הנפקת גמא תציף להפניקס רווח של 230 מיליון שקל

קבוצת הביטוח תגדיל בהנפקה את החזקותיה בחברת המימון ל-61% בהשקעה של 124 מיליון שקל

הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס
הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הנפקתה של חברת האשראי החוץ בנקאי גמא מתקרבת ואתמול עדכנה החברה את התשקיף שלה, ממנו עולה כי היא מכוונת להנפקה בשווי של כ-720 מיליון שקל, לפני הכסף. בהתאם לתשקיף תבוצע הצעת מכר לציבור על ידי בעלי המניות בחברה בהיקף של כ-19.9% מהונה המונפק, לאחר ההצעה, בתמורה לסך כולל של כ-153 מיליון שקל וכן תבוצע הנפקת מניות לציבור על ידי גמא בהיקף של כ-6.5%, לאחר ההצעה, בתמורה לסך כולל של כ-50 מיליון שקל.

בד בבד עם ביצוע ההצעה על פי התשקיף, תרכוש הפניקס מבעלי המניות המוכרים מניות נוספות בגמא, כך שלאחר ההצעה ורכישת המניות, יעלות החזקותיה של הפניקס בגמא מ-49% ל-61.6%, וזכויות ההצבעה של הפניקס יעלו לכ-60% בדילול מלא, כך שהיא תהפוך לבעלת השליטה בגמא. בתמורה תשלם הפניקס סכום כולל של כ-124 מיליון שקל. בעקבות הגדלת ההחזקות בחברת האשראי החוץ בנקאי צפויה הפניקס לרשום רווח חד פעמי של כ-230 מיליון שקל. הפניקס רכשה את מניותיה בגמא בשנת 2008 תמורת 64 מיליון שקל בלבד (לפי שווי של 130 מיליון שקל) - כך שהנפקה בשווי חברה גבוה פי חמישה ויותר יציף לה ערך נאה על ההשקעה.

התהליך כולו, כולל רכישת המניות על ידי הפניקס ורישום מניות גמא למסחר בבורסה צפוי להתבצע במהלך הימים הקרובים .

את החיתום בעסקה ביצעו פועלים אי.בי.אי, דיסקונט קפיטל ואקסלנס נשואה. החתמים התחייבו לרכוש 50% מהמניות הנמכרות במידה ולא יצליחו למכור אותן במחיר מלא, וסך ההתחייבות עומד על 101.6 מיליון שקל, כשהחתמים המתמחרים - פועלים אי.בי.אי ודיסקונט קפיטל התחייבו לרכוש כל אחת 42.5% מאותן מניות ואקסלנס נשואה את ה-15% הנותרים.

פועלת בשלושה מגזרים

גמא, שנוסדה בשנת 1998, פועלת בשלושה מגזרים עיקריים: סליקה וניכיון שוברי כרטיסי חיוב, ניכיון צ'קים ומימון כנגד נכסי נדל"ן. כמו כן פועלת החברה גם בתחומים של מתן הלוואות, פקטורינג (מימון חשבוניות) ומימון ציוד. גמא משרתת מעל 10,000 בתי עסק, חברות ורשתות מובילות. פעילות המימון שלה מתבצעת באמצעות אשראי מהבנקים הפועלים, דיסקונט ולאומי, וכן מאג"ח בהיקף של 650 מיליון שקל שהנפיקה החברה לגופים מוסדיים. את תמורת ההנפקה שתיכנס פנימה מייעדת גמא למימון פעילותה השוטפת. נכון לסוף 2020, הסתכם תיק האשראי שלה ב-4.5 מיליארד שקל.

מטיוטת התשקיף עולה כי בשנת 2020, ירד מחזור העסקאות של החברה ב-1% ל-28.3 מיליארד שקל, על רקע התפרצות מגפת הקורונה וצעדי הגנה שנקטה החברה. הכנסות החברה ירדו ב-2020 ב-3.5% ל-135 מיליון שקל, בעקבות קיטון בפעילות מגזר ניכיון הצ'קים .

גם ברווח לפני מס נרשמה ירידה של כ-4.5% ל-51.7 מיליון שקל לעומת תוצאות 2019, אולם בהשוואה לתוצאות 2018 עדיין מדובר בצמיחה של 25.5%. למרות הירידה בהכנסות וברווח לפני מס, נותר הרווח הכולל השנתי של החברה ברמה של 40 מיליון שקל ב-2020, בדומה לרמתו ב-2019. הרווח הנקי של החברה הסתכם ב-39 מיליון שקל והוא משקף שיעור תשואה להון של 21.6%, וההון העצמי של החברה הסתכם בסוף 2020 ב-180 מיליון שקל.

ברשימת בעלי המניות הפרטיים שכאמור ימכרו חלק ניכר מהחזקותיהם נכללים אליעזר וחווה פינק (12.75%), רוני מירו (12.3%), אריאל גנוט וענת מלכה גנות (5.1%), בתיה לביא (3%), מיכאל פניג (3.19%), רפאל רייזמן (3.19%), אברהם רייזמן (3.19%) ואליהו רייזמן (3.19%) .

עוד 5.1% ממניות החברה מוחזקות בידי חברת שלירן אחזקות, שבעליה הם אמיר אונגר, אלעד בר דיין, דנה בר דיין, אסף אונגר ואלי אונגר. אלי אונגר הוא יו"ר הדירקטוריון של גמא ואילו בתפקיד המנכ"ל מכהן אריאל גנוט.

צרו איתנו קשר *5988