מסמך שהוגש לביהמ"ש חושף: יאיר נתניהו מחזיק מיליון שקל בחשבונותיו

נתניהו הבן ביקש לדחות תשלום פיצוי של 280 אלף שקל שחויב לשלם לעורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי במסגרת תביעת דיבה, בטענה כי הוא יקרוס כלכלית • נתונים שהגיש אלקלעי מראים אחרת

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף
יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף

בגלובס פורסם השבוע כי יאיר נתניהו,  בנו של ראש הממשלה לשעבר, טען בתצהיר חתום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי אין לו אפשרות לשלם את סכום הפיצוי שנפסק לטובת עורך אתר וואלה לשעבר אבי אלקלעי במסגרת תביעת דיבה, זאת בעוד שהאמת היא כי ברשותו סכום כסף העולה במידה ניכרת על סכום הפיצוי של 250 אלף שקל, לא כולל הוצאות משפט בסך 30 אלף שקל.

נתניהו הבן הכחיש נחרצות את הדיווח וטען כי "המידע" שפורסם אינו נכון. במענה לשאלת גלובס האם תצהירו אינו תצהיר כוזב לאור העובדה כי ברשותו סכומים העולים בצורה ניכרת על החיוב שבפסק הדין, נמסר מטעמו: "'המידע' שפרסמת אינו נכון. העיסוק האובססיבי שלך ביאיר נתניהו, שהינו אדם פרטי, מהווה הפרה בוטה של החוק להגנת הפרטיות".

כעת נבחן את טענת נתניהו כי "המידע" אינו נכון. אלקלעי הגיש לבית המשפט המחוזי תגובה לבקשת נתניהו לעכב את ביצוע פסק הדין, ומבקש לדחותה. מהתגובה עולה כי אלקלעי פתח לנתניהו תיק הוצאה לפועל שממנו עולים הנתונים, שלפיהם לנתניהו מספר חשבונות בהם סכום מצטבר של 1.057 מיליון שקל.

בתגובה של אלקלעי צוין כי "בחשבון עו"ש אחד מונחים למעלה מ-100 אלף שקל; בחשבון עו"ש נוסף באותו סניף עוד למעלה מחצי מיליון שקל; בחשבון שלישי כ-80 אלף שקל; ובפיקדונותיו באותו סניף כ-350 אלף שקל".

"למרבה הפלא", טוען אלקלעי, באמצעות עורכי הדין רון לוינטל ועילית גלעד, "נתניהו מרשה לעצמו כמעט 'להתנדב' במקום עבודתו הנוכחי, 'רדיו גלי ישראל', בכך שמחד הוא מפרסם ברשתות החברתיות תוכניות ראיונות קבועות שלו ברדיו זה, ומאידך מרשה לעצמו להשתכר בעבור שבעה חודשי עבודה רק 7,500 שקל - פריבילגיה שאינה מוכרת לאדם אשר מצבו הכלכלי הנטען כה רעוע".

מהנספח שצורף לתגובת אלקלעי עולה כי "רדיו גלי ישראל" שילם ליאיר נתניהו בחודשים יולי-דצמבר 2020 7,500 שקל. ארגון שורת הדין שילם לו 30 אלף שקל בגין עבודתו במאי-דצמבר 2018. מעבר לכך נרשם תשלום של 6,000 שקל לטובת נתניהו מחברת הנסיעות טרנס גלובל טרוול בגין עבודה של חודש אחד בלבד ב-2018.

בד-בבד עם הגשת הערעור על פסק הדין, הגיש נתניהו הבן בקשה לעיכובו, תוך שהוא מנסה לשכנע כמה קריטי לעכב את תשלום הפיצוי עד להכרעה בערעורו. "מאזן הנזק נוטה במאת האחוזים לטובתי, וברי כי הנזק שייגרם לי אם לא יעוכב ביצוע ההחלטה הוא בלתי הפיך", כתב. "אין לי את האמצעים הכספיים לשם תשלום הסכומים הנקובים בהחלטה, אין לי יכולת להשיגם, והנזק שייגרם לי הוא רב מנשוא".

נתניהו הבן התייחס בתצהיר עוד מספר פעמים לקושי הכלכלי הכרוך בתשלום הפיצוי. לדבריו, 250 אלף השקלים בתוספת 30 אלף שקל ההוצאות הם "סכום אדיר לכל הדעות אשר אינו בידי ואין באפשרותי להשיגו". עוד נכתב כי "ההחלטה מחייבת אותי לשלם סכום כסף כה גדול שאיננו בכיסי". טענה זו חוזרת על עצמה פעם נוספת ובצורה נחרצת: "אי-היעתרות, חס וחלילה, לבקשה תגרום לי הרס כלכלי ולמעשה תפגע בי פגיעה כל-כך אנושה, עד שלא יהא ביכולתי להתאושש ממנה".

יאיר נתניהו סיים את תצהירו כמקובל בקביעה כי "זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת". כמתואר, העובדות שהגיעו לידי גלובס אינן עולות בקנה אחד עם תצהירו הנחרץ והתמוה, שאיננו מגובה במסמכים מטעמו של יאיר נתניהו.

יש לציין כי תצהיר בהליך משפטי מוגדר כעדות לכל דבר ועניין. אם יתברר כי מדובר בתצהיר כוזב, אזי עלול נתניהו לעמוד בפני טענה לביצוע עבירה של עדות שקר.

טענותיו של אלקלעי מסתמכות על מסמכים המוכיחים לכאורה את טענותיהם בעניין זה. לאור זאת, נכתב בתגובתו כי "לא זאת בלבד שנתניהו לא תמך טיעוניו לעניין מצבו הכספי ה'רעוע' לכאורה, לא זאת בלבד שלא הסביר כיצד עמידה בתשלום פסק הדין תסב לו קריסה כלכלית, אלא שבפשטות יובהר: נתניהו נתן תצהיר שדינו שקר, נתניהו בעצמו מגדיר עניין זה בתצהירו כ'עניין החשוב ביותר', ומשכך היה מצופה ממנו לדקדק במהימנות הצהרתו עד דק".

במענה לשאלת גלובס בנוגע למקור הכסף שעולה על מיליון שקל לאור השתכרותו שאינה גבוהה, בחר יאיר נתניהו שלא להתייחס.