רבעון שיא לבנק הבינלאומי: רווח נקי של 287 מיליון שקל

הבנק רשם ברבעון הראשון של 2021 גידול של 68% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ותשואה להון של 13.0%• הבנילאומי היה זהיר מאוד בשחרור כריות הביטחון שהפריש להפסדי אשראי, ועדיין מחזיק בהפרשות של כ-425 מיליון שקל

מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק / צילום: תמר מצפי
מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק / צילום: תמר מצפי

הבנק הבינלאומי הציג רבעון שיא מבחינת הרווח ברבעון הראשון של 2020. הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ברבעון הראשון של 2021 ב-287 מיליון שקל, בהשוואה ל-171 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 67.8%. התשואה להון הגיעה ל-13%, בהשוואה ל-8.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הכנסות הבנק גדלו ב-6% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו גדלו ב-1.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-670 מיליון שקל. בבינלאומי מציינים כי הגידול נובע מהשפעת העלייה בהיקפי הפעילות. בין היתר הציג הבינלאומי גידול של 10.1% ברווח המימוני המדווח, כתוצאה מצמיחה ברווח מהשקעה בניירות ערך ומעלייה בהיקפי הפעילות, כך שהרווח המימוני הסתכם ב-721 מיליון שקל.

בנוסף, האשראי לציבור נטו, שהעניק הבנק גדל ברבעון הראשון של השנה ב-1.5%, והסתכם ב-92.3 מיליארד שקל. הצמיחה באשראי מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר העסקים הגדולים שצמח ברבעון בשיעור של 2.5%, העסקים הבינוניים שצמחו ב-1.8%, ההלוואות לדיור שצמחו ב-2.6%, ומגזר משקי-הבית שצמח בשיעור של 1.7%.

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-9 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות בסך של 157 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, הבנק השאיר לעצמו כרית ביטחון גדולה מאוד של 427 מיליון שקל והיה זהיר ביחס לבנקים אחרים, והוא יוכל ליהנות מההפשרה שלהם ברבעונים הבאים. ההכנסות בגין הפסדי אשראי שנרשמו בשלושה חודשים הראשונים של השנה נבעו מקיטון בהפרשה הקבוצתית, בעיקר עקב שיפור במדדים המאקרו כלכליים ובאינדיקטורים המצביעים על רמת הסיכון הגלומה בתיק האשראי של הבנק בהתייחסות למשבר הקורונה.

בבינלאומי מציינים כי הבנק המשיך לשמר את יחס יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי לציבור. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מסך יתרת האשראי לציבור (כולל חוץ מאזני) הגיע ל-1.44%, לעומת 1.48% בסוף שנת 2020, יחס המבטא את השמירה על כריות הביטחון שנבנו בתקופת הקורונה.

היקף הדחיות של תשלומי אשראי עקב משבר הקורונה נמצא במגמת ירידה חדה. שיעור החובות שנדחו מסך האשראי לציבור עמד בסוף מרץ 2021 על 0.5%, בהשוואה ל-1.9% בסוף דצמבר 2020.

תיק נכסי הלקוחות (פיקדונות וניירות ערך) צמח ברבעון הראשון בשיעור של 5.7% ובשנה האחרונה ב-38.2%, והסתכם ב-560 מיליארד שקל. בפיקדונות הציבור חל גידול בשיעור של 3.5% ברבעון ושל 15.5% בשנה. היתרה נכון ל-31 במרץ הסתכמה ב-146.6 מיליארד שקל .

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק צמח ברבעון הראשון ב-3.7% (337 מיליון שקל) ל-9.48 מיליארד שקל. יחס הון עצמי רובד 1 עלה ל-11.55%, לעומת היחס הרגולטורי הנדרש של 8.28%.

מנכ"לית קבוצת הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק, מסרה כי "התוצאות הכספיות של הבינלאומי ברבעון הראשון של השנה הן תוצאה של המשכיות המהלכים האסטרטגים של הבנק: צמיחה, התייעלות וחדשנות. הבינלאומי ממשיך להשיק חדשנות דיגיטלית, תחום שעשינו בו קפיצת דרך נוספת בשנת הקורונה, וזאת במטרה להעניק שירות מיטבי ללקוחות.

"ברבעון הראשון החלה מדינת ישראל להראות סימנים ראשונים של התאוששות ממגפת הקורונה תודות למהלך החיסונים המוצלח, דבר שהשפיע גם על תוצאות הבנק הבינלאומי. למרות זאת מקפיד הבנק לשמר את כריות הביטחון להפסדי אשראי, וזאת לנוכח אי-הוודאות, שיעורי האבטלה הגבוהים בישראל, השפעת המצב הביטחוני ומצב המגפה בחלקים גדולים בעולם". 

צרו איתנו קשר *5988