משרד התקשורת: סנקציות נגד מפעילי תקשורת שלא משלמים על תשתית

לראשונה הוחלט לאפשר למפעילים בעלי תשתיות, שמוכרים שירותים למפעילים מתחרים שלא משלמים להם, לנקוט סנקציות כמו האטת קצב גלישה ואי צירוף מנויים חדשים

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין / צילום: רפי קוץ, גלובס
מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין / צילום: רפי קוץ, גלובס

משרד התקשורת יתיר למפעילים בעלי תשתית לנקוט סנקציות נגד מפעילים שמשתמשים בשירותיהם במסגרת חובות השוק הסיטונאי או שיתוף רשתות. המשרד יצא בשימוע בנושא ושמע את עמדות המפעילים, ולאור זאת החליט כי החל מהיום חברת תקשורת תוכל לנקוט הליכים נגד חברה אחרת שלא קיימה את הכרעת המשרד במחלוקות ביניהן.

משרד התקשורת מפרסם היום (ה') עדכון לנוהל שיאפשר לו במקרה שבו צוות ייעודי לפתרון מחלוקות במשרד הכריע במחלוקת, וחברת תקשורת בחרה שלא לקיימה, לשקול שלא למנוע מהצד הנפגע לנקוט צעדים כגון אי אספקת שירות או חיבור מנויים חדשים.

לדברי מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין, "בהמשך למהפכת השוק הסיטונאי שמשרד התקשורת מוביל, ולמען קידום האינטרס הציבורי, המשרד פועל להבטיח תקינות במתן השירותים וקיום יחסים סדירים ומתמשכים בין בעלי הרישיונות".

לדברי המשרד, "צוות יח"ד" (צוות יישוב חילוקי דעות) הוקם במשרד התקשורת במטרה ליישב סכסוכים בין חברות. הצוות מטפל בתלונות של בעלי רישיון על בעלי רישיון אחרים בנושאים שאסדרתם היא בסמכות המשרד. בעקבות לקחים מנושאים שבהם טיפל צוות יח"ד בעבר, ובעקבות פניות שקיבל המשרד, בחן המשרד בקשות של בעלי רישיון לנקוט צעדים כלפי בעלי רישיונות אחרים שאינם מקיימים את חובותיהם כלפיהם.

היום מפרסם המשרד כי החליט לעדכן את הנוהל שעל פיו פועל צוות יח"ד, ובין היתר לייעל את אופן הטיפול בתלונות ואת מיקוד נושאי התלונות שבהן יטפל הצוות, וכן לאפשר לצוות לשקול להמליץ על נקיטת צעדים שונים שיבטיחו בין היתר את תקינות השוק הסיטונאי ומערכת היחסים בין המפעילים.

צוות יח"ד מביא במסגרת שיקוליו: פגיעה בתחרות, פגיעה בשירות תקשורת, חשיבות ודחיפות הנושא, קיומם של הליכים חלופיים, השפעת התמשכות המחלוקת על התפתחות השוק ועל איתנות בעל הרישיון וכל נימוק אחר הנוגע לעניין. במקרה שבו צוות יח"ד הכריע במחלוקות וחברה בוחרת שלא לקיימה, ישקול צוות יח"ד אם להמליץ לגורם המוסמך במשרד שלא למנוע מבעל הרישיון הנפגע לנקוט צעדים כגון אי אספקת שירות, אי חיבור מנויים חדשים ועוד, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה ולפי בקשה מתאימה שתוגש.

בשוק התקשורת ישנם כרגע מספר מחלוקות שהמשרד הכריע לגביהם ועדיין נותרו במחלוקת בין מפעילים. יהיה מעניין מאוד לראות מה יקרה באותם סכסוכים לאור החלטת המשרד מהיום.