אקספון תודיע למשרד התקשורת שהיא מוותרת על תדרי הדור ה-5

אקספון צפויה להודיע מחר למשרד התקשורת כי בעקבות מכירת הפעילות למשפחת רייכמן היא מוותרת על התדרים • השאלה הגדולה היא מה יעשה המשרד עם התדרים, וכיצד יקצה אותם מחדש על רקע הזכייה המשותפת של סלקום ואקספון במכרז

חזי בצלאל / צילום: אייל טואג
חזי בצלאל / צילום: אייל טואג

אקספון צפויה להודיע עד מחר למשרד התקשורת כי בעקבות העסקה המסתמנת למכירת פעילותה ל-Widely Mobile, שבבעלות שמעיה רייכמן, היא מוותרת על רישיון הדור החמישי שלה, ובהמשך במקרה שהעסקה תאושר אף תחזיר את רישיון הדור הרביעי שברשותה. אקספון תחסוך 6 מיליון שקל, שאמורה הייתה לשלם למשרד התקשורת עבור הרישיון. Widely Mobile מתכוונת לספק שירותי דור 5 כמפעיל MVNO.

המשמעות היא שוועדת המכרזים של מכרז הדור החמישי ומשרד התקשורת נדרשים לבצע חשיבה מחדש מה לעשות עם סלקום וכיצד להקצות לה את התדרים, שבהם זכתה במשותף במכרז ביחד עם אקספון. מדובר באירוע חריג שוועדת המכרזים לא צפתה והוא מעורר קשיים משפטיים רבים כיוון שכשסלקום הגישה את ההצעה, היא הסתמכה על כך שאקספון היא חלק מקבוצה שאמורה לקנות את התדרים. כעת הקבוצה למעשה מתפרקת.

קבוצת סלקום-גולן-אקספון אמורה לשלם 115 מיליון שקל עבור 3 רצועות תדרים. סלקום-גולן קבלו היתר להשתמש בתדרים באופן זמני עד שתסתיים המחלוקת עם אקספון.

בנוסף, אקספון צפויה כאמור להחזיר למשרד התקשורת תדרים בדור הרביעי שיש ברשותה וגם כאן יידרש המשרד להחליט כיצד להקצותם.

סלקום: ההסכם לא יבוטל בשל המכירה

היום הודיעה סלקום כי היא דוחה את טענת אקספון, שהגישה בקשה לבית המשפט במעמד צד אחד לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב בהסכמת הנושה המובטח (בנק מזרחי) בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אקספון מבקשת עיכוב הליכים נגדה עד לקביעת דיון בבקשה ולמשך 60 יום נוספים, לרבות ההליכים המשפטיים בהם נקטה סלקום נגדה וביטול העיקולים הזמניים שהוטלו על ידה. בנוסף, ביקשה אקספון לאשר את מכירת פעילותה לחברת Widely Mobile לצורך שיקומה, ולמנות מנהל הסדר.

על פי הבקשה, מכירת הפעילות לא תכלול את הסכם השיתוף עם סלקום שלטענת אקספון יגיע לסיומו במכירת הפעילות, היות שלטענת אקספון, מכירת הפעילות מהווה מימוש זכות יציאה מההסכם המוקנית לה במקרה שבו החליטה להפסיק לחלוטין את פעילותה בתחום התקשורת הסלולרית בישראל. סלקום דוחה את טענת אקספון, בין היתר, לאור הוראת הסכם השיתוף שבו נקבע כי מכירת פעילות אקספון כפופה להתחייבות הצד הרוכש למלא אחר התחייבויותיו לפי הסכם השיתוף.

סלקום מציינת עוד בהודעתה כי ב-30 במאי 2021 התריעה בפני אקספון כי אם לא תפרע בתוך 30 יום את חובה לסלקום בגין התשלומים השוטפים לפי הסכם השיתוף (עבור השימוש בתשתיות ובשירותים שמעמידה לה החברה ושבאמצעותם אקספון מספקת שירותים ללקוחותיה), שעמד באותו מועד על כ-62 מיליון שקל (לאקספון וחברת האם שלה חובות נוספים כלפי סלקום בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל), תנקוט נגדה החברה בהליכים לפי חוק חדלות פרעון.

נדגיש כי בפני משרד התקשורת עומדת שאלה בדבר אישור מכירת אקספון והאם יסכים להעברת הפעילות ל-Widely Mobile.