הקרקע שהסבה לארנה הפסדים של מאות מיליוני שקלים - בדרך להימכר למרכוס וובר

מדובר בקרקע באסטנה, בירת קזחסטן, שנרכשה ב-2007 תמורת 41 מיליון דולר מידי בן דודו של אברהם נניקשוילי, אז מבעלי השליטה בחברה • ההחלטה למכור את הקרקע נובעת בין היתר מחשש של החברה מפירעון מיידי של הבנק המלווה מקפריסין

אסטנה, בירת קזחסטן. ארנה (אז מנופים) רכשה קרקע בעיר בשנת 2007 / צילום: Shutterstock
אסטנה, בירת קזחסטן. ארנה (אז מנופים) רכשה קרקע בעיר בשנת 2007 / צילום: Shutterstock

כחצי שנה לאחר שרכשה משפחת אבו את השליטה בחברת הנדל"ן המניב ארנה גרופ  מידיו של איש העסקים מרכוס וובר, החברה מעוניינת להיפרד מהקרקע שבידיה בקזחסטן, באמצעות מכירתה לוובר. זאת אחרי שבשנים קודמות קרקע זו הייתה אחד מהנכסים שייצרו לחברה הפסדי עתק.

מהדיווח של ארנה בנושא עולה כי במסגרת הסכם רכישת השליטה בחברה על-ידי צחי אבו ואביו יחיאל, הוענקה אופציה לחברה לחייב את וובר לרכוש ממנה את מלוא החזקותיה בחברת מאקפל תעשיות, המחזיקה בשרשור בקרקע בקזחסטן, בשיעור של 81%.

מדובר בקרקע בשטח של 223 דונם הממוקמת באסטנה, בירת קזחסטן, שנרכשה על-ידי ארנה (אז מנופים) תמורת 41 מיליון דולר בשנת 2007, עוד לפני כניסתו של וובר לחברה ובזמן שנשלטה על-ידי ג'קי בן זקן ושותפו אברהם נניקשוילי. המוכר בעסקה היה דוד בן-נאני, בן דודו של נניקשוילי.

רכישת הקרקע בקזחסטן על-ידי ארנה נעשתה כחודש בלבד לאחר שבן-נאני עצמו רכש אותה מידי ממשלת קזחסטן תמורת פחות מ-3 מיליון דולר בלבד באמצעות הלוואה שהעניק לו נניקשוילי. 

שווי הקרקע הצטמק למיליונים בודדים

מאז ועד כה הסבה ירידת ערך הקרקע לארנה הפסדים שהצטברו למאות מיליוני שקלים ושווייה הצטמק למיליוני שקלים בודדים. מהעדכון של ארנה בנושא עולה, כי ההחלטה למכור את הקרקע לוובר נובעת בין היתר מחשש של החברה מפירעון מיידי של הבנק המלווה מקפריסין.

לפי ארנה, "לאחרונה התקבלו בחברה הודעות שלפיהן הבנק הקפריסאי שוקל את העמדת ההלוואה לפירעון מיידי, וזאת לאור החלפת השליטה ונושאים הקשורים בנוהלי הציות של הבנק" - מה שיטיל על ארנה "הוצאות תזרימיות משמעותיות (כ-28 מיליון שקל, לפני הוצאות הקשורות בהעמדת ההלוואה לפירעון מיידי) בטווח הזמן המיידי".

לפי ההסכם שנחתם מול וובר בעת רכישת השליטה ממנו, מאקפל תירכש על-ידי חברת ASTC, שבאמצעותה החזיק וובר בשליטה בארנה, וזאת "בתמורה לסך השווה ליתרת ההלוואה שהתקבלה מבנק קפריסאי למימון הנכסים בקזחסטן בספרי החברה, בתוספת ריבית", ובסכום העומד כיום על כ-28 מיליון שקל.

לקידום העסקה נדרשת ארנה לאישור בעלי המניות, שיתכנסו בחודש הבא לדון בנושא, אחרי שוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו, כי "מימוש האופציה בתנאים המוצעים הינו לטובת החברה".

לפי הסבריהם, "על אף שמבחינה תזרימית המשך החזקה בפרויקט עשוי להראות כדאיות, הרי ששיעורי היוון של 30%-35% בהם מוערך הפרויקט על-ידי מעריכי השווי מעידים על הסיכון הגבוה הכרוך בפרויקט ועל הקשיים הכרוכים בניהול פרויקט כאמור במדינה כמו קזחסטן".

לפי הנתונים שהציגו, השווי הכלכלי של הפרויקט מוערך בכ-35 מיליון שקל ובניכוי ההלוואה שהועמדה לו השווי הוא כ-7 מיליון שקל, "לפני הוצאות ניהול הפרויקט מישראל, אשר מסתכמות בכ-600-800 אלף שקל בשנה".

"תנודתיות ברגולציה ובשער החליפין"

עוד ציינו בדירקטוריון ובוועדת הביקורת, כי "שליטה על הפרויקט במדינה כמו קזחסטן, אשר הרגולציה בה משתנה באופן תדיר ושער החליפין של המטבע המקומי נתון לתנודתיות רבה, מהווה אתגר ניהולי משמעותי לחברה, קל וחומר בשים לב למגבלות התנועה כתוצאה ממשבר הקורונה".

כך, לפי ארנה, באחרונה הודיעה עיריית אסטנה "על הפקעת שטחים מהפרויקט לצורך סלילת כבישים ובניית בתי-ספר וגנים", אשר החברה תצטרך לשאת בחלק מעלויות סלילתם ובנייתם.

ארנה עוסקת בנדל"ן מניב ושני נכסיה העיקריים הם קניון ארנה בנהריה ו-75% מהמתחם המסחרי סטאר סנטר באשדוד.

בימים האחרונים עדכנה ארנה על הסכם פשרה בינה ובין צד ג', המחזיק ב-4% מהזכויות בקרקע שעליה ממוקם קניון ארנה שבידיה, ואשר נתבע על-ידיה, שלפיו תשלם ארנה לנתבע 6 מיליון שקל תמורת זכויותיו בקרקע - מה שיאפשר לה "גמישות מלאה לצורך מיצוי מלוא הפוטנציאל" מהקרקע.

מאז הושלמה רכישת השליטה בארנה בסוף חודש פברואר האחרון, מנייתה טיפסה בכ-50%, כך שהיא משקפת לחברה שווי של כ-250 מיליון שקל, ולהחזקותיו של צחי אבו, בשיעור של כ-65% מההון, שווי של כ-160 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988