בית המשפט: הסנגורים בתיק נתניהו לא קיבלו את כל חומרי החקירה

ביהמ"ש הורה לפרקליטות להעביר את החומרים ואף לבצע חיפוש נוסף בטלפון של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר • חקירתו הנגדית של ישועה נמשכה גם היום והופסקה בשל השריפה ליד ירושלים • סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן-צור, המשיך בקו ההגנה לפיו ההתנהלות של מערכת וואלה הייתה נגטיבית כלפי רה"מ, ואילו נתניהו רק רצה לאזן את הסיקור השלילי

אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, במשפט נתניהו / צילום: יוסי זמיר
אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר, במשפט נתניהו / צילום: יוסי זמיר

16:50

בית המשפט קיבל חלקית את הטענה שהסנגורים לא קיבלו חומרי חקירה רבים, והורה לפרקליטות להעביר אותם עד ה-27 ביוני.‏ בנוסף, בית המשפט הורה לבצע חיפוש נוסף בטלפון של עד התביעה אילן ישועה, מנכ"ל וואלה לשעבר. 

הסנגורים ביקשו לקבל רשימה של כל הגורמים עימם עמד ישועה בקשר והמצויים בכל מכשירי הטלפון הנייד שלו שנתפסו במהלך החקירה. את כל ההתכתבויות והשיחות של ישועה מכל מכשירי הטלפון הנייד שלו ומתכתובות המיילים שלו עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת, גורמים מרשויות האכיפה ואחרים, הכול בקשר עם מעורבותו הנדרשת או המוצעת בנוגע לסיקור, מעורבות בתכנים, עריכה וכיוצ"ב, באתר וואלה או באמצעי תקשורת אחרים. בנוסף, פירוט כל המצוי האחסון הדיגיטלי שנתפסו אצל ישועה ואצל עדים אחרים. 

בית המשפט קבע כי את חיפוש החומרים הרלוונטיים יבצעו בפרקליטות. "קיימת תמימות-דעים כי לצורך מסירת החומר הרלוונטי הנוסף להגנה, יש צורך לבצע תהליך של חיפוש בחומר לשם איתור החומרים הרלוונטיים. אין גם מחלוקת כי החיפוש צריך להיערך על-ידי המדינה. עמדת המדינה היא כי על החיפוש להיעשות על -ידי גורמי החקירה. עמדת ההגנה היא כי על גורמי התביעה לבצע את הפעולות האמורות. במחלוקת זו מקובלת עלינו עמדת ההגנה", כתבו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם.

לדברי השופטים, "החלטנו להורות כי גורמי הפרקליטות, האחראים כיום לניהול התיק, הם שיעברו על אותם חומרים שהם התכתבויות ושיחות של העד עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת וגורמים מרשויות האכיפה, על-מנת לאתר את החומרים הנוגעים למעורבותו של העד בסיקור, בתוכן ובעריכה באתר וואלה. כל חומר כאמור יועבר להגנה.

"בנוסף לכך, על גורמי הפרקליטות להנחות את הגורמים המקצועיים ברשויות החקירה, לבצע חיפושים נוספים בחומרים שבמכשירי הטלפון של העד ישועה, על-פי מילות מפתח נוספות. פעולות האיתור תבוצענה בתיאום שוטף עם גורמי הפרקליטות. תוצרי הפעולות יועברו גם הם בכל ההקדם להגנה". 

בית המשפט לא קיבל את בקשת הסגנורים לקבל רשימה מלאה של אנשי הקשר של ישועה. "אנו מורים כי תימסר רשימה של אנשי הקשר, לאחר שתינתן אפשרות גם למדינה
וגם לעד לנפות מן הרשימה את אותם גורמים שמסירתם עלולה לפגוע בפרטיותו של העד. ככל שיושחרו ברשימה פרטי אנשי קשר בהתאם לסיווג האמור, יימסר להגנה אפיון כללי של פרטים אלה (כגון משפחה, מכרים וכיוצ"ב)", כתבו השופטים. 

בית המשפט לא קיבל את בקשת הסנגורים לקבל פירוט שכל מה המצוי במדיה המגנטית שנתפסה אצל עדים אחרים. "מקובלת עלינו עמדת המדינה, לפיה תורה המדינה לרשויות החקירה להוציא את האפיון הראשוני של כל אחד ממכשירי המדיה הדיגיטלית של העד שנתפסו ולהעבירם לידי ההגנה. אשר לעדים אחרים, אין לפנינו תשתית המצדיקה החלטה רחבה וגורפת כמבוקש, ולפיכך אין בידנו לקבל חלק זה של הבקשה".

