כ"ץ משנה כיוון בנושא החל"ת: דמי אבטלה לא יינתנו לצעירים עד גיל 28 בלי ילדים

שר האוצר גיבש חקיקה ליציאה מדורגת ממודל החל"ת במסגרתה תמשיך המדינה להעניק רשת ביטחון למובטלים גם לאחר ה-1 ביולי • כ"ץ צריך להביא את התוכנית לאישור הכנסת, ולאור המצב הפוליטי לא בטוח שיוכל לעשות זאת • אלו פרטי התוכנית

ישראל כץ / צילום: שלומי יוסף
ישראל כץ / צילום: שלומי יוסף

שר האוצר ישראל כ"ץ גיבש חקיקה ליציאה מדורגת מרשת הביטחון התעסוקתית לאחר יוני 2021 - מעין מודל חל"ת חדש, שבמסגרתו המדינה תמשיך להעניק דמי אבטלה למובטלים ולעובדים בחל"ת גם לאחר 1 ביולי - הדד ליין של תוכנית הסיוע למשק.

לפי המודל, התמיכה הנוספת תינתן לפרקי זמן ארוכים מאוד - 25 עד 88 יום, תלוי בגיל ובמספר הילדים. הארכת תקופת הזכאות תהיה בתוקף עד סוף השנה. יודגש כי כדי שהמהלך ייצא לפעול עליו לעבור בכנסת.

העיתוי לפרסום התוכנית של כ"ץ ליציאה מדורגת מהחל"ת מעוררת תמיהה כשהיא מתפרסמת על רקע ההערכות כי בימים הקרובים נתבשר על הקמת ממשלת שינוי בראשות ח"כ נפתלי בנט, יו"ר ימינה ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד.

אם אכן תוקם ממשלה, כל תוכנית כלכלית שגיבש כ"ץ תהפוך אוטומטית ללא רלוונטית, והשיחות על מה צריך לעשות בזירת החל"ת יתחדשו כשימונה שר אוצר חדש. אם לא תוקם הממשלה המתגבשת, אז כ"ץי ישאר בתפקידו עד לבחירות הבאות, ותוכניותיו הנוכחיות יובאו לאישור הממשלה.

פרטי התוכנית שגובשה בשבועות האחרונים הודלפו לתקשורת כבר בשבוע שעבר, אך בעקבות פניות מעסקים ולאחר התייעצויות עם גורמי המקצוע, החליט כ"ץ לערוך בתוכנית שינויים באופן שבו לא תוארך תקופת הסיוע לצעירים מתחת לגיל 28 ללא ילדים, וזאת בניגוד לתוכנית שגובשה תחילה שכללה גם את הצעירים הללו בתקופת הארכת החל"ת.

לאור הנתונים הכלכליים החיוביים על הירידה בשיעור הבלתי מועסקים בארץ (כ-5%), ובחלוף כשלושה חודשים מהסרת המגבלות הבריאותיות, הוחלט על שורת צעדים שמטרתם הגברת הפעילות של שוק התעסוקה והמשך תמיכה בהתאוששות המשק מהמשבר. תוקף התוכנית הוא עד לסוף שנת 2021.

במסגרת התוכנית תוארך הזכאות לדמי אבטלה למובטלים מעל גיל 28 או למובטלים עם ילדים, זאת באופן דיפרנציאלי לפי גיל ומספר הילדים; יוארך מענק ההסתגלות לבני 67 ומעלה; יימשך תשלום כפל הקצבאות עד סוף 2021; תוארך האפשרות למימוש המענק למובטלים ותיקים שיחזרו לעבודה עד סוף יוני 2021; ויינתן מענק למעסיקים ("שובר למעסיק") שיקלטו אנשים שהיו מחוץ לשוק התעסוקה תקופה ארוכה.

הרכיב המרכזי בתוכנית של כחלון הנו ההארכה הדיפרנציאלית של הזכאות לדמי אבטלה למובטלים מעל גיל 28 ולמובטלים עם ילדים. על פי התוכנית, לכל מובטל יתווספו מחצית מימי הזכאות המקוריים שנוצלו על ידו בתקופת הקורונה (מרץ 2020 עד סוף יוני 2021), למעט מובטלים מתחת לגיל 28 ללא ילדים, וזאת עד לסוף שנת 2021.

