לובי 99: דיון ממשלתי טרם חתימה על הסכם חב' חשמל ושותפות תמר

בארגון דורשים התערבות ממשלתית "מיידית" בהסכם המתגבש להמשך ההתקשרות בין חברת החשמל לשותפות תמר לרכישת גז טבעי, שלטענתם מהווה "פגיעה אנושה באינטרס הציבורי" • חברת חשמל: "ניסיון הטעיה בוטה מכפיש ושקרי"

אסדת תמר / צילום: אלבטרוס
אסדת תמר / צילום: אלבטרוס

בארגון החברתי "לובי 99" דורשים שממשלת ישראל תקיים דיון בנוגע להסכם שפורסם בתחילת השבוע, שנוגע להמשך ההתקשרות בין חברת חשמל לחברות שמחזיקות במאגר הגז תמר. ההסכם קובע מחיר נמוך מהמחיר שנקבע בחוזה המקורי בשנת 2012, הודות למנגנון יציאה שנפתח כעת, ושנקבע בחוזה עם חתימתו. כן כולל ההסכם המשך רכישה של גז טבעי ממאגר תמר בהיקף גדול וזאת בהנחה מסוימת נוספת.

בארגון טוענים כי ההסכם מהווה פגיעה מהותית בציבור בשל המחיר הגבוה אותו משלמת חברת החשמל לפי ההסכם המתגבש, בזמן שכושר המיקוח שלה גבוה בהרבה מהתוצאה שהתקבלה, ועל כן הם דורשים התערבות "מיידית" של שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת האנרגיה, קארין אלהרר, ושרת הכלכלה, אורנה ברביבאי.

"ב-4.7.2021 פרסמה חברת החשמל לישראל הודעה בדבר מו"מ מתקדם בינה לבין השותפות במאגר תמר לקראת המשך התקשרות בין החברת החשמל לבין השותפות, לרבות קביעה מחדש של תנאי המחיר והכמות, לעומת המחיר והכמות שסוכמו בהתקשות הראשונים בין הצדדים בשנת 2012", נכתב בפתח המכתב. "הודעה זו מצביעה על פגיעה אנושה באינטרס הציבורי בשל המחיר הגבוה בהתקשרות החדשה, ואף על חשש להפרתה של החלטת ממשלתה 476 (מתווה הגז). ההודעה לוותה במסע יחצ"ני שבו ביקשה חברת החשמל להציג לציבור כאילו יש בהסכם המתגבש על ידה משום הישג לצרכני החשמל בישראל", נכתב.

בהמשך המכתב נטען כי ההסכם הינו למעשה "הסכם כניעה", וזאת כיוון ש"הם מקבעים מחיר גז גבוה, שאינו משקף את כוח המיקוח שאמור היה להיות לחברת החשמל, לא כל שכן את האינטרס הציבורי, אלא את הקרטל של השותפות... שנית התנאים קובעים כמות הגדולה בכ-80% מהכמות שהתחייבה לרכוש חברת החשמל לפי הסכם 2012 עד תום תקופת ההסכם, וזאת בלא עריכת מכרז, ובאופן שמעלה חשש להפרת תניית איסור הבלעדיות במתווה הגז", מסבירים בארגון. עוד הם מציינים כי למרות שניתן היה לקיים מו"מ מול חלק מהשותפות ובכך להגדיל את התחרות (לאחרונה נקבע סופית כי השותפות במאגר לא חייבות למכור את הגז יחדיו ושהן יכולות לעשות זאת בנפרד), הדבר לא נעשה.

"אנו קוראים לכם", נכתב לליברמן, אלהרר וברביבאי, "להחיל את הסמכויות שניתנו לכם לפי חוק החברות הממשלתיות וכל דין אחר לעיין בכל מידע רלבנטי, לזמן אסיפת דירקטוריון של חברת החשמל, לכנס ישיבת ממשלה לצורך דיון בהסכם המתגבש טרם אישורו, ליתן הנחיות כפי שתמצאו לנכון". המכתב נגמר במילים: "הגנו על הציבור הישראלי וסייעו להפחית את מחיר הגז, וכך את נטל יוקר המחיר שרובץ על כתפיו של הרוב הדומם".

חברת החשמל: "הוזלה של מחיר הגז בשיעור של כ-30%"

בחברת החשמל מסרו בתגובה כי הם רואים במכתב של לובי 99 "הכפשה" ואף כי הם שוקלים צעדים משפטיים מולם בעקבותיו. "מכתבו של ארגון לובי 99 מהווה ניסיון הטעיה בוטה, מכפיש ושקרי הכולל הטעיה חמורה של הציבור ושל מקבלי ההחלטות. אף גורם בלובי 99 לא טרח לפנות לחברה ולמנהלי המו"מ בבקשה לקבל מידע בנוגע לשיקולי המו"מ. להכפשת עובדי ומנהלי החברה יש משמעות משפטית והדברים נבחנים על ידי הגורמים המתאימים בחברה.

"לו נבדקו העובדות מטעם לובי 99 בטרם יצא למסע ההכפשה השקרי, הרי שהיה מגלה שהתחשיבים מראים הוזלה של מחיר הגז בשיעור של כ-30% ובהיקף כספי עצום של מאות מיליוני שקלים. היקף ההנחה הדרמטי וחסר התקדים יגולגל כולו למשקי הבית והורדת יוקר המחיה באמצעות הפחתת תעריף החשמל. ההסכם המקורי נפתח מחדש ביוזמת ראשי חברת החשמל על אף קיומו של חוזה מחייב, סעיפיו שונו דרמטית כדי להגן על כספי הציבור, ובתקופת הארכת ההסכם ירד המחיר מתחת ל-4 דולר ליחידת חום ללא כל מנגנון הצמדה.

"בניגוד לנטען הרי שכמויות הגז הנוספות שיסופקו יהיו בכפוף לנדרש לחברת החשמל לצורך הפעלת יחידות הייצור ובמחיר הנמוך ביותר במשק. כמו כן הוסתרה העובדה שמנהלי המו"מ עמדו על השארת כמות משמעותית של כ 13 BCM להליכים תחרותיים עתידיים בין הספקים השונים. וכן הוסתרה העובדה שבמהלך 2020 נרכש רוב הגז מספקים שאינם קשורים למאגר תמר. מסע ההטעיה גם מסתיר מהציבור את פסיקת ביהמ"ש בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד מאגר תמר אשר קבע שלא הוכח שמדובר במחיר מונופוליסטי מופרז. בנוסף הוסתרה מהציבור העובדה שמאגר כריש לגביו נטען שהוא מוכר במחיר 4 דולר, כלל לא התחיל את הפקת הגז והפקתו נדחית פעם אחר פעם וכן כי המחיר הנטען מהווה מחיר רצפה ולא בהכרח המחיר שישולם בפועל".