסיכום השנה החולפת, כאשר מאז נקודת השפל של שיא משבר הקורונה שקרה בסוף הרבעון הראשון ב-2020 מדובר בגידול חד בנכסים המנוהלים בקבוצה של כ-12.9%. עוד נציין כי סך הפרמיות ודמי הגמולים שקיבלה הראל בשנה החולפת עמד על 29.9 מיליארד שקל.

לשאלת היקף הנכסים המנוהל חשיבות רבה להראל, כמו גם למתחרותיה הגדולות, וזאת בעיקר משום שזהו הבסיס להכנסות הקבוצה מרווחי השקעות ודמי ניהול - היום ובעתיד הנראה לעין. כך, בצל הקורונה - השפל בסיום הרבעון הראשון והגאות בשוקי ההון לאורך מרבית 2020 - הראל מציגה בסיכום 2020 קיטון של כ-53% בה כנסות מהשקעות ברמת הקבוצה. כמו כן, החברה גם שבה ברבעון הרביעי אשתקד לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים.

לצד זאת, החברה גם התייעלה הוצאותיה בשנה החולפת. במסגרת זו נציין כי בסוף 2020 עבדו בהראל 4,635 עובדים ב-4,172 משרות, וזאת לעומת 4,826 עובדים ב-4,344 משרות שהועסקו בחברה בתום 2019. במונחי משרות מדובר על התייעלות של 4%, שנעשתה באפריל, שיא משבר הקורונה.

בד בבד הודיעה הראל על חלוקת דיבידנד של 150 מיליון שקל. זה קורה פחות מחודשיים מאז שהודיעה הקבוצה על דיבידנד קודם בהיקף של 107 מיליון שקל. כמו כן, לאחרונה פרסמה הקבוצה מדיניות דיבידנד, תוך שבמקביל הודיעה על שינוי מבני בקבוצה במסגרתו החברה הנכדה הקטנה EMI הועלתה למעלה לחברה בת של הקבוצה הציבורית, דבר אשר שיחרר לקבוצה דיבידנד חד פעמי של 310 מיליון שקל, תוך המשך תרומה לדיבידנד השוטף של הקבוצה מדי שנה. כלומר, גם לאחר החלוקה עליה הודיעה החברה היום, יש לה בקנה יכולת לעוד דיבידנד נדיב. אגב, המהלך עם EMI קרה לאחר שהחברה העבירה את הראל פנסיה וגמל לבעלות ישירה של הקבוצה האם, כדי להקל על זרם הדיבידנדים בקבוצה, כשמנגד סטנדרד הורדה תחת הראל ביטוח.

ברבעון הרביעי ב-2020 רשמה הראל  רווח כולל רבעוני של כ-427 מיליון שקל, המהווה גידול של כ-26% ביחס לרבעון המקביל ב-2019.

רווח שנתי בכל המגזרים המרכזיים

ב-2020 רשמה הראל רווח לפני מס בכל מגזרי הפעילות המרכזיים שלה. הרווח הכולל לפני מס של הבחרה במגזר ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך עמד על 542 מיליון שקל, כשבמגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד הוא עמד על 77 מיליון שקל. בביטוח הכללי הציגה הראל רווח לפני מס של 343 מיליון שקל, בעוד שמגזר השירותים הפיננסים - שמנוהל על ידי בית ההשקעות הראל פיננסים, הציג רווח שנתי לפני מס של 40 מיליון שקל - גידול של כ-38% בתוצאות בית ההשקעות שבניהולו של טל קדם. הראל פיננסים, נציין, רשם ב-2020 הכנסות של 220 מיליון שקל, הגבוהות בכ-6.3% מהכנסותיו ב-2019. עוד נציין אגב תוצאות הראל פיננסים כי בשנה החולפת מחקה הראל את יתרת סכום המוניטין בגין פעילות ניהול התיקים שלה, כ-10 מיליון שקל לפני מס.

