סלקום קיבלה היתר זמני לשימוש בתדרים בהם זכתה יחד עם אקספון

ועדת המכרזים המשותפת למשרד התקשורת ולמשרד האוצר אמורה להתכנס בקרוב ולהחליט מה יעלה בגורל התדרים שסלקום משתמשת בהם ואשר לכאורה משויכים לאקספון, שלא מממשת את הרישיון שלה בדור החמישי

משרד התקשורת התיר לסלקום להשתמש בתדרים שבהם זכתה במשותף עם אקספון במכרז הדור החמישי האחרון, וזאת למרות שאקספון לא מממשת את הזכייה שלה. לגלובס נודע כי על-מנת שלא לפגוע בסלקום התיר לה המשרד באופן זמני לעשות שימוש בתדרים אלה, וזאת עד שיקבל החלטות סופיות כיצד הוא מתמודד עם הבעיה שנוצרה בעקבות העובדה שאקספון עדיין לא לוקחת את הרישיון שלה.

ועדת המכרזים במשרד התקשורת אמורה להתכנס בקרוב ולדון בבקשת אקספון לקבל ארכה של חודשיים למימוש הרישיון שלה לדור חמישי, ואולם לגלובס נודע כי בתוך כך הוועדה אמורה לדון בשאלה מה לעשות עם התדרים שהוקצו לסלקום.

נזכיר כי סלקום התמודדה ביחד עם אקספון במכרז, והחברות זכו בו כהצעה משותפת. היות שאקספון החליטה לסיים את השותפות עם סלקום, עלתה השאלה מה יהיה גורל התדרים שבהם זכתה הקבוצה כולה ביחד.

מסתבר כי סלקום קיבלה תדרים שלכאורה משויכים לאקספון בתחום ה-700 מגה הרץ ובתחום ה-2.6 גיגה הרץ. בתדרים בתחום ה-3.5 גיגה שמשויכים לאקספון לא נעשה שימוש על-ידי סלקום במסגרת בניית רשת הדור החמישי שלה, והיא מסתפקת בתדרים ששויכו לה במכרז. סלקום משלמת אגרות תדרים במסגרת ההקצאה הזמנית.

ועדת המכרזים נדרשת להתמודד לפיכך עם בעיה שלא צפתה, והיא מה עושים עם מתמודד שלא מממש את הזכייה שלו מצד אחד, ומצד שני כיצד להבטיח שסלקום תקבל את מלוא התדרים לתפקוד הרשת שלה.

בעיה נוספת היא שכרגע הזוכים אומנם לא משלמים את התמורה המלאה על התדרים, אבל בעתיד הם כן יידרשו לשלם, ואז ייתכן כי סלקום תידרש לשלם סכום נוסף עבור החלק בתדרים של אקספון, במקרה שהחברות לא יגיעו להבנות ביניהן על המשך השותפות.

במכרז שנערך באוגוסט בשנה שעברה סלקום ואקספון התחייבו לשלם עבור קבוצת תדרים בתחומים שונים סכום של 115 מיליון שקל, פלאפון - 88 מיליון שקל, ופרטנר והוט מובייל - 62 מיליון שקל.

התדרים משמשים את החברות בעיקר לעיבוי ושדרוג רשתות הדור הרביעי ובהיקף משמעותי הרבה פחות לטובת רשתות הדור החמישי, וזאת מפני שכרגע אין ביקוש לשירותים שפועלים על רשתות דור חמישי.