חודש הליך המכרז למכירת מתקן התפלת המים של מקורות באשדוד

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב ביטל את צו המניעה הזמני שניתן לבקשת אחת המשתתפות במכרז, בטענה כי למציעה אחרת נוצר יתרון מול יתר החברות • ההכרזה על הזוכה במכרז המסקרן צפויה להינתן בימים הקרובים

מתקן התפלה מקורות אשדוד / צילום: אלבטרוס צילומי אוויר
מתקן התפלה מקורות אשדוד / צילום: אלבטרוס צילומי אוויר

שופטת בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב, צילה צפת, ביטלה את צו המניעה הזמני שניתן באפריל השנה ושבגינו נעצרה ההכרזה על הזוכה במכרז למכירת מתקן ההתפלה של חברת מקורות באשדוד. הצו ניתן לאור טענתה של אחת המשתתפות במכרז לפיה למשתתפת אחרת נוצר יתרון במכרז. המתקן באשדוד הוא אחד מחמשת מתקני ההתפלה שפועלים בארץ, והיחיד שהינו ממשלתי.

את הבקשה להוצאת הצו הגישה חברת IDE שמוחזקת על-ידי אלפא פרטנרס שבשליטת אבשלום פלבר ואמיר לנג. בפנייתם לבית המשפט הם טענו כי למתחרה פוטנציאלית שלהם במכרז, עשוי להיות יתרון. מדוע? לטענתם בחודשים שקדמו להגשת העתירה נחתם הסכם בין מפעילת מתקן ההתפלה לחברה בשם IPP שמוחזקת על-ידי ג'נריישן קפיטל, לאספקת חשמל למתקן ההתפלה.

"חלק מנושאי המשרה בג'נריישן קפיטל הם גם נושאי משרה ב-IPP. במילים פשוטות, ג'נריישן, שניגשת למכרז לרכישה, תיקון והפעלה של מתקן ההתפלה של מקורות באשדוד, היא גם 'ספק החשמל' של המתקן באמצעות חברה בשליטתה (IPP), וככזו היא נחשפת לפרטים ולמידע ולאנשי מפתח הקשורים בתפעולו של המתקן ואוצרים ידע קריטי שגישה אליו יוצרת יתרון עצום (ופסול) לצורך הגשת ההצעה במכרז", נכתב בעתירה.

כחלק מההליך בבית המשפט שללה ג'נריישן קפיטל (בהליך המשפטי שם החברה מופיע כ"ג'י.אי.אס. גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ", כששותפתה הינה חברת שפיר שבשליטת משפחת שפירא. ג"ל) כי יש בידה מידע מקדים או כזה שעשוי להוות עבורה יתרון.

"בסופו של דיון לא מצאתי כי פתיחת ההצעות עלולה בדרך כלשהיא לגרום לנזק בלתי הפיך לעותרת", פסקה השופטת צילה צפת. "פתיחת מעטפות ואף הכרזת זוכה אינה יוצרת "מעשה עשוי" כל עוד לא נרכשו המניות", היא הוסיפה. "ככל והעתירה תהיה רלבנטית לאחר פתיחת הצעות והכרזת הזוכה, תוכל העותרת לפנות בבקשה מתאימה למניעת התקשרות בביצוע המכרז" נכתב עוד בהחלטת בית המשפט שקבע כאמור כי יש לבטל את הצו הארעי שניתן באמצע אפריל, וזאת בתוך שבעה ימים, דבר שסולל את הדרך לפתיחת המעטפות עם ההצעות במכרז.

את ג'נריישן קפיטל ייצג עו"ד יוסי בנקל, ואת חברת IDE ייצג עו"ד עופר צור.

(עת"מ 17285-04-21)