הזכאות תינתן הן למובטלים אשר טרם השתלבו לאחר יוני 2021 והן למובטלים שכבר השתלבו בשוק העבודה ויפלטו בעתיד. כך למשל, על פי התוכנית, אדם עד גיל 25 שניצל את כל ימי זכאותו בתקופת הקורונה אך אין לו ילדים לא יהיה זכאי כלל לתמיכת המדינה, ובמידה ויש לו עד שני ילדים יהיה זכאי ל-25 ימי תמיכה מהמדינה. מעל לשלושה ילדים תעלה זכותו של הצעיר מתחת לגיל 25 ל-69 ימי אבטלה נוספים.

גם בין הגילאים 25 עד 28 הזכאות תהיה רק למי שיש לו ילדים - 34 ימים למי שיש לו עד שני ילדים ו-69 ימים למי שיש לו שלושה ילדים ויותר.

בני 28 עד 35 יהיה זכאים ל-50 ימי זכאות נוספים מאפס ועד שני ילדים ו-60 ימים אם יש להם יותר משלושה ילדים, בני 45 יהיה זכאים ל-69 עד 88 ימי אבטלה ובני 45 ומעלה ל-88 ימים.

יוארך מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

במקביל יוארך באופן מדורג מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה גם לחודשים יולי-אוגוסט, זאת בכדי להמשיך ולתת מענה מיוחד לאוכלוסיית בני 67 ומעלה, בכדי לסייע להם ביציאה מהמשבר; ויימשך תשלום כפל הקצבאות עד סוף 2021: על מנת לתת מענה לאוכלוסייה החלשה אשר זכאית לקצבת דמי אבטלה ולקצבאות נוספות, ימשיך לחול הקפאת קיזוז הקצבאות עד לסוף שנת 2021.

עוד הוחלט בתוכנית היציאה ההדרגתית על קיצור תקופת האכשרה מ-12 חודשים לתשעה חודשים עד סוף 2021 - טרום משבר הקורונה, על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה, אדם היה צריך לעבוד 12 חודשים מתוך 18 האחרונים.

בזמן הקורונה בוצעה הקלה והוחלט כי ניתן יהיה לצבור שישה חודשים מתוך 18. בשלב היציאה המדורגת, על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה די ב-9 חודשים במקום 18, וזאת על לסוף שנת 2021.

בנוסף הוחלט על ביטול ההפחתה בגובה 30% מדמי אבטלה למובטלים הלומדים בהכשרות מקצועיות. במטרה לעודד יציאתם של עובדים או מובטלים להכשרה מקצועית, או הסבה מקצועית ולסייע להם לשוב לשוק התעסוקה ולמסלול של צמיחה, הוחלט לבטל את ההפחתה בגובה 30% בדמי אבטלה למובטלים המשתתפים בהכשרה מקצועית.

כמו כן, תוארך הוראת השעה שתאפשר ליולדות השוהות באבטלה ממושכת לפני הלידה עד לסוף 2021; והזכאות לדמי אבטלה בזמן החל"ת תשוב להיות על פי התנאים טרום הקורונה: כחלק משלב היציאה מהמשבר הוחלט להשיב את התנאים המזכים בקבלת בדמי אבטלה בזמן החל"ת לקדמותם.

מעתה, על מנת שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בזמן הוצאתו לחל"ת הוא יידרש לעמוד בתנאים הבאים: החל"ת הוא ביוזמת המעסיק; לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות; העובד המתין את מכסת ימי החופשה הצבורה לו והוא עומד בתנאים המזכים בדמי אבטלה על פי חוק הביטוח הלאומי.

כך יתומרצו המעסיקים

עוד על פי התוכנית יתומרצו העובדים והמעסיקים באופן הבא: בצד העובדים - יוארך מענק חזרה לעבודה דרך הביטוח הלאומי. נקבעה הארכת הזכאות לקבלת מענק לשכירים שישובו, בשכר נמוך מכפי שהשתכרו קודם לכן למעגל התעסוקה, עד ל-31 ביוני 2021 (במקום עד ה-30.4.21). המענק יינתן במשך 4 חודשים.

