חולשת חברי מועצה וסגנים ברשויות המקומיות פוגעת בדמוקרטיה

בעקבות הפיטורין של סגני ראשת עיריית בית שמש נשאלת השאלה: האם זה הגיוני שלראש הרשות המקומית יש סמכויות כל כך נרחבות

ראשת עיריית בית שמש עליזה בלוך / צילום: איל יצהר
ראשת עיריית בית שמש עליזה בלוך / צילום: איל יצהר

ראשת עיריית בית שמש, עליזה בלוך, הודיעה השבוע (ראשון) על החלטתה להסיר את סמכויותיהם ולשלול את שכרם של סְגָנֶיהָ מ'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' וכן את נציגי 'הליכוד' בקואליציה, וזה לאחר משבר מתמשך בקואליציה שבראשותה.

סגן ראש רשות מקומית הוא התפקיד השני בחשיבותו לאחר ראש הרשות המקומית ועם זאת היכולת של ראש עיר להסיר את סמכויותיו ושכרו ברגע אחד בבחינת "הפה שהתיר הוא הפה שיאסור" וללא אישור המליאה היא בלתי נתפסת ואין לה מקום במערכת דמוקרטית בשלטון המקומי. כדי לטפל בבעיה, נדרש שינוי חקיקתי שייצור מתאם ואיזון בין ראש הרשות והמליאה לבין סגני ראש הרשות. מצד אחד - לבטל את האפשרות של מליאת הרשות למנות או להדיח סגנים ללא אישור ראש הרשות. מצד שני - למנוע מראש הרשות מצב שבו ללא עילה כלשהי, הוא יכול בבוקר בהיר אחד להודיע לסגנו, בכתב או בעל פה שסמכויותיו ושכרו נשללים ממנו וזאת ללא אישור מליאת המועצה.

המועצות ברשויות המקומיות אמורות להיות הסמכות העליונה ברשות: לפקח על ראש העירייה או המועצה; לאשר החלטות אסטרטגיות; להוביל - כקבוצה וכל אחד בתחומו - את הפעילות הציבורית בעיר. אלא שבמציאות ביחס לכוחו הנרחב של ראש הרשות, המועצות מסורסות, חסרות כח השפעה. הם אומנם מאשרים תקציב, הם יכולים להציג שאילתות ; הצעות לסדר, אבל הן חסרות שיניים - לעומתן, ראש העיר במדינת ישראל הוא הנבחר החזק ביותר ואין שום נבחר ציבור בעולם ובמדינה שיש לו סמכויות דומות - הוא שליט יחיד בממלכתו. האחריות לניהול העיר מונחת על כתפיו, אך לא פחות מכך, היא מונחת גם על כְּתֵפֶיהָ של - מליאת הרשות.

ההצעה טורפדה

כבר בשנת 2002, כשחברי הכנסת ישראל כ"ץ וזבולון אורלב הגיעו לוועדת הפנים עם הצעת חוק שנועדה להסדיר את נושא ביטול כהונה של סגן ראש רשות, הם הופתעו לגלות שמי שמתנגד להצעת החוק הוא מרכז השלטון המקומי (המש"מ), הגוף שמאגד בתוכו את כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל.

למרות כל הלחצים מצד ראשי רשויות, הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. הצעת חוק זו באה לבסס את מעמדם של סגני ראשי הרשויות המקומיות ולאפשר העברה מכהונה או שלילת שכר רק במקרה של התגבשות רוב מוחלט של חברי המועצה, זאת כדי לאפשר פעילות תקינה ויציבה של מועצת הרשות המקומית ואיזון דמוקרטי ראוי בין ראש המועצה, הנבחר בבחירה ישירה, לבין המועצה, שמקרב חבריה מתמנה הסגן. לבסוף, הצעת החוק טורפדה ויורטה בידי כל ולא השלימה את תהליך החקיקה.

חלק גדול מהציבור הבין כבר שהרשויות המקומיות משפיעות על חיי היומיום שלו ועל איכות השירותים הציבוריים שהוא מקבל יותר מכפי שמשפיעים עליהם חברי הכנסת. אלא שבשונה מהזירה הלאומית, בה החלטות מתקבלות בתהליך פוליטי שמורכב משחקנים שונים - שרי הממשלה; הפקידות הממשלתית; חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה; ועוד - בזירה המקומית, זה מופע של איש אחד שעל פיו יישק דבר.

מועצה חלשה וחסרת כלים

הדמוקרטיה ברשות המקומית לא נגמרת בהצבעה לראשות העירייה. דמוקרטיה היא תהליך, היא דרך חיים של איזונים ובלמים. כל עוד המועצה תהיה חלשה וחסרת כלים להוות משקל מאזן לראש הרשות גם לעניין אופן מינוי או הדחה של הסגנים, הדמוקרטיה המקומית ברשויות תהיה חלולה וחלשה.

דווקא בתקופה זו, בה נחשפנו לחשיבותן של הרשויות המקומיות בטיפול במשבר הקורונה, צריך לנסות ולהסדיר את המתח המובנה בין האופי הביצועי לבין האופי הדמוקרטי ברשות המקומית שיושב בבסיס כל משבר כלכלי או ניהולי ברשות המקומית.

הכותבת היא מומחית לשלטון המקומי