צחי נחמיאס מתחיל לעבוד: מונה ליו"ר דיסקונט השקעות

לאחרונה הושלם השלב הראשון בעסקת העברת השליטה בדסק"ש, שבו רכשו משקיעים בראשות חברת מגה אור של נחמיאס 47.4% מהמניות

צחי נחמיאס / צילום: לימור זפרני
צחי נחמיאס / צילום: לימור זפרני

איש העסקים צחי נחמיאס הפך באופן רשמי למשפיע המרכזי על פעילותה של קבוצת דיסקונט השקעות (דסק"ש). לאחר שהוביל את חברת הנדל"ן המניב מגה אור שבשליטתו לרכישת 24.9% ממניות דסק"ש, מונה נחמיאס ליו"ר דירקטוריון החברה, במקביל לתפקידו כיו"ר מגה אור. לדברי מקורבים לנושא, מינויו של של נחמיאס לתפקיד היו"ר בדסק"ש הוא זמני בלבד.

במקביל, דיווחה דסק"ש כי מנכ"ל החברה דורון כהן הודיע ליו"ר הדירקטוריון ולחברי הדירקטוריון על רצונו לסיים את תפקידו. בהודעה נאמר, כי "הצדדים יסכמו בהמשך על מועד סיום כהונה, באופן שיאפשר העברה מסודרת של התפקיד".

כהן, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, מונה לתפקידו ב-15 במרץ 2020 בידי בעל השליטה הקודם בדסק"ש, אדוארדו אלשטיין. הוא החליף בתפקיד את ערן סער, שפוטר בידי אלשטיין שלושה חודשים בלבד לאחר מינויו.

כהן נהנה בדסק"ש ממשכורת חודשית (ברוטו) של 120 אלף שקל בחודש הצמודה למדד המחירים לצרכן, וכן לתנאים סוציאליים נלווים. בנוסף, הוקצו לכהן 2.5 מיליון אופציות הניתנות למימוש למניות דסק"ש. עם זאת, בפועל קבעה החברה כי האופציות ימומשו ללא תשלום (מנגנון Cashless), כאשר בעת המימוש יוקצו לכהן מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי שמגלמות האופציות במועדת הודעת במימוש. עוד נקבע כי האופציות יבשילו במשך חמש שנים, כאשר המנה הראשונה (20%) תבשיל בתום שנה ממועד ההקצאה, המנה השניה (20%) תבשיל בתום שנתיים ממועד ההקצאה וכך עד המנה החמישית (20%) שתבשיל בתום חמש שנים מההקצאה.

מחירי המימוש של האופציות נקבעו על 6.187 שקל למנה הראשונה, 6.663 שקל למנה השניה, 7.177 שקל למנה השלישית, 7.729 שקל למנה הרביעית ו-8.324 שקל למנה החמישית (מחיר ממוצע של 7.216 שקל). עוד נקבע בהסכם, כי בעת סיום עבודתו יוכל כהן לממש רק את האופציות שכבר הבשילו, אולם במקביל נקבל כי במקרה של שינוי שליטה תואץ תקופת ההבשלה וכלל האופציות יבשילו במועד שינוי השליטה.

"שינוי שליטה לעניין סעיף זה, פירושו כי בעל השיטה הנוכחי בחברה, אדוארדו אשלטיין, יחדל מלהיות בעל השליטה בה", נקבע בהסכם ההקצאה. משמעות הדבר היא שמלוא האופציות כבר הבשילו ונמצאות בתוך הכסף, מאחר שמחירה של מניית דסק"ש עמד היום על 10.56 שקל. כך, שעל-פי המצב הנוכחי, כהן זכאי כעת לקבל מדסק"ש מניות שלה בשווי של 8.36 מיליון שקל.

סער, לשעבר מנכ"ל אקויטל ועוד קודם לכן בכיר ברשות ניירות ערך, טען לאחר פיטוריו כי נאלץ להדוף עסקאות ופעולות שלעניות דעתו לא עמדו בקנה אחד עם טובתה של דסק"ש. עוד טען סער כי אלשטיין הפעיל עליו לחצים לתמוך בחלוקת דיבידנד בידי דסק"ש, וכי התנגדותו הנחרצת לכך הובילה לבסוף לפיטוריו.

דסק"ש, תחת הנהגתו של אלשטיין (שימש כיו"ר הדירקטוריון), הכחישה את טענותיו של סער מכל וכל, ואף הדגישה כי חלוקת הדיבידנד לא עלתה על סדר יומו של הדירקטוריון. יש לציין כי דיבידנד כזה לא חולק גם לאחר פיטוריו של סער.

בספטמבר 2020 איבד אלשטיין את השליטה בדסק"ש, לאחר שביהמ"ש המחוזי בת"א החליט על פירוקה של חברת אי.די.בי, אשר לה שועבדו מניות השליטה בדסק"ש. בעקבות ההחלטה הועברה השליטה בדסק"ש לידי בעלי תפקיד מטעם ביהמ"ש. אלו מינו את יורם טורבוביץ' לתפקיד יו"ר הדירקטוריון ובמקביל ניהלו מכרז למכירת המניות.

אלשטיין ביקש להשתלט מחדש על דסק"ש, והגיש את הצעתו לבעלי התפקיד, אולם הם ונושי אי.די.בי העדיפו את ההצעה המתחרה שהגישה מגה אור בשם קבוצת משקיעים. בנובמבר 2020 חתמה מגה אור על הסכם לרכישת 82.26% ממניות דסק"ש מידי בעלי התפקיד, תמורת סכום של כ-1.11 מיליארד שקל בשמה ובשם שותפיה.

ב-25 במרץ 2021 הושלם השלב הראשון בעסקה, שבמסגרתו רכשו המשקיעים החדשים 47.4% ממניות דסק"ש. מגה אור עצמה, הנסחרת בשווי של 3.5 מיליארד שקל, רכשה 24.9% ממניות החברה, איש העסקים רמי לוי רכש 10.8% מהחברה ומשקיעים נוספים רכשו עוד 11.7% ממניותיה.

על פי הסכם המכירה מחויבת מגה אור לדאוג לרכישת יתרת המניות (34.9%) במסגרת השלב השני של העסקה, וזאת בתוך 90 ימים ממועד השלמת השלב הראשון. בשלב השני אמורות להימכר מרבית המניות לקבוצת אלקו שבשליטת מיקי ודני זלקינד, אולם אם לא יתקבל אישור הרגולטורים לכך, יופצו המניות לגופים מוסדיים.

מיד לאחר השלמת השלב הראשון התפטרו חלק מהדירקטורים שמונו בידי בעלי התפקיד, ובהם גם היו"ר טורבוביץ'. במקומם התמנה נחמיאס לדירקטור, וכעת גם קיבל מידי הדירקטוריון את תפקיד היו"ר.

על פי התוכנית המקורית של מגה אור, הוא אמור להוביל את דסק"ש (הנסחרת בשווי של 1.46 מיליארד שקל) לצמצום החוב ולהתמקדות בתחום הנדל"ן, תוך מכירת הפעילויות שאינן קשורות לתחום זה. אלו כוללות את מניות השליטה בחברות סלקום, אלרון ואפסילון, וכן החזקות מיעוט בכמה חברות נוספות.

צרו איתנו קשר *5988