כזכור, הפרקליטות לא העבירה לרשות הסנגורים התכתבויות רבות מתוך הטלפון של ישועה, בהן ניהל קשר עם פוליטיקאים, אנשי עסקים, דוברות ועוד. בטעות הפרקליטות העבירה חלק מן החומר הזה בתוך קובץ אקסל, והחומר אותר באופן מסובך ומקרי על-ידי ההגנה. בעקבות זאת הגישה ההגנה בקשה בהולה לקבל חומרים רבים נוספים. כעת בקשה זו התקבלה. בעקבות קבלת חומרי החקירה הנוספים, צפויה עדותו של ישועה להיארך עוד זמן רב לצורך השלמת החקירה הנגדית של הסנגורים.

מהפרקליטות נמסר: "ההחלטה התקבלה במשרדינו, ואנחנו לומדים אותה".

14:45 

הסנגור עו"ד ז'ק חן ביקש לסיים את הדיון במשפט נתניהו, בשל השריפה המשתוללת באזור ירושלים.

התובעת עו"ד יהודית תירוש הביעה את הסכמתה.

תם הדיון. 

14:00

חקירתו הנגדית של עד התביעה במשפט נתניהו, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, נמשכת היום (ד'), לאחר 20 ימי דיונים. סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן-צור, ממשיך בקו ההגנה לפיו ההתנהלות העיתונאית הטבעית של מערכת וואלה הייתה נגטיבית מאוד כלפי ראש הממשלה, ואילו נתניהו בסך-הכול רצה לאזן במידת מה את הסיקור השלילי בעניינו.

לצורך העניין הביא עו"ד בן-צור כתבה בוואלה מ-23 לפברואר 2015, שמהדהדת כתבה שלילית נגד נתניהו ברשת אל-ג'זירה, למרות הכחשה של ראש המוסד לפרסום.

באותו יום פורסם ב"הארץ" טור דעה שכותרתו "המלחמה נגד שיכרון הכוח של הליכוד", של נמרוד דוויק מארגון V15 הקורא להחליף את שלטון נתניהו.

ישועה השיב במענה לשאלת בן-צור כי הוא לא הכיר את שתי הכתבות.

מעבר לכך התייחס בעז בן-צור לכמות הגדושה של הכתבות בוואלה שעסקו במני נפתלי, אב הבית לשעבר במעון ראש הממשלה, וטענותיו נגד משפחת נתניהו.

ב-24 לפברואר 2015 שלח ישועה לעורך וואלה דאז אבי אלקלעי הודעה בה נכתב: "נועם דביר מ-ynet (התלונה בעפולה) וגלי שלנו (רוזנטל של מני נפתלי והעובד לשעבר) יותר מדי בקקי של מני נפתלי, שפתאום יש לו סוללת עורכי דין ויח"צנים…".

בהמשך ההודעה כתב ישועה לאלקלעי כי "צריך להרגיע קצת את הדבר הזה, כי הוא מתחיל להסיט את סדר היום מדברים קצת יותר חשובים לרכילות ממונפת... עשה טובה, תוריד את זה בשבע בבוקר, ולטעמי אפשר להתחיל לסנן קצת את הידיעות האלה".

בסיום ההודעה כתב ישועה לאלקלעי כי "אנחנו בפינג-פונג בין ניר חפץ וצוות היח"צ של מני נפתלי, וזה קצת יותר מדי רעשני".

עו"ד בן-צור המשיך בקו ההגנה הזה לגבי כתבות רבות נוספות. מעבר לכך עימת בן-צור את ישועה עם הטענה כי הפרקליטות בעצמה הדליפה מכתבי וואלה באמצעות דוברי הפרקליטות חומרים הקשורים לנתניהו, ולטענתו התנהלות זו לא שונה במהותה מבקשותיו הלגיטימיות של דובר משפחת נתניהו ניר חפץ בפניותיו לוואלה להיטיב את הסיקור של נתניהו.

במהלך הדיון היום אישר עד התביעה ישועה כי בעבר, בזמן שיצא למחוץ לאולם הדיונים, קרא על המתרחש בתוך האולם באמצעות ‎עדכונים עיתונאיים בטוויטר.

ישועה הסביר כי לא ידע שיש בכך בעייתיות, ונראה שהסנגורים לא טוענים כי הוא פעל בזדון. ‏המטרה בהוצאת העד באמצע הדיון היא כדי שלא ישמע טענות וראיות של עורכי דין שעלולות להתפרש כהדרכה של העד מה להשיב על השאלה שנמצאת במחלוקת. אם העד עוקב בטוויטר אחרי מהלך הדיון שבכוונה מתנהל בהיעדרו, אין תועלת בהוצאתו מהדיון. 

  *** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושאול ואיריס אלוביץ' מכחישים את המיוחס להם, לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.   

צרו איתנו קשר *5988