כמו כן, ב-2020 רשמה הראל הפסד לפני מס של 3 מיליון שקל בגין חברות הביטוח שלה ביוון ובתורכיה (בגלל הפסד כולל של 12 מיליון אחרי מס שרשמה החברה התורכית), כשבשנה החולפת היא נהנתה מרווח לפני מס של 19 מיליון שקל בגין סוכנויות הביטוח שבבעלותה (לעומת רווח של 14 מיליון שקל לפני מס שרשמו הסוכנויות ב-2019). כמו כן, חברת ביטוחי האשראי בססח רשמה ב-2020 רווח כולל אחרי מס של 22 מיליון שקל.

לגבי פעילויות הביטוח והחיסכון מציינת הראל כי "ב-2020 חלה ירידה קלה בלבד במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון ארוך טווח וכן של הצטרפויות לפנסיה, לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת על אף היציאה לחל"ת של עובדים רבים במשק, ירידה בהיקפי הקליטה של עובדים חדשים במשק וכן למרות קיומן של קרנות ברירת המחדל בענף הפנסיה". כמו כן, "בענפי סיכוני הבריאות והחיים, ההתאוששות הייתה מהירה ולאחריה חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות, ביחס למכירות בתקופה המקבילה אשתקד".

אך לא רק זאת, המכירות של הראל ביטוח לא נעצרו בגלל הקורונה גם בתחום החשוב של הביטוחים הכלליים. "המכירות בענף ביטוחי הרכב, הדירות והעסקים לא נפגעו במהלך התקופה, ואף חל גידול משמעותי במכירות שלהם, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וכן גידול בנתח השוק של החברה בתחום הרכב", אומרת הראל, שמנגד מציינת כי באופן צפוי ישנו תחום אחד שנפגע מאוד ממשבר הקורונה: ביטוחי הנסיעות לחו"ל.

בהקשר זה מפרטת הראל כי "כתוצאה מעצירה כמעט מוחלטת של הטיסות לחו"ל, בחלק מתקופת הדוח, החברה לא מכרה פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל. במהלך הרבעון השלישי של 2020 החברה שבה למכור פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל. יצוין, כי לירידה בהיקפי מכירת הפוליסות כאמור, אין השפעה מהותית על תוצאות החברה. בשלב זה, אין באפשרות החברה להעריך את היקף השפעת משבר הקורונה על המכירות העתידיות".

סיבוני: "הטמעה של טרנספורמציה דיגיטלית"

לדברי המנכ"ל סיבוני, החברה סיכמה את 2020 עם רווח של 833 מיליון שקל כאמור, "וזאת למרות השפעות נגיף הקורונה על המשק" וש"תוצאה זו הושגה הודות לגידול משמעותי במכירות של מוצרים בתחומי הבריאות, הרכב והדירות, שהתאפשר בזכות שימוש בכלים דיגיטליים למכירה מרחוק, וכן הודות לשינוי במבנה העלויות ותהליכי התייעלות אשר הביאו להפחתת הוצאות". עוד מסר כי "התוצאות הטובות של הראל באחת השנים המאתגרות ביותר שידעה החברה, מעידות על עוצמתה ועל יכולתה לעמוד בהצלחה גם מול משבר כלכלי עולמי". עוד אמר סיבוני כי "כחלק מאסטרטגיית הקבוצה, אנו מפתחים פעילות חוץ ביטוחית לצד פעילות ביטוחית יציבה".

הוא פירט בהקשר זה כי "במסגרת הפעילות החוץ ביטוחית, הקבוצה מרכזת ישירות תחת הראל השקעות, החברה הציבורית, פעילויות היוצרות תזרים הכנסות קבוע ויציב לחברה הציבורית" וש"מניבות תזרים דיבידנד קבוע לבעלי המניות של החברה". כמו כן, הוסיף סיבוני, "במסגרת הפעילות הביטוחית, אסטרטגיית החברה הינה צמיחה בדרך של הרחבת סל המוצרים מול 3.3 מיליון לקוחותיה של החברה וכן הרחבת מכירות ללקוחות חדשים. זאת, תוך שימוש בכלים דיגיטליים ובדאטה", תוך שהצהיר כי "אנו נכנסים לשנת 2021 עם הטמעה של טרנספורמציה דיגיטלית שמעניקה לנו יתרון ועם מספר מנועי צמיחה חדשים לשנים הבאות".

צרו איתנו קשר *5988