הממשלה לא עומדת ביעדי שילוב אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה

בשנת 2016 תוקן חוק המינויים ונקבע בו כי ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלויות במשרד ממשלתי וביחידת סמך יעמוד על 5% לפחות • על פי דוח מבקר המדינה, הממשלה החמיצה את היעד: ב-2019 ייצוג עובדים עם מוגבלות בגופים בשירות המדינה שיש בהם יותר מ-100 עובדים עמד על 3.8% בלבד

נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ / צילום: חיים צח-לע"מ
נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ / צילום: חיים צח-לע"מ

שיעור העובדים עם מוגבלות המועסקים בשירות המדינה עומד על כמחצית בלבד משיעורם בכוח העבודה בישראל - כך עולה מדוח מבקר המדינה 72א'. זאת לעומת ניו זילנד ובריטניה, שבהן שיעור העובדים עם מוגבלות בשירות המדינה קרוב לשיעורם בכוח העבודה.

בשנת 2016 תוקן חוק המינויים, ונקבע בו כי לעניין אנשים עם מוגבלות, ייצוג הולם במשרד או ביחידת סמך המעסיקים 100 עובדים לפחות, הוא 5% לפחות מקרב העובדים במשרד או ביחידת הסמך, שהם עם מוגבלות משמעותית. נקבע כי שיעור הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בגוף ממשלתי שמעסיק פחות מ-100 עובדים לא יפחת מ-3% מסך המועסקים בשירות המדינה ויעלה בהדרגה.

כמעט 90% מהגופים הגדולים בשירות המדינה לא עמדו ביעד ב-2019 

בפועל, לפי בדיקת המבקר, בשנת 2019 עמד ייצוג עובדים עם מוגבלות בגופים בשירות המדינה עם יותר מ-100 עובדים על 3.8% בלבד. בשנת 2019 לא עמדו 86% מהגופים הממשלתיים הגדולים בשירות המדינה ביעד לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות. בגופים אלו הועסקו בשנת 2019 כ-91% מהעובדים בגופים הממשלתיים הגדולים בשירות המדינה.

לפי דוח המבקר, בקרב הגופים הממשלתיים שאינם עומדים ביעד בולטים גופים המעסיקים אלפי עובדים. ממצאי הביקורת העלו עוד כי חלה ירידה בשיעור עובדי המדינה עם מוגבלות מכלל העובדים (בשיעור של 1.2%) בשנים 2017-2019. בשנים אלה התמודדו מעט מועמדים במכרזים המיועדים לאנשים עם מוגבלות (16 בשנת 2019) ועל מיעוט מכרזים שבהם נבחר מועמד עם מוגבלות (2.9%).

עוד לפי נתוני הדוח, שיעורי התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בגיל העבודה נמוכים ועומדים על 47% מאלה שבכלל האוכלוסייה (81%); שיעור גדול יחסית (53%) של אנשים עם מוגבלות חמורה אינם בעלי תעודת בגרות, ובהתאם לכך שיעור נמוך (18%) מאוכלוסייה זו הם בעלי תעודה אקדמית.

הדוח מפרט את הקשיים בהעסקת אנשים עם מוגבלות שציינו הגופים הממשלתיים, וביניהם הדרישה לכשירות פיזית, בעיקר בעבודה בבתי חולים; היעדר נגישות של מקומות העבודה והיעדר משרות חלקיות. משרד המשפטים טען כי הצורך של אנשים עם מוגבלות לעבוד במשרה חלקית מחייב להעסיק שני אנשים במשרה אחת. בדוח נכתב עוד כי יש לתת את הדעת על זכויות כלכליות הנגרעות מאדם עם מוגבלות היוצא לעבודה, כמו הפסקת תשלום קצבאות.

לפי הדוח, נציבות שירות המדינה החלה בגיבוש דרכי פעולה לצורך הגדלת שיעורם של עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה, בייחוד בתחום הגיוס והמיון, אך נתוני הביצוע מלמדים שכפי הנראה אלה טרם הוטמעו דיים.

המבקר ממליץ כי נציבות שירות המדינה והגופים הממשלתיים יפעלו לגיוס מוגבר של עובדים מקבוצת אוכלוסייה זו.

צרו איתנו קשר *5988