האם משבר הקורונה יביא לנסיגה בתעסוקת נשים בחברה הערבית

בעשור האחרון חל שיפור משמעותי במעמד האישה בחברה הערבית, והנשים הערביות הצליחו לבקוע את תקרת הזכוכית בתחומים רבים • טוב תעשה הממשלה החדשה אם תפעל להסרת חסמים, להשקעה בפרויקטים להכשרות ולעידוד המשך התנופה בהשתתפות נשים ערביות באקדמיה ובשוק התעסוקה

מורה ממוצא ערבי / צילום: שאטרסטוק
מורה ממוצא ערבי / צילום: שאטרסטוק

חודש מרץ, שבו חל יום האישה הבינלאומי, הוא הזדמנות לסקור את ההתקדמות המשמעותית שחוות נשים בחברה הערבית בשני העשורים האחרונים, בתחומי התעסוקה, האקדמיה.

השינוי הבולט ביותר הוא העלייה בשיעור התעסוקה. שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה, שעמד בשנת 2005 על 18% לעומת 55.8% במגזר היהודי, מגיע היום ל-40%. עם זאת, הוא עדיין נמוך משמעותית משיעור התעסוקה של נשים יהודיות שעומד על 75%.

לצד זה, גם המהפכה באקדמיה בעשור האחרון תרמה את חלקה לקידום נשים בחברה הערבית. שיעור הסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ עלה בשנים האחרונות ב-80%, כאשר הסטודנטיות מהמגזר הערבי מהוות מעל 50% מהם. כאיש אקדמיה מזה שנים רבות, אני ער לעלייה המתמדת בשיעור הסטודנטיות הערביות ולהשתלבותן בפקולטות נוספות. כך לדוגמה, לפני יותר מעשור, רוב הסטודנטיות הערביות אשר למדו במכללה האקדמית ספיר בחרו במחלקה לתואר רב תחומי. ואילו היום, הסטודנטיות הערביות לומדות כמעט בכל המחלקות, בהן כלכלה, ניהול משאבי אנוש ,עבודה סוציאלית, משפטים, תקשורת ואחרות. כמו כן גדל בהתמדה מספר הנשים הערביות בסגל האקדמי של המוסדות השונים, וחלקן משמשות בתפקידים בכירים באקדמיה ופועלות כחוקרות בעלות שם.

עם זאת, למרות העלייה המשמעותית הן בשיעור ההשכלה הגבוהה והן בשיעור התעסוקה של נשים ערביות, עדיין דרושה עבודה רבה כדי להשוות את המספרים לאלה של נשים לומדות ועובדות בחברה היהודית. ההבדלים בין המגזרים נעוצים בסיבות וחסמים רבים, כמו היעדר אזורי תעשייה ומקומות עבודה בקרבת ישובים ערבים (מחסור במקומות תעסוקה), חוסר נגישות בתחבורה ציבורית מהכפרים הערבים למרכזי תעסוקה, העדר מסגרות לילדים בגיל הרך, מה שמקשה על אימהות לצאת לשוק העבודה. הממד התרבותי, לתפיסתי, אינו מהווה חסם לתעסוקה, וזאת לראיה כי כאשר הוקמו מפעלים ויוזמות בקרבת כפרים ערבים, הביקוש למשרות היה גבוה. ולכן אם תשקיע המדינה בהעברת חלק מהמפעלים או מרכזי חברות לקרבת ישובים ערבים, הדבר יביא לגידול משמעותי בשיעור התעסוקה בקרב נשים בחברה הערבית.

לרוע המזל, משבר הקורונה פגע מאוד גם בתעסוקת נשים בחברה הערבית כאשר הנשים מהוות 57% מהמובטלים החדשים. ייתכן שיעבור זמן עד שיוחזרו לעבודתן נשים שהוצאו לחל"ת וחלקן איבדו את מקום עבודתן. התחזית היא שבשנת 2021 האבטלה תישאר בטווח שבין 6.5%-9.5% זאת השנה הזו תהיה שנת המעסיקים דבר אשר יפגע בראש ובראשונה באוכלוסיות המוחלשות לכן קיים חשש סביר לעצירת העלייה בשיעור התעסוקה של נשים ערבויות ואפילו לירידה בשיעור השתתפותן בשוק התעסוקה.

בעשור האחרון חל שיפור משמעותי במעמד האישה בחברה הערבית, והנשים הערביות הצליחו לבקוע את תקרת הזכוכית בתחומים רבים. על כן טוב תעשה הממשלה החדשה שתיבחר בקרוב, אם תפעל בתיאום עם השלטון המקומי וארגוני החברה האזרחית בחברה הערבית, להסרת חסמים, להשקעה בפרויקטים להכשרות ולעידוד המשך התנופה בהשתתפות נשים ערביות באקדמיה ובשוק התעסוקה.

הכותב הוא רואה חשבון, MBA ומרצה במחלקה לכלכלה במכללה האקדמית ספיר