תספורת של כ-700 מיליון שקל למחזיקי האג"ח: קרדן אן.וי לקראת הסדר חוב

במסגרת ההסדר המוצע בחברת ההחזקות, יוקצו למחזיקי האג"ח כ–90% ממניותיה, וברשותם יישארו גם אג"ח בהיקף של 725 מיליון שקל - כמחצית מהחוב הנוכחי • החזקותיה העיקריות של קרדן אן.וי כיום הן בחברת תשתיות המים תהל ובחברת KLC שפועלת בנדל"ן היזמי בסין

מתקן טיפול במים של תהל / צילום: מצגת החברה
מתקן טיפול במים של תהל / צילום: מצגת החברה

הסדר החוב הבלתי נגמר בחברת ההחזקות קרדן אן.וי.  מתקרב להשלמתו. השבוע הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר מכוח חוק חדלות פירעון.

הבקשה הוגשה לביהמ"ש בהסכמת הנאמנים למחזיקי איגרות החוב של החברה מסדרות א' ו-ב'. על פיה, מתבקש ביהמ"ש להורות על כינוסן של אסיפות מחזיקי האג"ח ושל כלל נושי החברה לצורך אישור ההסדר.

קרדן אן.וי היא חברת החזקות שבידיה נותרו נכון להיום החזקה בחברת תשתיות המים תהל ובחברת קרדן לנד צ'יינה (KLC), שפועלת בתחום הנדל"ן היזמי בסין. לפני קרוב לעשור נקלעה החברה לקשיים תזרימיים, שהובילו אותה למכירה מאסיבית של נכסים לצורך פירעון חובות.

למרות זאת, בשנת 2015 לא עמדה קרדן אן.וי בחלק ממועדי התשלום המקוריים של האג"ח, ונאלצה להגיע להסכמות עם מחזיקי האג"ח. אלו כללו רישום שעבודים לטובת המחזיקים, צירוף נציג המחזיקים לדירקטוריון החברה והטלת מגבלות על הוצאות ההנהלה.

חוב של כ-1.41 מיליארד שקל ב-2 סדרות אג"ח

אלא שכל אלו לא הספיקו, ועל רקע קושי במימוש ההחזקה בחברה הבת תהל, לא פרעה קרדן בפברואר 2018 את תשלומי הקרן והריבית למחזיקי האג"ח. מאז החל מו"מ מול נאמני האג"ח ונציגות המחזיקים, שעסק בתחילה באפשרו פריסה מחדש של תשלומי החוב.

אולם לנוכח הרעה במצב נכסיה של החברה וירידה בערכם, בין היתר על רקע מצוקה פיננסית אליה נקלעה תהל, גובש לבסוף הסדר נרחב יותר. הסדר זה, אותו הובילו נציג המחזיקים מעיין פז והיועץ המשפטי של הנציגות עו"ד חגי אולמן, כולל תספורת דרמטית של כמחצית החוב למחזיקי האג"ח, בתמורה להקצאת 89.99% ממניותיה של קרדן אן.וי לידיהם.

נכון להיום לקרדן אן.וי חוב (במונחי פארי) של 254.4 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה א' ושל 1.159 מיליארד שקל למחזיקי סדרה ב' של החברה. כך, שסך התחייבויותיה למחזיקים עומד על כ-1.41 מיליארד שקל, ובהתאם תעמוד התספורת על קרוב ל-700 מיליון שקל.

נסחרת בפחות מ-10 מיליון שקל ונושאת הערת "עסק חי"  

באמצע שנות ה-2000 הייתה קרדן אן.וי חברת החזקות מובילה, שריכזה את פעילות ההשקעות הבינלאומית של קבוצת קרדן (שנשלטה אז בידי יוסף גרינפלד, אבי שנור ואיתן רכטר), בעיקר במדינות מזרח אירופה וסין.

באותן שנים, כשהיא רכובה על גל ההצלחה של החברה הבת GTC, שפעלה בשוקי הנדל"ן הפופולריים אז של מזרח אירופה, נסק שווי השוק של קרדן אן.וי ליותר מ-6 מיליארד שקל, והיא אף נכנסה למדד הדגל של הבורסה בת"א.

אלא שימי התהילה היו קצרים. המשבר של 2008 היכה בשווקים, וגם מניית קרדן אן.וי, מוטת הפעילות במזרח אירופה כאמור (נדל"ן ופיננסים), לא נמלטה מהמפולת. מאז מצבה של החברה רק הלך והידרדר, וזה כמה שנים היא נושאת הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים. נכון להיום עומד שווי השוק של קרדן אן.וי על פחות מ-10 מיליון שקל.

