הוצאות חברת החשמל על דלקים ירדו ב-23% על רקע רכישת גז מקידוח תמר

את מחצית השנה הראשונה של 2021 סיימה חברת החשמל ברווח של 52 מיליון שקל • הוצאות המימון עלו בין היתר בשל האינפלציה

עופר בלוך, מנכ''ל חברת החשמל / צילום: כדיה לוי
עופר בלוך, מנכ''ל חברת החשמל / צילום: כדיה לוי

חברת החשמל פרסמה דוחות לרבעון השני של השנה ולפיהם רכישת הדלקים ירדה על רקע רכישת הגז מתמר. עם זאת, ברבעון השני נרשם הפסד למרות העלייה בצריכת החשמל.

חברת החשמל רשמה הפסד של 33 מיליון שקל ברבעון השני של 2021, לעומת הפסד של 474 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ההפסד נרשם למרות עלייה של 5% בצריכת החשמל לעומת הרבעון המקביל. הגידול בצריכת חשמל סופק באמצעות גידול ברכישות חשמל. ברבעון השני, גדלו הרכישות בכ-36% לכ-500 מיליון שקל. הגידול ברכישות החשמל מיצרנים פרטיים נובע בעיקר מרכישות חשמל מתחנת הכוח רמת חובב, אשר נמכרה בסוף שנת 2020 במסגרת השינוי המבני, וכן מגידול בכמות החשמל שנרכשה מכניסת יצרנים באנרגיות מתחדשות.

במחצית השנה הרווח הסתכם ב-52 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח של 714 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2020. הרווח הגבוה יחסית אשתקד נבע מתקבול על חובות עבר בסך 740 מיליון שקל מצרכני מזרח ירושלים אשר נרשם בספרי החברה בשורת ההכנסות.

כחלק מהמשך השינוי המבני, במחצית הראשונה פרשו 91 עובדים בנוסף לאלף עובדים שפרשו בשנתיים הקודמות.

עלות צריכת הדלקים במחצית הראשונה ירדה בכ-23% לכ-2.2 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה. ירידה זו הנה תוצאה הן מירידה בייצור החשמל והן מירידה במחירי הדלקים. הירידה במחירי הדלקים נבעה בעיקר מהירידה במחירי הגז הטבעי בעקבות תיקון הסכמי רכישת גז משדה תמר ושדה לוויתן שקוזז על ידי עליה במחירי הפחם.

עלות רכישת חשמל מיצרנים פרטיים, כולל מאנרגיות מתחדשות, במחצית הראשונה של שנת 2021 הייתה בסך של כ-3.3 מיליארד שקל לעומת כ-2.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה - עלייה של כ-30%. עלייה זו נובעת כאמור בעיקר מכניסת יצרנים פרטיים חדשים וגידול בכמות החשמל שנרכשה מיצרנים באנרגיות מתחדשות.

הוצאות המימון במחצית הראשונה היו בסך של כ-920 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-69 מיליון שקל בתקופה המקבילה. העלייה נובעת משינוי שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה, עלייה בהוצאות מהפרשי הצמדה בגין הלוואות צמודות המדד, ומנגד ירדו התחייבויות החברה ושיעור ריבית הגיוסים שלה.

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל, מסר: "הדוחות משקפים השפעות של יישום מלא של הרפורמה המבנית בחברת החשמל לצד מהלכים שהנהלת החברה הובילה להפחתת מחיר הגז. החברה ממשיכה במגמה של השקעות חסרות תקדים בפיתוח רשת ההולכה כך שתתמוך את מהפכת האנרגיות המתחדשות וצמצום השימוש בדלקים מזהמים כחלק מיישום מדיניות שרת האנרגיה, קארין אלהרר".

צרו איתנו קשר *5988