שינוי אופן המיסוי בשותפויות הגז: "לא צפוי להשפיע על גובה המס שישלמו מחזיקי היחידות"

תיקון בתקנות מס הכנסה קובע כי בשלב החיפושים, השותף הכללי יהיה אחראי על תשלום המס של כלל השותפים, וכשיגיע שלב ההפקה, והרווחים, השותפויות ימוסו  כחברה על הרווחים, ובעל היה"ש על חלקם בחלוקת הרווחים

קידוח מאגר לוויתן / צילום: אלבטרוס
קידוח מאגר לוויתן / צילום: אלבטרוס

"החל משנת המס 2022, השותפות תמוסה כחברה (דהיינו בשיטה דו-שלבית)", כך הודיעו שלוש שותפויות הגז המקומיות - ישראמקו, דלק קידוחים ורציו, על רקע אישור שהתקבל בוועדת הכספים לעריכת תיקון בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט). התיקון משנה את האופן שבו ימוסו השותפויות והמחזיקים ביחידות ההשתתפות (יה"ש) שלהן.

לדברי מומחה מס, "השינוי לא צפוי להשפיע על גובה המס שישלמו שותפויות הגז  ומחזיקי היחידות בהן, הוא רק יפשט את אופן גביית המס. ההשפעה על השותפויות תהיה חשבונאית בלבד".

התיקון קובע כי בשלב החיפושים, שבו השותפויות נושאות בעיקר בהוצאות ואינן רווחיות עדיין, הן ימוסו בשיטה חד-שלבית (השותף הכללי, המנהל את השותפות, יהיה אחראי על תשלום המס המתחייב עבור כלל השותפים); כשיגיע שלב ההפקה - במידה שהשותפויות  רושמות רווחים - הן ימוסו בשיטה דו-שלבית כחברה: השותפות תשלם מס על הרווחים, ובעת חלוקתם ישלם כל בעל יה"ש מס רווחי הון בשיעור החל עליו, בדומה למס המשולם על חלוקת דיבידנדים.

השיטה הקיימת יוצרת מערך בעייתי

כיום, מיסוי שותפויות הגז והנפט נעשה על פי "השיטה המעורבת", שבה השותף הכללי הוא שאחראי לתשלום המס על רווחי השותפות, וזאת על חשבון המס של כל אחד  מהשותפים. במקביל, ראו ביחידת ההשתתפות כנכס עצמאי לצרכי מס, שמכירתה על ידי בעל הזכויות ממוסה בדומה למיסוי מכירה של מניות בחברה (כולל האפשרות לקזז הפסדים עסקיים מול רווחים אלה ולקבל החזר מס). מצב זה שבו קיימות שתי שיטות חישוב למס שבו מחויבים השותפות והשותפים, יצר מערך ביורוקרטי בעייתי.

"ההתייחסות לשותפות רווחית תהיה כמו לחברה רגילה" 

"זה היה סיוט תפעולי, ורצו לפשט את המנגנון", אומר מומחה המס שמייצג את שותפויות הגז. התקנות שאושרו כעת ייכנסו לתוקף החל מינואר 2022.

לדברי אותו מומחה, "עד היום, כשהשותפות הייתה מחלקת לבעלי יחידות ההשתתפות את הרווחים בכל שנה, היא הייתה מנכה מהם בעת החלוקה מס בשיעור 50% עבור בעלי היה"ש היחידים ו-23% לחברות שהן בעלות זכויות בשותפות.

"בעקבות תיקון התקנות, ההתייחסות לשותפות רווחית תהיה כמו לחברה רגילה - השותפות עצמה תשלם מס בשיעור 23% על רווחיה, ובעת חלוקת הרווחים חברות שמחזיקות יה"ש לא ישלמו מס נוסף, ומיחידים ינכו מס בשיעור 25% (שיעור המס על דיבידנד)".

צרו איתנו קשר *5988