נדרשת להשלים את מימוש כל הנכסים עד סוף 2023

במסגרת הסדר החוב המוצע כעת יוקצו כאמור למחזיקי האג"ח כ-90% ממניות החברה, וברשותם יישארו גם אג"ח בהיקף 725 מיליון שקל (במונחי פארי). סדרה א' תכלול לאחר השלמת ההסדר איגרות בהיקף של 131.1 מיליון שקל (במונחי פארי), ואילו סדרה ב' תכלול אג"ח בהיקף של 593.9 מיליון שקל.

עוד נקבע בהסדר, כי החל ממועד ביצועו יישאו סדרות אג"ח א' ו-ב' ריבית שנתית של 8.6% ויהיו מוצמדות למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד היסוד יהיה זה שפורסם ב-15 בנובמבר 2020 (מדד אוקטובר 2020). שתי הסדרות ייפרעו בתשלום אחד ב-31 בדצמבר 2023, כך שעד אז תידרש הנהלת החברה להשלים את מימוש כל נכסיה.

עם זאת, כל מימוש שיבוצע עוד קודם לתאריך זה, יחייב את החברה להשתמש בתמורה לשם פירעון מוקדם של חלק מהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח. בנוסף, כולל הסדר החוב גם הוראות ביחס להרכב דירקטוריון החברה, זהות המועמדים שיוצעו על ידי נאמן האג"ח והתחייבויות החברה בהקשר זה.

נכון להיום כולל דירקטוריון קרדן אן.וי ארבעה חברים בלבד: היו"ר פיטר שלדון, המנכ"ל גיא אליאס, והדירקטורים הבלתי תלויים פרי האוטרמן וקורנליס ואן דן בוס. יש לציין כי קרדן אן.וי היא חברה הולנדית, ולכן אינה מחויבת במינוי דירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות הישראלי.

שלושת בעלי השליטה הקודמים בקרדן אן.וי - גרינפלד, שנור ורכטר, כבר עזבו את תפקידיהם בחברה. גרינפלד ורכטר התפטרו מהדירקטוריון בחודש שעבר, ואילו שנור עשה זאת כבר בתחילת 2018.

נכון לסוף 2020 הציגה קרדן אן.וי מאזן הכולל נכסים בשווי 396.7 מיליון אירו, התחייבויות בשווי של 634.5 מיליון אירו הון עצמי שלילי (גירעון בהון) בסך 237.8 מיליון אירו. בשנים 2018-2020 רשמה החברה הפסד מצטבר של 188.5 מיליון אירו המיוחס לבעלי מניותיה.

גם בפטרוכימיים מתקרב הסדר החוב להשלמתו

הסדר החוב בקרדן אן.וי, אינו ההסדר היחיד בשוק ההון המתקרב לסיומו לאחר שנים ארוכות של סחבת. כפי שנחשף לאחרונה בגלובס, עומדים גם מחזיקי האג"ח בחברת הפטרוכימיים  בפני הסדר חוב ותספורת ענקית של יותר ממיליארד שקל, שבמסגרתו הם בוחנים כעת אפשרות לקבלת הנכס היחיד שבידי הפטרוכימיים - 15% ממניות חברת הזיקוק בזן, ישירות לידיהם. 

מדובר בהסדר בהיקף של קרוב ל-1.6 מיליארד שקל (קרן וריבית בארבע סדרות), שהדיונים על אודותיו החלו לפני כשנה מול החברה, הנמצאת בשליטת דיוויד פדרמן, אלכס פסל ויעקב גוטנשטיין, אשר השקעתה במניות בזן נעשתה במינוף - בעיקר באמצעות כספי אג"ח. 

כעת, במסגרת בחינת האפשרות לקידום מהלך החלוקה בעין של מניות בזן שבידי הפטרוכימיים, כפי שעלתה באסיפת מחזיקי אג"ח שהתקיימה בימים האחרונים, צפויים האחרונים לאשר לפטרוכימיים את דחיית תשלומי החוב עד סוף שנת 2022.

עיקרי הסדר החוב בקרדן אן.וי

● מחזיקי האג"ח יוותרו על 49% מהחוב כלפיהם בהיקף של 689 מיליון שקל
● בתמורה, יקצו למחזיקי האג"ח משתי הסדרות 89.99% ממניות החברה
● בידי המחזיקים יישארו אג"ח בהיקף של 725 מיליון שקל (במונחי פארי)
● האג"ח משתי הסדרות יוצמדו למדד ויישאו ריבית שנתית של 8.6%
● תאריך הפירעון הסופי של האג"ח יחול ב־31 בדצמבר 202

צרו איתנו קשר *5988