בצד התימרוץ למעסיק - יינתן מענק למעסיקים שיקלטו אנשים שהיו מחוץ לשוק התעסוקה תקופה ארוכה. בשיתוף עם זרוע העבודה הוחלט כי מעסיק שיקלוט עובד אשר שהה מחוץ לעבודה פרק זמן ממושך יהיה זכאי למענק בשווי 20% מהשכר ברוטו, עד לתקרת שכר של 10,500 ש"ח. המענק יינתן למעסיק בגין עובדים חדשים שיקלטו ויועסקו במשך 5 חודשים.

שר האוצר, ישראל כ"ץ מסר, כי "המשק הישראלי ממשיך במגמת התאוששות מרשימה בעוד מדינות מתקדמות עוד נאבקות לצאת מהמשבר. על כך מעידים הנתונים הכלכליים החיוביים שנמדדו, ובהם הגידול בתחזית הצמיחה, מגמת הירידה בגירעון והעלייה בהכנסות, הגידול בצריכה הפרטית ובפדיונות האשראי, וכן מגמת הירידה בנתוני האבטלה.

"אלה מזכים את כלכלת ישראל בשבחים מחברות דירוג האשראי הבינלאומיות, והם תוצאה של מדיניות כלכלית אחראית אותה הובלתי. אני גאה בהובלת המשק בתקופה קשה זו, ומברך על כך שזכיתי להוביל כעת את היציאה המדורגת מהמשבר.

"התוכנית תסייע לנו לתמוך בשוק התעסוקה המתאושש ולעודד חזרת עובדים נוספים למעגל העבודה, ובמקביל לתת ודאות בתקופת הביניים למי שעדיין סופגים את נזקי המשבר. נמשיך לפעול עד חזרת המשק הישראלי למסלול של צמיחה".

מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר מסר כי "נתוני הלמ"ס הוכיחו מה שטענו במשך כל הדרך - מי שאיבד את פרנסתו בתקופת משבר הקורונה משווע לחזור לעבודה. עם זאת, המשכנו וטענו כי יש לשים דגש על אוכלוסיות בגילאי 35 ומעלה שמתקשות למצוא עבודה, וברור כי לא ניתן להשאיר את אותן ללא מענה.

"תקופת הפוסט קורונה היא גם תקופה שלא נראתה בישראל ויש לה השלכות מרחיקות לכת שאנו עוד נדרש לתת עליהן את הדעת ולקדם חקיקה שתסדיר ותסייע למי שזקוק לכך עם בנק ישראל, הביטוח הלאומי וגורמי ממשלה נוספים. שר האוצר הנחה לקיים היוועצות עם נציגי המגזר העסקי וענפים שונים ובסיום הליך ההדברות יילקחו בחשבון מכלול ההערות, תגובש התוכנית המלאה ותובא לאישור הממשלה והכנסת".

מהמטה לקידום תעסוקתי נמסר כי "חייבים לגרום למי שיכול - לצאת לעבודה, אבל לא נכון לשלול מראש לקבוצות שלמות את דמי האבטלה, כולל לא לצעירים. ההצעה שגיבשו 34 הארגונים החברתיים החברתים במטה היא שכל מובטל יזומן לרשות התעסוקה ומי שלא יענה להצעת עבודה או הכשרה מתאימה - ישללו לו דמי האבטלה. לעומת זאת, למי שאין מה להציע לו - ימשיכו לשלם לו דמי אבטלה או מענק הסתגלות, עד ששיעור האבטלה ירד ל-7.5% באזור ובקבוצת הגיל שלו. כמו כן, מציעים במטה להחזיר את המענקים למי שיחזרו לעבודה בשכר נמוך משכרם הקודם, ולהפוך לקבוע את ההיתר לכפל קצבאות, כשאחת מהן היא דמי אבטלה. כיוון שקצבאות הקיום הנמוכות (מזונות, זקנה וכו') לא קשורות לרשת הביטחון של דמי האבטלה שמגיעה לכל אזרח שמפוטר".

צרו איתנו קשר *5988