יוצאי אתיופיה עדיין סובלים משיטור יתר. אלה המספרים

עפ"י דוח המבקר, שיעור תיקי החקירה של יוצאי אתיופיה בשנת 2019 גדול במידה ניכרת משיעורם באוכלוסייה (1.7%): פי 3.8 בקרב קטינים ופי 1.9 בקרב בגירים • המשטרה: יש לבדוק את אחוז ההרשעות כדי להיווכח אם הפתיחה בחקירה והגשת כתבי האישום היו מוצדקים

מחאת יוצאי אתיופיה נגד משטרת ישראל / צילום: שלומי יוסף
מחאת יוצאי אתיופיה נגד משטרת ישראל / צילום: שלומי יוסף

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דו"ח שכותרתו "התנהלות גורמי האכיפה אל מול יוצאי אתיופיה". חלק משמעותי מן הדו"ח עוסק בתופעת "שיטור היתר" כלפי בני העדה האתיופית בישראל. השוואה לכלל האוכלוסייה מלמדת כי בכל שלבי הליך האכיפה הפלילי, החל במעצר, עבור דרך פתיחת תיק החקירה וכלה בהגשת כתב אישום, שיעורם של יוצאי אתיופיה גדול משיעורם באוכלוסייה. למשל, שיעור תיקי החקירה של יוצאי אתיופיה בשנת 2019 גדול במידה ניכרת משיעורם באוכלוסייה (1.7%): פי 3.8 בקרב קטינים ופי 1.9 בקרב בגירים.

מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על אי התמודדות הממשלה עם אובדן המשילות בנגב
הממשלה לא עומדת ביעדי שילוב אנשים עם מוגבלויות בשירות המדינה
משרדי ממשלה העלו מערכות לענן הציבורי בלי אישורי סייבר
מבקר המדינה: עלייה דרמטית בתקציב ועדת הבחירות המרכזית

לטענת מבקר המדינה, הנתונים מעידים על שיטור יתר כלפי אוכלוסייה זו. הנתונים מראים על חריגות גבוהה במיוחד עבור קטינים יוצאי אתיופיה. יש לציין כי המשטרה טענה כי יש לבדוק את אחוז ההרשעות, על מנת להיווכח אם אכן הפתיחה בחקירה והגשת כתבי האישום היו מוצדקים או לא. אולם בדיקה כזו לא נעשתה על ידי מבקר המדינה.

במסגרת התוכנית המשטרתית לחיזוק האמון בין יוצאי אתיופיה למשטרה, ננקטו פעולות שהביאו למגמת הפחתה בשיעורי השיטור והאכיפה כלפי קטינים יוצאי אתיופיה בשנים 2015 - 2019: הפחתה של 4.1 אחוזים בשיעור המעצרים של קטינים יוצאי אתיופיה והפחתה של 2.2 אחוז בשיעור תיקי החקירה של קטינים יוצאי אתיופיה. לצד זאת, הסתמנה מגמת יציבות או גידול מתון בשיעור נתוני השיטור והאכיפה כלפי בגירים יוצאי אתיופיה.

נתון מעניין ומטריד נוסף נוגע לשימוש בכלי של סגירת תיק פלילי וניתובו להליך מנהלי. נמצא כי בשנים 2015 - 2019 שיעור הקטינים מקרב יוצאי אתיופיה שהופנו להליך טיפול מותנה היה קטן ב-10% משיעור הקטינים שהופנו לתהליך זה מקרב כלל האוכלוסייה, באופן שבפועל קיים פער בהזדמנות הניתנת לקטינים יוצאי אתיופיה ליציאה מהירה ממעגל הפשע באמצעות הליך זה.

הדו"ח בחן אף את מתווה החנינה למחיקת רישום פלילי של קטינים וצעירים יוצאי אתיופיה. נשיא המדינה ושרת המשפטים דאז פרסמו בנובמבר 2018 מתווה למחיקת הרישום הפלילי של קטינים וצעירים יוצאי אתיופיה. במסגרת זו התקבלו וסומנו עד מאי 2021 140 בקשות למחיקת רישום פלילי, ומהן נענו בחיוב 48 בקשות בלבד. מיעוט הבקשות שהגישו צעירים יוצאי אתיופיה למחיקת רישום פלילי מעיד על פערים בהתאמת המתווה ובשיווקו במתכונתו הנוכחית לצעירים אלה, נוכח חוסר האמון שהם חשים כלפי רשויות אכיפת החוק.

לגבי תלונות של יוצאי אתיופיה למח"ש נמצא כי שיעור התלונות שהגישו יוצאי אתיופיה למח"ש גדול ביותר מפי שניים משיעורם של יוצאי אתיופיה בקרב כלל האוכלוסייה. בביקורת עלה כי בשנים 2017 - 2020 נפתחו במח"ש 24,033 תיקים, ומכלל זה כ-4.5% מהתלונות היו של יוצאי אתיופיה. לרוב תלונות אלה אינן מבוררות והן נסגרות כי המתלונן זונח את תלונתו.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי משטרת ישראל פועלים כל העת להגן ולשרת נאמנה את כל אזרחי ישראל, ולספק להם שירותי משטרה שוויוניים ללא קשר למוצא, דת או צבע עור. בשנים באחרונות, המשטרה הכירה בפערים אל מול הקהילה, ולכן נעשו מגוון רחב של פעולות לחיזוק הקשר ולפתרון בעיות שונות".